Chất Hóa Học - NaClO2 - Natri clorit

Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NaClO2

công thức rút gọn ClNaO2


Natri clorit

Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 90.4416

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NaClO2

Đánh giá

NaClO2 - Natri clorit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NaClO2-Natri+clorit-1367
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NaClO2 (Natri clorit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NaClO2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NaClO2 có tác dụng với LiNO3 không? NaClO2 có tác dụng với AgCN không? NaClO2 có tác dụng với NaCN không? NaClO2 có tác dụng với NaN3 không? NaClO2 có tác dụng với AlO(OH) không? NaClO2 có tác dụng với NaAl(OH)4 không? NaClO2 có tác dụng với KAl(OH)4 không? NaClO2 có tác dụng với HF không? NaClO2 có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? NaClO2 có tác dụng với [Al(H2O)6] không? NaClO2 có tác dụng với (SO4) không? NaClO2 có tác dụng với BeAl2O4 không? NaClO2 có tác dụng với MgAl2O4 không? NaClO2 có tác dụng với NH4AlCl4 không? NaClO2 có tác dụng với AlCl(OH)2 không? NaClO2 có tác dụng với Ba(NO2)2 không? NaClO2 có tác dụng với BaCl2.2H2O không? NaClO2 có tác dụng với BaSiO3 không? NaClO2 có tác dụng với BaH2 không? NaClO2 có tác dụng với BeBr2 không? NaClO2 có tác dụng với LiBr không? NaClO2 có tác dụng với BrF không? NaClO2 có tác dụng với NiBr2 không? NaClO2 có tác dụng với Na2C2 không? NaClO2 có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? NaClO2 có tác dụng với K2PtCl4 không? NaClO2 có tác dụng với Pt(OH)2 không? NaClO2 có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? NaClO2 có tác dụng với CHBr3 không? NaClO2 có tác dụng với C2H5OLi không? NaClO2 có tác dụng với LiHS không? NaClO2 có tác dụng với C2H5OK không? NaClO2 có tác dụng với D2S không? NaClO2 có tác dụng với Al(OD)3 không? NaClO2 có tác dụng với BeC2 không? NaClO2 có tác dụng với Be2C không? NaClO2 có tác dụng với H2SO4.H2O không? NaClO2 có tác dụng với CCl3COOH không? NaClO2 có tác dụng với C6H5OK không? NaClO2 có tác dụng với C6H5COONa không? NaClO2 có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? NaClO2 có tác dụng với Cr(CO)6 không? NaClO2 có tác dụng với Ca(HPO4)2 không? NaClO2 có tác dụng với Ca(PO3)2 không? NaClO2 có tác dụng với Ca(H2PO4)2.H2O không? NaClO2 có tác dụng với Ca(NO3)2.4H2O không? NaClO2 có tác dụng với [Ca(H2O)6] không? NaClO2 có tác dụng với (NO3) không? NaClO2 có tác dụng với LiF không? NaClO2 có tác dụng với NH4F không? NaClO2 có tác dụng với U không? NaClO2 có tác dụng với UF3 không? NaClO2 có tác dụng với PF5 không? NaClO2 có tác dụng với CaTiO3 không? NaClO2 có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? NaClO2 có tác dụng với H2[CdCl4] không? NaClO2 có tác dụng với Cd không? NaClO2 có tác dụng với HCOOLi không? NaClO2 có tác dụng với Li2CO3 không? NaClO2 có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? NaClO2 có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? NaClO2 có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? NaClO2 có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? NaClO2 có tác dụng với Na2CuO2 không? NaClO2 có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? NaClO2 có tác dụng với Fe(CO)5 không? NaClO2 có tác dụng với Fe2(CO)9 không? NaClO2 có tác dụng với Fe3(CO)12 không? NaClO2 có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? NaClO2 có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? NaClO2 có tác dụng với FeO(OH) không? NaClO2 có tác dụng với Fe2ZnO4 không? NaClO2 có tác dụng với Na5FeO4 không? NaClO2 có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? NaClO2 có tác dụng với FeCl2.4H2O không? NaClO2 có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? NaClO2 có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? NaClO2 có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? NaClO2 có tác dụng với FeCr2O4 không? NaClO2 có tác dụng với FeClOH không? NaClO2 có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? NaClO2 có tác dụng với B(OH)3 không? NaClO2 có tác dụng với HO2 không? NaClO2 có tác dụng với Te không? NaClO2 có tác dụng với HCOOH không? NaClO2 có tác dụng với NaHO2 không? NaClO2 có tác dụng với NH4HS không? NaClO2 có tác dụng với S2 không? NaClO2 có tác dụng với H2S2O2 không? NaClO2 có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? NaClO2 có tác dụng với Fe(NO)4 không? NaClO2 có tác dụng với H2O2.2H2O không? NaClO2 có tác dụng với H2SO5 không? NaClO2 có tác dụng với U(OH)4 không? NaClO2 có tác dụng với Am không? NaClO2 có tác dụng với Am(OH)4 không? NaClO2 có tác dụng với Ca(HS)2 không? NaClO2 có tác dụng với (N2H6)SO4 không? NaClO2 có tác dụng với N2H4 không? NaClO2 có tác dụng với H2S2O6 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có NaClO2 (Natri clorit) là chất tham gia

Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt

NaClO2 → NaCl + O2 3NaClO2 → NaCl + 2NaClO3 Cl2 + 2NaClO2 → 2NaCl + 2ClO2 Xem tất cả phương trình sử dụng NaClO2

Phương trình có NaClO2 (Natri clorit) là chất sản phẩm

Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt

NaClO2.3H2O → 3H2O + NaClO2 2NaOH + 2ClO2 → H2O + NaClO3 + NaClO2 NaOH + HClO2 → H2O + NaClO2 Xem tất cả phương trình tạo ra NaClO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-06 05:32:52pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(