Chất Hóa Học - C6H12O7 - Axit Gluconic

D-Gluconic acid; Gluconic acid

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C6H12O7


Axit Gluconic

D-Gluconic acid; Gluconic acid

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 196.1553

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất C6H12O7

Đánh giá

C6H12O7 - Axit Gluconic - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-C6H12O7-Axit+Gluconic-1593
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học C6H12O7 (Axit Gluconic)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu C6H12O7 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

C6H12O7 có tác dụng với NaCl.2H2O không? C6H12O7 có tác dụng với Na[AlOH]4 không? C6H12O7 có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? C6H12O7 có tác dụng với NaI.2H2O không? C6H12O7 có tác dụng với Na4N2O4 không? C6H12O7 có tác dụng với NO2F không? C6H12O7 có tác dụng với NaB(OH)4 không? C6H12O7 có tác dụng với OH không? C6H12O7 có tác dụng với Li2NH không? C6H12O7 có tác dụng với (NH4)HF2 không? C6H12O7 có tác dụng với PN(NH2)2 không? C6H12O7 có tác dụng với PN2H không? C6H12O7 có tác dụng với [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2 không? C6H12O7 có tác dụng với TcCl4 không? C6H12O7 có tác dụng với (NH4)2[TcCl6] không? C6H12O7 có tác dụng với NOF không? C6H12O7 có tác dụng với D3PO4 không? C6H12O7 có tác dụng với Pb(SCN)2 không? C6H12O7 có tác dụng với NH4SCN không? C6H12O7 có tác dụng với PbCO3 không? C6H12O7 có tác dụng với Pb(N3)2 không? C6H12O7 có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? C6H12O7 có tác dụng với K2PbO2 không? C6H12O7 có tác dụng với PbO2 không? C6H12O7 có tác dụng với PBr5 không? C6H12O7 có tác dụng với PBr3 không? C6H12O7 có tác dụng với PBr3O không? C6H12O7 có tác dụng với H3PO2 không? C6H12O7 có tác dụng với PH4I không? C6H12O7 có tác dụng với Ni(PH3)4 không? C6H12O7 có tác dụng với Li2SiO3 không? C6H12O7 có tác dụng với SiO không? C6H12O7 có tác dụng với MgSiO3 không? C6H12O7 có tác dụng với Be2SiO4 không? C6H12O7 có tác dụng với Li4SiO4 không? C6H12O7 có tác dụng với ZnSiO3 không? C6H12O7 có tác dụng với SiO2.nH2O không? C6H12O7 có tác dụng với SnO không? C6H12O7 có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? C6H12O7 có tác dụng với HSnCl3 không? C6H12O7 có tác dụng với N2H4.H2O không? C6H12O7 có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? C6H12O7 có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? C6H12O7 có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? C6H12O7 có tác dụng với CuF2 không? C6H12O7 có tác dụng với HSO3F không? C6H12O7 có tác dụng với SO2F2 không? C6H12O7 có tác dụng với KSO2F không? C6H12O7 có tác dụng với NaSO2F không? C6H12O7 có tác dụng với D2SO4 không? C6H12O7 có tác dụng với HSO3NH2 không? C6H12O7 có tác dụng với LiSO3F không? C6H12O7 có tác dụng với ZnSO3 không? C6H12O7 có tác dụng với Zn2SiO4 không? C6H12O7 có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? C6H12O7 có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? C6H12O7 có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? C6H12O7 có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? C6H12O7 có tác dụng với Bi(NO3)3 không? C6H12O7 có tác dụng với BiCl3 không? C6H12O7 có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? C6H12O7 có tác dụng với Bi2S3 không? C6H12O7 có tác dụng với Na2N2O2 không? C6H12O7 có tác dụng với Ni(OH)2 không? C6H12O7 có tác dụng với Ni2SiO4 không? C6H12O7 có tác dụng với Na2NiO2 không? C6H12O7 có tác dụng với NiSO4 không? C6H12O7 có tác dụng với Ni(NO3)2 không? C6H12O7 có tác dụng với NiS không? C6H12O7 có tác dụng với CrCl2O2 không? C6H12O7 có tác dụng với (NH4)2CrO4 không? C6H12O7 có tác dụng với MnCO3 không? C6H12O7 có tác dụng với NiF2 không? C6H12O7 có tác dụng với NiOOH không? C6H12O7 có tác dụng với [Ni(NH3)6](OH)2 không? C6H12O7 có tác dụng với [Ni(NH3)6]Cl2 không? C6H12O7 có tác dụng với Li2O2 không? C6H12O7 có tác dụng với Li2SeO4 không? C6H12O7 có tác dụng với SeO3 không? C6H12O7 có tác dụng với Se2O5 không? C6H12O7 có tác dụng với K2SeO4 không? C6H12O7 có tác dụng với Ti(SO4)O không? C6H12O7 có tác dụng với BeF2 không? C6H12O7 có tác dụng với H2BeF4 không? C6H12O7 có tác dụng với Be2CO3(OH)2 không? C6H12O7 có tác dụng với Na[Al(H2O)2(OH)4] không? C6H12O7 có tác dụng với PbSiO3 không? C6H12O7 có tác dụng với Pb3O4 không? C6H12O7 có tác dụng với Fe2(SO4)O không? C6H12O7 có tác dụng với FeSO4.7H2O không? C6H12O7 có tác dụng với [Fe(H2O)5(NO)]SO4 không? C6H12O7 có tác dụng với CaSO4.0,5H2O không? C6H12O7 có tác dụng với CaSO4.2H2O không? C6H12O7 có tác dụng với CaCN2 không? C6H12O7 có tác dụng với H2CN2 không? C6H12O7 có tác dụng với [Mg(NH3)6]Cl2 không? C6H12O7 có tác dụng với MgCl(OH) không? C6H12O7 có tác dụng với BeH2 không? C6H12O7 có tác dụng với BeCl(OH) không? C6H12O7 có tác dụng với Be(NO3)OH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có C6H12O7 (Axit Gluconic) là chất tham gia

D-Gluconic acid; Gluconic acid

Xem tất cả phương trình sử dụng C6H12O7

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 02:58:36pm