Chất Hóa Học - Bi(NO3)3 - Bitmut nitrat

Bismuth nitrate; Trinitric acid bismuth salt; Bismuth trinitrate; Trinitric acid bismuth(III) salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Bi(NO3)3

công thức rút gọn BiN3O9


Bitmut nitrat

Bismuth nitrate; Trinitric acid bismuth salt; Bismuth trinitrate; Trinitric acid bismuth(III) salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 394.9951

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Bi(NO3)3

Đánh giá

Bi(NO3)3 - Bitmut nitrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Bi(NO3)3-Bitmut+nitrat-1910
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Bi(NO3)3 (Bitmut nitrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Bi(NO3)3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Bi(NO3)3 có tác dụng với NaPF6 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với GeF4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Ge không? Bi(NO3)3 có tác dụng với GeCl4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với GeS2 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với C17H31COOH không? Bi(NO3)3 có tác dụng với HfF4.3H2O không? Bi(NO3)3 có tác dụng với HfO2 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với SiF2 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Na2SiF6 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với RbF không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Rb2SiF6 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Rb2CO3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Rb2O không? Bi(NO3)3 có tác dụng với RbH không? Bi(NO3)3 có tác dụng với RbO2 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với XeOF2 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với PtF4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với IF5 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với OsF6 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với UF4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với UF6 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với UF5 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với UO2 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với UO2F2 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với UO3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với U3O8 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với W không? Bi(NO3)3 có tác dụng với WO3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Na4XeO6 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với H5IO6 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với IOF5 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Na3H2IO6 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Re không? Bi(NO3)3 có tác dụng với ReF7 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với HReO4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với ReF4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với ReO3F không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NaReO4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với C5H6 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NaC5H5 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với FeSO3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với FeP2 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với BiOOH không? Bi(NO3)3 có tác dụng với BiF3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Bi(OH)3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với HBiCl4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với GaCl3.H2O không? Bi(NO3)3 có tác dụng với GaClO không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Ga không? Bi(NO3)3 có tác dụng với LiGaH4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với GaOOH không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NaGaO2 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Ga(NO3)3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Ga2O không? Bi(NO3)3 có tác dụng với ZnGa2O4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với HNCS không? Bi(NO3)3 có tác dụng với H2C2N2S3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Pt(CN)2 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? Bi(NO3)3 có tác dụng với CNCl không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NH4ClO3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NH3OHClO4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với HI3O8 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với C2H5CH2CHO không? Bi(NO3)3 có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với C17H33COONa không? Bi(NO3)3 có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với ClO3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NaBr không? Bi(NO3)3 có tác dụng với HIO không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NH4N3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NH4I3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NH4ClO không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NH2Cl không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Cl2.nH2O không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NCl3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với (NH3OH)Cl không? Bi(NO3)3 có tác dụng với (NH3OH)N3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với KI3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với H4PO4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với [Na(H2O)4] không? Bi(NO3)3 có tác dụng với As(HSO4)3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NaHSeO3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với SeCl4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Na2[Se(OH)6] không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NaHSeO4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với SeO4 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với TeO3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Na2TeO3 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Na2TeO4.2H2O không? Bi(NO3)3 có tác dụng với SeOCl2 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Se(OH)2Cl2 không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Ag2Te không? Bi(NO3)3 có tác dụng với (C6H5)3Sb không? Bi(NO3)3 có tác dụng với Na2Se không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NaHSe không? Bi(NO3)3 có tác dụng với NaH2AsO4.H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Bi(NO3)3 (Bitmut nitrat) là chất tham gia

Bismuth nitrate; Trinitric acid bismuth salt; Bismuth trinitrate; Trinitric acid bismuth(III) salt

3KF + Bi(NO3)3 → 3KNO3 + BiF3 2H2O + Bi(NO3)3 → 2HNO3 + BiNO3(OH)2 3H2S + 2Bi(NO3)3 → 6HNO3 + Bi2S3 Xem tất cả phương trình sử dụng Bi(NO3)3

Phương trình có Bi(NO3)3 (Bitmut nitrat) là chất sản phẩm

Bismuth nitrate; Trinitric acid bismuth salt; Bismuth trinitrate; Trinitric acid bismuth(III) salt

3N2O4 + Bi → 3NO + Bi(NO3)3 6NO2 + Bi → 3NO + Bi(NO3)3 3HNO3 + Bi(OH)3 → 3H2O + Bi(NO3)3 Xem tất cả phương trình tạo ra Bi(NO3)3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:45:51am