Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ba(NO3)2 ra HNO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ba(NO3)2 (Bari nitrat) ra HNO3 (axit nitric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Ba(NO3)2 + H2O + Na2Cr2O72HNO3 + Na2CrO4 + BaCrO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + H2O + Na2Cr2O7 => HNO3 + Na2CrO4 + BaCrO4  

Phương trình số #3

3Ba(NO3)2 + 2Na2HPO42HNO3 + 4NaNO3 + Ba3(PO4)2

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + Na2HPO4 => HNO3 + NaNO3 + Ba3(PO4)2  

Advertisement

Phương trình số #4

Ba(NO3)2 + 2KHSO42HNO3 + K2SO4 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + KHSO4 => HNO3 + K2SO4 + BaSO4  

Phương trình số #5

Ba(NO3)2 + 2CH3COOH → 2HNO3 + (CH3COO)2Ba

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + CH3COOH => HNO3 + (CH3COO)2Ba  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 02:28:54pm