Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Br2 ra HBr

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Br2 + C6H6C6H5Br + HBr

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Fe

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H6 => C6H5Br + HBr  

Phương trình số #3

Br2 + H22HBr

Nhiệt độ: 350°C Xúc tác: Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2 => HBr  

Advertisement

Phương trình số #4

3Br2 + C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H5OH => HBr + (Br)3C6H2OH  

Phương trình số #5

3Br2 + C6H5NH2C6H2Br3NH2 + 3HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H5NH2 => C6H2Br3NH2 + HBr  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3Br2 + C6H5NH2C6H2Br3NH2 + 3HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H5NH2 => C6H2Br3NH2 + HBr  

Phương trình số #7

Br2 + H2O + SO2H2SO4 + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2O + SO2 => H2SO4 + HBr  

Advertisement

Phương trình số #8

Br2 + H2O → HBrO + HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2O => HBrO + HBr  

Phương trình số #9

Br2 + H2S → 2S + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2S => S + HBr  

Advertisement

Phương trình số #10

Br2 + 2HI → I2 + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + HI => I2 + HBr  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 02:55:42am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(