Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ S ra SO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ S (sulfua) ra SO2 (lưu hùynh dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + 5S4H2S + SO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + S => H2S + SO2  

Phương trình số #3

2H2SO4 + S2H2O + 3SO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + S => H2O + SO2  

Advertisement

Phương trình số #4

3S + 4CrO33SO2 + 2Cr2O3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + CrO3 => SO2 + Cr2O3  

Phương trình số #5

2C + 2KClO3 + 2S2KCl + 2SO2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + KClO3 + S => KCl + SO2 + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2KClO3 + 3S2KCl + 3SO2

Nhiệt độ: > 130

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO3 + S => KCl + SO2  

Phương trình số #7

O2 + SSO2

Nhiệt độ: 280 - 360°C Điều kiện khác: cháy trong không khí , hỗn hợp của SO3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + S => SO2  

Advertisement

Phương trình số #8

9S + 2As2O33SO2 + 2As2S3

Nhiệt độ: 300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + As2O3 => SO2 + As2S3  

Phương trình số #9

3S + 2CdO → SO2 + 2CdS

Nhiệt độ: 490-510°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + CdO => SO2 + CdS  

Advertisement

Phương trình số #10

2S + PbO2SO2 + PbS

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + PbO2 => SO2 + PbS  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 02:52:27pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(