Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ AlCl3 ra Al(OH)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ AlCl3 (Nhôm clorua) ra Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2AlCl3 + 3H2O + 3Na2CO32Al(OH)3 + 6NaCl + 3CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O + Na2CO3 => Al(OH)3 + NaCl + CO2  

Phương trình số #3

2AlCl3 + 3Ba(OH)22Al(OH)3 + 3BaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + Ba(OH)2 => Al(OH)3 + BaCl2  

Phương trình số #4

AlCl3 + 3H2O + 3NH3Al(OH)3 + 3NH4Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O + NH3 => Al(OH)3 + NH4Cl  

Phương trình số #5

2AlCl3 + 6H2O + 2Na2S → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O + Na2S => Al(OH)3 + H2S + NaCl  

Phương trình số #6

AlCl3 + 3KOH → Al(OH)3 + 3KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + KOH => Al(OH)3 + KCl  

Phương trình số #7

AlCl3 + 3NH4OH → Al(OH)3 + 3NH4Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + NH4OH => Al(OH)3 + NH4Cl  

Phương trình số #8

AlCl3 + 6H2O + 3KAlO24Al(OH)3 + 3KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O + KAlO2 => Al(OH)3 + KCl  

Phương trình số #9

AlCl3 + 6H2O + 3NaAlO24Al(OH)3 + 3NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O + NaAlO2 => Al(OH)3 + NaCl  

Phương trình số #10

AlCl3 + 3NaHCO3Al(OH)3 + 3NaCl + 3CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + NaHCO3 => Al(OH)3 + NaCl + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 11:00:30am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(