Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HNO3 ra NO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra NO2 (nitơ dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

24HNO3 + FeCuS2Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3

Nhiệt độ: t0 cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + FeCuS2 => Cu(NO3)2 + H2O + H2SO4 + NO2 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #3

5HNO3 + P → H2O + 5NO2 + H3PO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + P => H2O + NO2 + H3PO4  

Advertisement

Phương trình số #4

C + 4HNO32H2O + 4NO2 + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + HNO3 => H2O + NO2 + CO2  

Phương trình số #5

FeCl2 + 4HNO3H2O + 2HCl + NO2 + Fe(NO3)3

Điều kiện khác: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + HNO3 => H2O + HCl + NO2 + Fe(NO3)3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ag + 2HNO3AgNO3 + H2O + NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag + HNO3 => AgNO3 + H2O + NO2  

Phương trình số #7

Al + 6HNO33H2O + 3NO2 + Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HNO3 => H2O + NO2 + Al(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #8

6HNO3 + S → 2H2O + H2SO4 + 6NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + S => H2O + H2SO4 + NO2  

Phương trình số #9

Cu + 4HNO3Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + NO2  

Advertisement

Phương trình số #10

Fe + 6HNO33H2O + 3NO2 + Fe(NO3)3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HNO3 => H2O + NO2 + Fe(NO3)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 12:36:16pm