Chất Hóa Học - Tl2O - Thali(I) oxit

Thallium(I) oxide; Oxydithallium(I); Thallium oxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tl2O

công thức rút gọn OTl2


Thali(I) oxit

Thallium(I) oxide; Oxydithallium(I); Thallium oxide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 424.76600 ± 0.00070

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Tl2O

Đánh giá

Tl2O - Thali(I) oxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Tl2O-Thali(I)+oxit-2683
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 18. Nhôm

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ Trái Đất.

Bài 19. Sắt

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng nhiều vật dụng bằng sắt hoặc hợp kim sắt. Ngày nay trong số tất cả trong kim loại, sắt vẫn được sử dụng nhiều nhất. Hãy tìm hiểu các tính chất vật lí, hóa học của sắt.

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Gang, thép và sắt được sản xuất như thế nào ? Chúng ta cùng xem qua bài học hôm nay nhé

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Hàng năm thế giới mất đi 15% lượng gang , thép luyện được do bị ăn mòn. Vậy thế nào là sự ăn mòn kim loại và có biện pháp nào để bảo vệ không?

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

Nội dung bài Luyện tập kim loại ôn tập lại phần Dãy hoạt động hoá học của kim loại; Tính chất hoá học của kim loại nói chung; Tính chất giống và khác nhau giữa kim loại nhôm ,sắt (trong các chất nhôm chỉ có hoá trị III, sắt có hoá trị II, III. Nhôm phản ứng với dd kiềm tạo thành muối và giải phóng khí Hidro); Thành phần tính chất và sản xuất gang, thép; Sản xuất nhôm bằng cách điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxít và criolít.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Tl2O (Thali(I) oxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Tl2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Tl2O có tác dụng với [Bi6(OH)12](ClO4)6 không? Tl2O có tác dụng với KBiO3 không? Tl2O có tác dụng với Ga(NO3)3.9H2O không? Tl2O có tác dụng với GaF3 không? Tl2O có tác dụng với Na[Ga(OH)4] không? Tl2O có tác dụng với NH4[Ga(OH)4] không? Tl2O có tác dụng với Na2[Pt(CN)4] không? Tl2O có tác dụng với H2[Pt(CN)4].5H2O không? Tl2O có tác dụng với (NH3OH)ClO4 không? Tl2O có tác dụng với CNF không? Tl2O có tác dụng với NH4CN không? Tl2O có tác dụng với GaCl không? Tl2O có tác dụng với GaH3 không? Tl2O có tác dụng với Na3HXeO6 không? Tl2O có tác dụng với Na2H2XeO6 không? Tl2O có tác dụng với NaHXeO4 không? Tl2O có tác dụng với [PO2F2] không? Tl2O có tác dụng với H2PO3F không? Tl2O có tác dụng với HPO2F2 không? Tl2O có tác dụng với NH4PF6 không? Tl2O có tác dụng với K2TeO4 không? Tl2O có tác dụng với K2H4TeO6.3H2O không? Tl2O có tác dụng với K2TeO3 không? Tl2O có tác dụng với Na6TeO6.2H2O không? Tl2O có tác dụng với HfI2O không? Tl2O có tác dụng với HfN không? Tl2O có tác dụng với K2HgI4.2H2O không? Tl2O có tác dụng với (Hg2N)I.H2O không? Tl2O có tác dụng với (NH4)2S4O6 không? Tl2O có tác dụng với I3N không? Tl2O có tác dụng với Rb2SnCl6 không? Tl2O có tác dụng với (NH4)2SnCl6 không? Tl2O