Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có MgCl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có MgCl2 (Magie clorua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + 2NH3 + MgCl2Mg(OH)2 + 2NH4Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + MgCl2 => Mg(OH)2 + NH4Cl  

Phương trình số #3

2NaHCO3 + MgCl2H2O + MgCO3 + 2NaCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + MgCl2 => H2O + MgCO3 + NaCl + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

MgCl2 + K2SO42KCl + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCl2 + K2SO4 => KCl + MgSO4  

Phương trình số #5

MgCl2Cl2 + Mg

Điều kiện khác: điện phân nóng chảy với điện cực trơ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCl2 => Cl2 + Mg  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

MgCl2 + Ba(OH)2BaCl2 + Mg(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCl2 + Ba(OH)2 => BaCl2 + Mg(OH)2  

Phương trình số #7

FeSO4 + MgCl2FeCl2 + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeSO4 + MgCl2 => FeCl2 + MgSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

2NaOH + MgCl2Mg(OH)2 + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + MgCl2 => Mg(OH)2 + NaCl  

Phương trình số #9

Na2CO3 + MgCl2MgCO3 + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + MgCl2 => MgCO3 + NaCl  

Advertisement

Phương trình số #10

2H2O + K2S + MgCl2H2S + 2KCl + Mg(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + K2S + MgCl2 => H2S + KCl + Mg(OH)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 03:57:40am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(