Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 ra BaCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra BaCl2 (Bari clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2Cl2 + 2Ba(OH)2BaCl2 + 2H2O + Ba(ClO)2

Điều kiện khác: Nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Ba(OH)2 => BaCl2 + H2O + Ba(ClO)2  

Phương trình số #2

3Ba(OH)2 + 2FeCl33BaCl2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + FeCl3 => BaCl2 + Fe(OH)3  

Phương trình số #3

MgCl2 + Ba(OH)2BaCl2 + Mg(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCl2 + Ba(OH)2 => BaCl2 + Mg(OH)2  

Phương trình số #4

2NH4Cl + Ba(OH)2BaCl2 + 2H2O + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4Cl + Ba(OH)2 => BaCl2 + H2O + NH3  

Phương trình số #5

2AlCl3 + 3Ba(OH)22Al(OH)3 + 3BaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + Ba(OH)2 => Al(OH)3 + BaCl2  

Phương trình số #6

FeCl2 + Ba(OH)2BaCl2 + Fe(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Ba(OH)2 => BaCl2 + Fe(OH)2  

Phương trình số #7

2AlCl3 + 4Ba(OH)23BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + Ba(OH)2 => BaCl2 + H2O + Ba(AlO2)2  

Phương trình số #8

Ba(OH)2 + CuCl2BaCl2 + Cu(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + CuCl2 => BaCl2 + Cu(OH)2  

Phương trình số #9

2HCl + Ba(OH)2BaCl2 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ba(OH)2 => BaCl2 + H2O  

Phương trình số #10

ZnCl2 + Ba(OH)2BaCl2 + Zn(OH)2

Điều kiện khác: Ba(OH)2 vừa đủ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ZnCl2 + Ba(OH)2 => BaCl2 + Zn(OH)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 02:13:58am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(