Chất Hóa Học - TlOH - Thali(I) hidroxit

Thallous hydroxide; Thallium(I) hydroxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

TlOH

công thức rút gọn HOTl


Thali(I) hidroxit

Thallous hydroxide; Thallium(I) hydroxide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 221.39064 ± 0.00057

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất TlOH

Đánh giá

TlOH - Thali(I) hidroxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-TlOH-Thali(I)+hidroxit-2572
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy

Khí oxi có rất nhiều trong không khí. Có cách nào tách riêng được khí oxi từ không khí ? Trong phòng thí nghiệm muốn có một lượng nhỏ khí oxi thì làm thế nào ?

Bài 28. Không khí – Sự cháy

Có cách nào để xác định thành phần của không khí ? Không khí có liên quan gì đến sự cháy ? Tại sao khi có gió to thì đám cháy càng dễ bùng cháy to hơn ? Làm thế nào để dập tắt được đám cháy và tốt hơn là để đám cháy không xảy ra ?

Bài 29. Bài luyện tập 5 – Hóa học 8

Nắm vững những tính chất và điều chế khí oxi, thành phần của không khí, định nghĩa và phân loại oxit, sự oxi hoá, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học TlOH (Thali(I) hidroxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu TlOH có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

TlOH có tác dụng với CeCO3(OH) không? TlOH có tác dụng với HCl.H2O không? TlOH có tác dụng với Ce(NO3)3.6H2O không? TlOH có tác dụng với Ce2(SO4)3 không? TlOH có tác dụng với Ce(NO3)3OH không? TlOH có tác dụng với Ce(NO3)O không? TlOH có tác dụng với [KrF][AuF6] không? TlOH có tác dụng với [ClF6][AsF6] không? TlOH có tác dụng với IO2F không? TlOH có tác dụng với NH4(Hg) không? TlOH có tác dụng với [Co(NH3)6](OH)3 không? TlOH có tác dụng với S2F10 không? TlOH có tác dụng với SClF5.17H2O không? TlOH có tác dụng với HSbCl4 không? TlOH có tác dụng với RbO3 không? TlOH có tác dụng với Cs2S2O7 không? TlOH có tác dụng với CrSi2 không? TlOH có tác dụng với Rb2S2O7 không? TlOH có tác dụng với RbHCO3 không? TlOH có tác dụng với Al2(SO4)3.18H2O không? TlOH có tác dụng với Cr(SO4)OH không? TlOH có tác dụng với Pr(OH)3 không? TlOH có tác dụng với PrCl3.7H2O không? TlOH có tác dụng với PrClO không? TlOH có tác dụng với LaCl(OH)2 không? TlOH có tác dụng với La không? TlOH có tác dụng với Pr2O3 không? TlOH có tác dụng với La(OH)3 không? TlOH có tác dụng với LaBr3 không? TlOH có tác dụng với LaI3 không? TlOH có tác dụng với PrPO4 không? TlOH có tác dụng với LaCl3.7H2O không? TlOH có tác dụng với LaCO3(OH) không? TlOH có tác dụng với LaClO không? TlOH có tác dụng với Yb2O3 không? TlOH có tác dụng với Yb không? TlOH có tác dụng với La2S3 không? TlOH có tác dụng với La2(SO4)3 không? TlOH có tác dụng với Sm2O3 không? TlOH có tác dụng với Sm không? TlOH có tác dụng với YbF3 không? TlOH có tác dụng với YbCl3 không? TlOH có tác dụng với YbBr3 không? TlOH có tác dụng với YbI3 không? TlOH có tác dụng với Yb2(SO4)3 không? TlOH có tác dụng với Yb(OH)3 không? TlOH có tác dụng với NaPF6.H2O không? TlOH có tác dụng với HPF6.6H2O không? TlOH có tác dụng với NaPO2F2 không? TlOH có tác dụng với GeCl2 không? TlOH có tác dụng với H2GeCl6 không? TlOH có tác dụng với Na2[Ge(OH)6] không? TlOH có tác dụng với Na2[GeS3] không? TlOH có tác dụng với H2[HfOF4] không? TlOH có tác dụng với HfO(OH)2 không? TlOH có tác dụng với HfO2.nH2O không? TlOH có tác dụng với Rb2CO3.1,5H2O không? TlOH có tác dụng với RbIF4 không? TlOH có tác dụng với RbSO2F không? TlOH có tác dụng với [IF6][AuF6] không? TlOH có tác dụng với UF4.2,5H2O không? TlOH có tác dụng với UF4.H2O không? TlOH có tác dụng với K[PtF6] không? TlOH có tác dụng với UO2Cl2 không? TlOH có tác dụng với O2PtF6 không? TlOH có tác dụng với PtF6 không? TlOH có tác dụng với KPtF6 không? TlOH có tác dụng với UO2(NO3)2 không? TlOH có tác dụng với Na2UO4 không? TlOH có tác dụng với UO2SO4 không? TlOH có tác dụng với (NH4)2U2O7 không? TlOH có tác dụng với Na2U2O7 không? TlOH có tác dụng với NaWO3 không? TlOH có tác dụng với WO3.H2O không? TlOH có tác dụng với WO3.2H2O không? TlOH có tác dụng với H3[PW12O40] không? TlOH có tác dụng với WC không? TlOH có tác dụng với Na4XeO6.nH2O không? TlOH có tác dụng với HIO4 không? TlOH có tác dụng với WCl6 không? TlOH có tác dụng với WF6 không? TlOH có tác dụng với H4I2O9 không? TlOH có tác dụng với NaH4IO6 không? TlOH có tác dụng với Ba3(H2IO6)2 không? TlOH có tác dụng với Na5IO6 không? TlOH có tác dụng với ReO2 không? TlOH có tác dụng với NH4ReO4 không? TlOH có tác dụng với H4Re2O9 không? TlOH có tác dụng với Re2O7 không? TlOH có tác dụng với ReO3 không? TlOH có tác dụng với Re2S7 không? TlOH có tác dụng với Re2(CO)10 không? TlOH có tác dụng với Na2ReO3 không? TlOH có tác dụng với Na2ReH9 không? TlOH có tác dụng với ReF6 không? TlOH có tác dụng với Re(CO)5Br không? TlOH có tác dụng với ReBr3 không? TlOH có tác dụng với ReCl5 không? TlOH có tác dụng với Co(C5H5)2 không? TlOH có tác dụng với Ni(C5H5)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có TlOH (Thali(I) hidroxit) là chất tham gia

Thallous hydroxide; Thallium(I) hydroxide

Zn(NO3)2 + 2TlOH → Zn(OH)2 + 2TlNO3 Zn(OH)2 + 2TlOH → Tl2[Zn(OH)4] HNO3 + TlOH → H2O + TlNO3 Xem tất cả phương trình sử dụng TlOH

Phương trình có TlOH (Thali(I) hidroxit) là chất sản phẩm

Thallous hydroxide; Thallium(I) hydroxide

Xem tất cả phương trình tạo ra TlOH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-01 05:23:32am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(