Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KHCO3 ra CO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KHCO3 (Kali hidro cacbonat) ra CO2 (Cacbon dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

KHSO4 + KHCO3H2O + K2SO4 + CO2

Điều kiện khác: Tỉ lệ 1:1

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KHSO4 + KHCO3 => H2O + K2SO4 + CO2  

Phương trình số #2

CH3COOH + KHCO3H2O + CO2 + CH3COOK

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + KHCO3 => H2O + CO2 + CH3COOK  

Phương trình số #3

2KHCO3H2O + K2CO3 + CO2

Nhiệt độ: 100 - 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KHCO3 => H2O + K2CO3 + CO2  

Phương trình số #4

HCl + KHCO3H2O + KCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + KHCO3 => H2O + KCl + CO2  

Phương trình số #5

SO2 + KHCO3CO2 + KHSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SO2 + KHCO3 => CO2 + KHSO3  

Phương trình số #6

H2SO4 + 2KHCO32H2O + K2SO4 + 2CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KHCO3 => H2O + K2SO4 + CO2  

Phương trình số #7

MgSO4 + 2KHCO3H2O + MgCO3 + K2SO4 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgSO4 + KHCO3 => H2O + MgCO3 + K2SO4 + CO2  

Phương trình số #8

ZnSO4 + 2KHCO3H2O + K2SO4 + CO2 + ZnCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ZnSO4 + KHCO3 => H2O + K2SO4 + CO2 + ZnCO3  

Phương trình số #9

2NaHSO4 + 2KHCO32H2O + Na2SO4 + K2SO4 + 2CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHSO4 + KHCO3 => H2O + Na2SO4 + K2SO4 + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 10:24:32am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(