Chất Hóa Học - TlNO3 - Thali(I) nitrat

Thallium(I) nitrate; Thallous nitrate; Nitric acid thallium(I) salt; Thallium nitrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

TlNO3

công thức rút gọn NO3Tl


Thali(I) nitrat

Thallium(I) nitrate; Thallous nitrate; Nitric acid thallium(I) salt; Thallium nitrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 266.3882

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất TlNO3

Đánh giá

TlNO3 - Thali(I) nitrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-TlNO3-Thali(I)+nitrat-2665
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Canxi 0xit có những tính chất, ứng dụng gì và được sản xuất như thế nào ? Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì ? Điều chẽ nó như thế nào ?

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các tính chất hóa học đặc trưng của axit, các axit khác nhau có những tính chất hóa học nào giống nhau, từ đó có thể xác định được thứ tự mạnh yếu của các axit.

Bài 4. Một số axit quan trọng

Axit clohidric có những tính chất của axit không ? Nó có những ứng dụng quan trọng nào ? Axit sunfuric đặc và loãng có những tính chất hoá học nào ? Vai trò quan trọng của nó là gì ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học TlNO3 (Thali(I) nitrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu TlNO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

TlNO3 có tác dụng với Na2ReH9 không? TlNO3 có tác dụng với ReF6 không? TlNO3 có tác dụng với Re(CO)5Br không? TlNO3 có tác dụng với ReBr3 không? TlNO3 có tác dụng với ReCl5 không? TlNO3 có tác dụng với Co(C5H5)2 không? TlNO3 có tác dụng với Ni(C5H5)2 không? TlNO3 có tác dụng với Tl(C5H5)2 không? TlNO3 có tác dụng với TlCl2 không? TlNO3 có tác dụng với V(C5H5)2 không? TlNO3 có tác dụng với VCl3 không? TlNO3 có tác dụng với Cr(C5H5)2 không? TlNO3 có tác dụng với FeS2O3 không? TlNO3 có tác dụng với ReO3Cl không? TlNO3 có tác dụng với VCl2 không? TlNO3 có tác dụng với C5H5 không? TlNO3 có tác dụng với FeSO3.2,75H2O không? TlNO3 có tác dụng với FeS2O6 không? TlNO3 có tác dụng với [Bi6(OH)12](ClO4)6 không? TlNO3 có tác dụng với KBiO3 không? TlNO3 có tác dụng với Ga(NO3)3.9H2O không? TlNO3 có tác dụng với GaF3 không? TlNO3 có tác dụng với Na[Ga(OH)4] không? TlNO3 có tác dụng với NH4[Ga(OH)4] không? TlNO3 có tác dụng với Na2[Pt(CN)4] không? TlNO3 có tác dụng với H2[Pt(CN)4].5H2O không? TlNO3 có tác dụng với (NH3OH)ClO4 không? TlNO3 có tác dụng với CNF không? TlNO3 có tác dụng với NH4CN không? TlNO3 có tác dụng với GaCl không? TlNO3 có tác dụng với GaH3 không? TlNO3 có tác dụng với Na3HXeO6 không? TlNO3 có tác dụng với Na2H2XeO6 không? TlNO3 có tác dụng với NaHXeO4 không? TlNO3 có tác dụng với [PO2F2] không? TlNO3 có tác dụng với H2PO3F không? TlNO3 có tác dụng với HPO2F2 không? TlNO3 có tác dụng với NH4PF6 không? TlNO3 có tác dụng với K2TeO4 không? TlNO3 có tác dụng với K2H4TeO6.3H2O không? TlNO3 có tác dụng với K2TeO3 không? TlNO3 có tác dụng với Na6TeO6.2H2O