Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra KHCO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra KHCO3 (Kali hidro cacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

H2O + K2CO3 + CO22KHCO3

Nhiệt độ: 30 - 40°C Xúc tác: H2SO4 đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + K2CO3 + CO2 => KHCO3  

Phương trình số #2

2H2O + KAlO2 + CO2Al(OH)3 + KHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KAlO2 + CO2 => Al(OH)3 + KHCO3  

Phương trình số #3

H2O + KCl + CO2KHCO3 + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KCl + CO2 => KHCO3 + HClO  

Advertisement

Phương trình số #4

H2O + 2CO2 + 2K2CrO4K2Cr2O7 + 2KHCO3

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Áp suất: áp suất

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + K2CrO4 => K2Cr2O7 + KHCO3  

Phương trình số #5

H2O + KClO + CO2KHCO3 + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KClO + CO2 => KHCO3 + HClO  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2H2O + KOCN → NH3 + KHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KOCN => NH3 + KHCO3  

Phương trình số #7

H2O + CO2 + C6H5OK → C6H5OH + KHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + C6H5OK => C6H5OH + KHCO3  

Advertisement

Phương trình số #8

2H2O + 4CO2 + 4KO23O2 + 4KHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + KO2 => O2 + KHCO3  

Phương trình số #9

H2O + CO2 + KCN → HCN + KHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + KCN => HCN + KHCO3  

Advertisement

Phương trình số #10

H2O + 5KClO + 2KCN → 5KCl + N2 + 2KHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KClO + KCN => KCl + N2 + KHCO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 06:56:31am