Chất Hóa Học - KHSO3 - Kali hiđrosunfit

Potassium hydrogensulfite; Potassium hydrogen sulfite; Potassium sulfite; Sulfurous acid monopotassium; Sulfurous acid hydrogen=potassium salt

Advertisement

KHSO3

công thức rút gọn HKO3S


Kali hiđrosunfit

Potassium hydrogensulfite; Potassium hydrogen sulfite; Potassium sulfite; Sulfurous acid monopotassium; Sulfurous acid hydrogen=potassium salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 120.1694

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất KHSO3

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

KHSO3 - Kali hiđrosunfit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-KHSO3-Kali+hidrosunfit-1758
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học KHSO3 (Kali hiđrosunfit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu KHSO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

KHSO3 có tác dụng với CoCl2.6H2O không? KHSO3 có tác dụng với Co2Cl(OH)3 không? KHSO3 có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2 không? KHSO3 có tác dụng với CoO không? KHSO3 có tác dụng với C2N2 không? KHSO3 có tác dụng với Co3O4 không? KHSO3 có tác dụng với Cs3CoCl5 không? KHSO3 có tác dụng với (NH4)2C2O4 không? KHSO3 có tác dụng với K2[Ni(CN)4] không? KHSO3 có tác dụng với K2[Pt(CN)4] không? KHSO3 có tác dụng với Fe(C5H5)2 không? KHSO3 có tác dụng với AsF5 không? KHSO3 có tác dụng với AsF3 không? KHSO3 có tác dụng với CaCl2.6H2O không? KHSO3 có tác dụng với Ca(OH)Cl không? KHSO3 có tác dụng với Ca(ClO)2.3H2O không? KHSO3 có tác dụng với HClO không? KHSO3 có tác dụng với Mg(ClO4)2 không? KHSO3 có tác dụng với Ca2Si không? KHSO3 có tác dụng với CaO2.8H2O không? KHSO3 có tác dụng với CaCrO4 không? KHSO3 có tác dụng với ZrSiO4 không? KHSO3 có tác dụng với CaZrO3 không? KHSO3 có tác dụng với Cd2SiO4 không? KHSO3 có tác dụng với K2CdO2 không? KHSO3 có tác dụng với Na2[Cd(OH)4] không? KHSO3 có tác dụng với [Cd(NH3)6](OH)2 không? KHSO3 có tác dụng với Na4[Cd(OH)6] không? KHSO3 có tác dụng với [Cd(NH3)6]SO4 không? KHSO3 có tác dụng với ClO2F không? KHSO3 có tác dụng với ClOF3 không? KHSO3 có tác dụng với Na2S2O8 không? KHSO3 có tác dụng với NaClO2.3H2O không? KHSO3 có tác dụng với CeC2 không? KHSO3 có tác dụng với Ce không? KHSO3 có tác dụng với CeCl3.7H2O không? KHSO3 có tác dụng với Ce(OH)3 không? KHSO3 có tác dụng với CeClO không? KHSO3 có tác dụng với Na2CeO3 không? KHSO3 có tác dụng với CeCO3OH không? KHSO3 có tác dụng với Ce(NO3)3 không? KHSO3 có tác dụng với O2F2 không? KHSO3 có tác dụng với ClO2F3 không? KHSO3 có tác dụng với NOF3 không? KHSO3 có tác dụng với KrF2 không? KHSO3 có tác dụng với Kr không? KHSO3 có tác dụng với HClO4.H2O không? KHSO3 có tác dụng với I2O5 không? KHSO3 có tác dụng với CoSO4 không? KHSO3 có tác dụng với Co2(CO)8 không? KHSO3 có tác dụng với HCo(CO)4 không? KHSO3 có tác dụng với Co4(CO)12 không? KHSO3 có tác dụng với Na[Co(CO)4] không? KHSO3 có tác dụng với Na(Hg) không? KHSO3 có tác dụng với CoCO3 không? KHSO3 có tác dụng với CoF2.4H2O không? KHSO3 có tác dụng với CoO(OH) không? KHSO3 có tác dụng với [Co(NH3)6]F3 không? KHSO3 có tác dụng với K3[Co(NO2)6] không? KHSO3 có tác dụng với Na2[Co(OH)4] không? KHSO3 có tác dụng với Co2CO3(OH)2 không? KHSO3 có tác dụng với [Cr(H2O)4]Cl2 không? KHSO3 có tác dụng với CsPF6 không? KHSO3 có tác dụng với Cs2SiF6 không? KHSO3 có tác dụng với CsIF4 không? KHSO3 có tác dụng với SClF5 không? KHSO3 có tác dụng với CsSO2F không? KHSO3 có tác dụng với Cs3NiCl5 không? KHSO3 có tác dụng với Cs3Fe2Cl9 không? KHSO3 có tác dụng với Cs3Sb2Cl9 không? KHSO3 có tác dụng với CsH không? KHSO3 có tác dụng với CsIBr2 không? KHSO3 có tác dụng với Cr2Si không? KHSO3 có tác dụng với At không? KHSO3 có tác dụng với CsO3 không? KHSO3 có tác dụng với NH4O3 không? KHSO3 có tác dụng với CsOH.H2O không? KHSO3 có tác dụng với CsHO2 không? KHSO3 có tác dụng với Cs2O2 không? KHSO3 có tác dụng với CsHS không? KHSO3 có tác dụng với CH2OHCOOCH3 không? KHSO3 có tác dụng với CH2OHCOONa không? KHSO3 có tác dụng với ClH3NCH2COOH không? KHSO3 có tác dụng với HOCH2COOH không? KHSO3 có tác dụng với H2NCH2COOC2H5 không? KHSO3 có tác dụng với Cs2S.4H2O không? KHSO3 có tác dụng với CsHSO4 không? KHSO3 có tác dụng với Cs2CO3.3,5H2O không? KHSO3 có tác dụng với CsHCO3 không? KHSO3 có tác dụng với CuF không? KHSO3 có tác dụng với [Cs(H2O)6] không? KHSO3 có tác dụng với SO4 không? KHSO3 có tác dụng với AlCs(SO4)2.12H2O không? KHSO3 có tác dụng với [CuOH]2CO3 không? KHSO3 có tác dụng với Al2(SO4)3.6H2O không? KHSO3 có tác dụng với CuCO3 không? KHSO3 có tác dụng với CuCN không? KHSO3 có tác dụng với (CN)2 không? KHSO3 có tác dụng với [Cu(NH3)6]Cl2 không? KHSO3 có tác dụng với K[Cu(CN)2] không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có KHSO3 (Kali hiđrosunfit) là chất tham gia

Potassium hydrogensulfite; Potassium hydrogen sulfite; Potassium sulfite; Sulfurous acid monopotassium; Sulfurous acid hydrogen=potassium salt

BaCl2 + 2KHSO3 → H2O + 2KCl + SO2 + BaSO3 2KHSO3 → H2O + K2S2O5 Ba(OH)2 + KHSO3 → H2O + K2SO3 + BaSO3 Xem tất cả phương trình sử dụng KHSO3

Phương trình có KHSO3 (Kali hiđrosunfit) là chất sản phẩm

Potassium hydrogensulfite; Potassium hydrogen sulfite; Potassium sulfite; Sulfurous acid monopotassium; Sulfurous acid hydrogen=potassium salt

KOH + SO2 → KHSO3 KOH + H2SO3 → H2O + KHSO3 SO2 + KHCO3 → CO2 + KHSO3 Xem tất cả phương trình tạo ra KHSO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:43:13pm