Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2S ra S

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra S (sulfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2H2S + O22H2O + 2S

Điều kiện khác: nhiệt độ cao; O2 thiếu; hidro sunfua bão hòa

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + O2 => H2O + S  

Phương trình số #3

2H2S + 2NO → 2H2O + N2 + 2S

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + NO => H2O + N2 + S  

Advertisement

Phương trình số #4

Cl2 + H2S2HCl + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2S => HCl + S  

Phương trình số #5

H2S + H2SO3H2O + 2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO3 => H2O + S  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3H2S + H2SO44H2O + 4S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO4 => H2O + S  

Phương trình số #7

Br2 + H2S2S + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2S => S + HBr  

Advertisement

Phương trình số #9

H2S + 2FeCl32FeCl2 + 2HCl + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + FeCl3 => FeCl2 + HCl + S  

Advertisement

Phương trình số #10

H2S + H2SO42H2O + S + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO4 => H2O + S + SO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 02:56:34am