Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Br2 + H2O + CH3CH2CH=O = CH3CH2COOH + 2HBr | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Br2 | brom | dung dịch + H2O | nước | lỏng + CH3CH2CH=O | Propanal | khí = CH3CH2COOH | Axit propionic | dung dịch + HBr | Hidro bromua | dung dịch, Điều kiện

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cách viết phương trình đã cân bằng

Br2 + H2O + CH3CH2CH=OCH3CH2COOH + 2HBr
brom nước Propanal Axit propionic Hidro bromua
Bromine Axit bromhydric
(dung dịch) (lỏng) (khí) (dung dịch) (dung dịch)
(không màu)
Axit
160 18 0 74 81
1 1 1 1 2 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr

Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Br2 (brom) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với CH3CH2CH=O (Propanal) để tạo ra CH3CH2COOH (Axit propionic), HBr (Hidro bromua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) tác dụng CH3CH2CH=O (Propanal) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) tác dụng CH3CH2CH=O (Propanal) xảy ra phản ứng?

cho propanal lội qua dd Br2.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng H2O (nước) tác dụng CH3CH2CH=O (Propanal) và tạo ra chất CH3CH2COOH (Axit propionic), HBr (Hidro bromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr là gì ?

làm mất màu nước brom.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra CH3CH2COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra CH3CH2COOH (Axit propionic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra CH3CH2COOH (Axit propionic)

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra CH3CH2COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra CH3CH2COOH (Axit propionic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra CH3CH2COOH (Axit propionic)

Phương Trình Điều Chế Từ H2O Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2O (nước) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3CH2CH=O Ra CH3CH2COOH

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3CH2CH=O (Propanal) ra CH3CH2COOH (Axit propionic)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3CH2CH=O (Propanal) ra CH3CH2COOH (Axit propionic)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3CH2CH=O Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3CH2CH=O (Propanal) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3CH2CH=O (Propanal) ra HBr (Hidro bromua)


Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr


Advertisement

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr

Câu 1. Chất tác dụng với H2 và làm mất màu Br2,

Cho các chất sau đây: propen, isobutan, propanal, stiren, toluen, axit
acrylic, glucozơ. Số chất vừa làm mất màu nước brom, vừa tác dụng với H2
(trong những điều kiện thích hợp) là


A. 6
B. 4
C. 7
D. 5

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng hóa học

Trong các phương trình phản ứng sau đây, có bao nhiêu phương trình tạo ra 3 sản phẩm trở lên?
H2O + K2CO3 + FeCl3 → ;

CH3I + C2H5NH2 → ;

Br2 + C6H6 → ;

Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → ;

NaHCO3 + C2H5COOH → ;

NaOH + HCOONH3CH2CH3 → ;
Br2 + KI → ;

H2O + KCl → ;

S + CrO3 → ;

FeCl2 + H2O → ;

AlCl3 →(t0) ;
;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 → ;

AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 → ;

O2 + C4H10 →


A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng tạo kim loại

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 ---> ;
CH3I + C2H5NH2 ---> ;
Br2 + C6H6 ----> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O ---> ;
NaHCO3 + C2H5COOH ----> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 ---> ;
Br2+ KI ----> ;
H2O + KCl ---> ;
S + CrO3 ---> ;
FeCl2 + H2O ---> ;
AlCl3 --t0---> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 ----> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 ---> ;
O2 + C4H10 ---> ;
Trong các phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình phản ứng giải phóng ra kim loại?


A. 2
B. 5
C. 4
D. 7

Xem đáp án câu 3

Câu 4. đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 ---> ;
CH3I + C2H5NH2 ---> ;
Br2 + C6H6 ---> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O ---> ;
NaHCO3 + C2H5COOH ---> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 ---> ;
Br2 + KI ---> ;
H2O + KCl ---> ;
S + CrO3 ----> ;
FeCl2 + H2O ----> ;
AlCl3 ---t0--> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 ---> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 --->
O2 + C4H10 --> ;
Ba(OH)2 + Cr(NO3)3 ---> ;
NaOH + K2HPO4 ---> ;
NaOH + C2H5Cl ---> ;
H2SO4 + Fe(OH)2 ---> ;
Cu + H2SO4 + NaNO3 ---> ;
F2 + H2 ---> ;
Fe2O3 + H2 ---> ;
CaO + HCl ---> ;
KOH + CH3NH3HCO3 ---> ;
C + ZnO ---> ;
Zn + BaSO4 ---> ;
Na2SO3 + Ba(OH)2 ---> ;
H2 + O2 ---> ;
NaOH + CuCl2 ---> ;
Al + H2O ---> ;
NaOH + CH3COOK ---> ;
Mg + CO2 ---> ;
Fe + H2O ---> ;
Ca(OH)2 + SO2 ---> ;
BaO + CO2 ---> ;
FeCl2 + Zn ----> ;
NaOH --dpnc--> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình tạo ra đơn chất?


A. 26
B. 18
C. 24
D. 12

Xem đáp án câu 4

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Đánh giá

Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Phương trình sản xuất ra CH3CH2CH=O (Propanal)

()

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế ra CH3CH2CH=O
Advertisement

Phương trình sử dụng CH3CH2COOH (Axit propionic) là chất sản phẩm

(propionic acid)

Cl2 + CH3CH2COOH → HCl + CH3CHClCOOH Tổng hợp tất cả phương trình có CH3CH2COOH tham gia phản ứng

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 04:44:52am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(