có tác dụng với Cs2[SnCl6] không? Tl2O có tác dụng với OCN không? Tl2O có tác dụng với BO3 không? Tl2O có tác dụng với SCN không? Tl2O có tác dụng với [S2O3] không? Tl2O có tác dụng với In(NO3)3.5H2O không? Tl2O có tác dụng với In(NO3)O không? Tl2O có tác dụng với In2(SO4)3.9H2O không? Tl2O có tác dụng với CH3CHClCOOH không? Tl2O có tác dụng với NH2CH2CH2CH2CN không? Tl2O có tác dụng với HNCO không? Tl2O có tác dụng với CN không? Tl2O có tác dụng với Na[Au(CN)2] không? Tl2O có tác dụng với Na[Ag(CN)2] không? Tl2O có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? Tl2O có tác dụng với CH2=C(CH3)COOCH3 không? Tl2O có tác dụng với (CH3)3CCOOH không? Tl2O có tác dụng với C3H7COOH không? Tl2O có tác dụng với C3H7CHO không? Tl2O có tác dụng với CaZnO2 không? Tl2O có tác dụng với AlO2 không? Tl2O có tác dụng với Mg2C3 không? Tl2O có tác dụng với C3H4 không? Tl2O có tác dụng với NaKCO3 không? Tl2O có tác dụng với CH3CH(OH)CH2CH3 không? Tl2O có tác dụng với CH3C(O)CH2CH3 không? Tl2O có tác dụng với C5H11Cl không? Tl2O có tác dụng với C5H11Br không? Tl2O có tác dụng với FexOy không? Tl2O có tác dụng với CHI3 không? Tl2O có tác dụng với C7H15Br không? Tl2O có tác dụng với BrHC=CHBr không? Tl2O có tác dụng với C2H2Br4 không? Tl2O có tác dụng với (CH3)2-N-N=O không? Tl2O có tác dụng với (CH3)2NH không? Tl2O có tác dụng với C6H14O6 không? Tl2O có tác dụng với C3H5(ONa)3 không? Tl2O có tác dụng với C3H7Cl không? Tl2O có tác dụng với PbI2 không? Tl2O có tác dụng với [C3H5(OH)2O]2Cu không? Tl2O có tác dụng với C6H5SO3Na không? Tl2O có tác dụng với C4H4 không? Tl2O có tác dụng với CH2=CH-COONa không? Tl2O có tác dụng với CH2=CH-COOH không? Tl2O có tác dụng với HCOO-CH=CH2 không? Tl2O có tác dụng với C6H5N2Cl không? Tl2O có tác dụng với (C2H4)n không? Tl2O có tác dụng với C4H6Br2 không? Tl2O có tác dụng với C3H4Br4 không? Tl2O có tác dụng với Ba(HSO3)2 không? Tl2O có tác dụng với CuCl2.2H2O không? Tl2O có tác dụng với C2H4(ONa)2 không? Tl2O có tác dụng với H2SO4.3SO3 không? Tl2O có tác dụng với C2H4Cl2 không? Tl2O có tác dụng với C6Cl6 không? Tl2O có tác dụng với C4H6Br4 không? Tl2O có tác dụng với C4H6(OH)4 không? Tl2O có tác dụng với Fe(SCN)3 không? Tl2O có tác dụng với CuS2 không? Tl2O có tác dụng với (CH3COO)2Zn không? Tl2O có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? Tl2O có tác dụng với C6H5OCH2CH3 không? Tl2O có tác dụng với C6H4Br-CH3 không? Tl2O có tác dụng với C6H4CH3ONa không? Tl2O có tác dụng với P2H4 không? Tl2O có tác dụng với H2SO4.2SO3 không? Tl2O có tác dụng với [Ag(NH3)6]3PO4 không? Tl2O có tác dụng với (CH3COO)3Fe không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Tl2O (Thali(I) oxit) là chất tham gia

Thallium(I) oxide; Oxydithallium(I); Thallium oxide

2HNO3 + Tl2O → H2O + 2TlNO3 Xem tất cả phương trình sử dụng Tl2O

Phương trình có Tl2O (Thali(I) oxit) là chất sản phẩm

Thallium(I) oxide; Oxydithallium(I); Thallium oxide

Xem tất cả phương trình tạo ra Tl2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-03 04:14:48am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(