không? TlNO3 có tác dụng với HfI2O không? TlNO3 có tác dụng với HfN không? TlNO3 có tác dụng với K2HgI4.2H2O không? TlNO3 có tác dụng với (Hg2N)I.H2O không? TlNO3 có tác dụng với (NH4)2S4O6 không? TlNO3 có tác dụng với I3N không? TlNO3 có tác dụng với Rb2SnCl6 không? TlNO3 có tác dụng với (NH4)2SnCl6 không? TlNO3 có tác dụng với Cs2[SnCl6] không? TlNO3 có tác dụng với OCN không? TlNO3 có tác dụng với BO3 không? TlNO3 có tác dụng với SCN không? TlNO3 có tác dụng với [S2O3] không? TlNO3 có tác dụng với In(NO3)3.5H2O không? TlNO3 có tác dụng với In(NO3)O không? TlNO3 có tác dụng với In2(SO4)3.9H2O không? TlNO3 có tác dụng với CH3CHClCOOH không? TlNO3 có tác dụng với NH2CH2CH2CH2CN không? TlNO3 có tác dụng với HNCO không? TlNO3 có tác dụng với CN không? TlNO3 có tác dụng với Na[Au(CN)2] không? TlNO3 có tác dụng với Na[Ag(CN)2] không? TlNO3 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? TlNO3 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOCH3 không? TlNO3 có tác dụng với (CH3)3CCOOH không? TlNO3 có tác dụng với C3H7COOH không? TlNO3 có tác dụng với C3H7CHO không? TlNO3 có tác dụng với CaZnO2 không? TlNO3 có tác dụng với AlO2 không? TlNO3 có tác dụng với Mg2C3 không? TlNO3 có tác dụng với C3H4 không? TlNO3 có tác dụng với NaKCO3 không? TlNO3 có tác dụng với CH3CH(OH)CH2CH3 không? TlNO3 có tác dụng với CH3C(O)CH2CH3 không? TlNO3 có tác dụng với C5H11Cl không? TlNO3 có tác dụng với C5H11Br không? TlNO3 có tác dụng với FexOy không? TlNO3 có tác dụng với CHI3 không? TlNO3 có tác dụng với C7H15Br không? TlNO3 có tác dụng với BrHC=CHBr không? TlNO3 có tác dụng với C2H2Br4 không? TlNO3 có tác dụng với (CH3)2-N-N=O không? TlNO3 có tác dụng với (CH3)2NH không? TlNO3 có tác dụng với C6H14O6 không? TlNO3 có tác dụng với C3H5(ONa)3 không? TlNO3 có tác dụng với C3H7Cl không? TlNO3 có tác dụng với PbI2 không? TlNO3 có tác dụng với [C3H5(OH)2O]2Cu không? TlNO3 có tác dụng với C6H5SO3Na không? TlNO3 có tác dụng với C4H4 không? TlNO3 có tác dụng với CH2=CH-COONa không? TlNO3 có tác dụng với CH2=CH-COOH không? TlNO3 có tác dụng với HCOO-CH=CH2 không? TlNO3 có tác dụng với C6H5N2Cl không? TlNO3 có tác dụng với (C2H4)n không? TlNO3 có tác dụng với C4H6Br2 không? TlNO3 có tác dụng với C3H4Br4 không? TlNO3 có tác dụng với Ba(HSO3)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có TlNO3 (Thali(I) nitrat) là chất tham gia

Thallium(I) nitrate; Thallous nitrate; Nitric acid thallium(I) salt; Thallium nitrate

H2O + TlNO3 → NO3 + [Tl(H2O)] Na3PO4 + 3TlNO3 → 3NaNO3 + Tl3PO4 K2CrO4 + 2TlNO3 → 2KNO3 + Tl2CrO4 Xem tất cả phương trình sử dụng TlNO3

Phương trình có TlNO3 (Thali(I) nitrat) là chất sản phẩm

Thallium(I) nitrate; Thallous nitrate; Nitric acid thallium(I) salt; Thallium nitrate

HNO3 + TlOH → H2O + TlNO3 2HNO3 + Tl2O → H2O + 2TlNO3 Zn(NO3)2 + 2TlOH → Zn(OH)2 + 2TlNO3 Xem tất cả phương trình tạo ra TlNO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:57:54am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(