Chất Hóa Học - PbCrO4 - Chì(II) cromat

Lead(II) chromate; Crocoite; Chromic acid lead(II) salt; Lead chromate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

PbCrO4

công thức rút gọn CrO4Pb


Chì(II) cromat

Lead(II) chromate; Crocoite; Chromic acid lead(II) salt; Lead chromate

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 323.1937

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất PbCrO4

Đánh giá

PbCrO4 - Chì(II) cromat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-PbCrO4-Chi(II)+cromat-2407
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8

Luyện tập về các mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử.

Bài 9. Công thức hóa học

Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành công thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa ủa công thức hóa học

CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết ? Trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không ? Phương trình hoá học dùng biểu diễn phản ứng hoá học, cho biết những gì về phản ứng ? Để lập phương trình hoá học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào ?

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học PbCrO4 (Chì(II) cromat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu PbCrO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

PbCrO4 có tác dụng với [Th(H2O)] không? PbCrO4 có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? PbCrO4 có tác dụng với [PtCl4] không? PbCrO4 có tác dụng với Th không? PbCrO4 có tác dụng với Th(OH)4 không? PbCrO4 có tác dụng với ThCl4.8H2O không? PbCrO4 có tác dụng với ThO2 không? PbCrO4 có tác dụng với [SO3] không? PbCrO4 có tác dụng với BaI2 không? PbCrO4 có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? PbCrO4 có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? PbCrO4 có tác dụng với Na5P3O10 không? PbCrO4 có tác dụng với TeO không? PbCrO4 có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? PbCrO4 có tác dụng với Na2Se2O5 không? PbCrO4 có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? PbCrO4 có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? PbCrO4 có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? PbCrO4 có tác dụng với NaIO4 không? PbCrO4 có tác dụng với NaIO3.H2O không? PbCrO4 có tác dụng với GeS không? PbCrO4 có tác dụng với HS không? PbCrO4 có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? PbCrO4 có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không? PbCrO4 có tác dụng với K2[Fe(H2O)(CN)5] không? PbCrO4 có tác dụng với Fe[Fe(CN)6] không? PbCrO4 có tác dụng với Cu3[Fe(CN)6]2 không? PbCrO4 có tác dụng với K[Al(OH)4] không? PbCrO4 có tác dụng với Ba(HS)2.4H2O không? PbCrO4 có tác dụng với AgSbS2 không? PbCrO4 có tác dụng với Sb2S5 không? PbCrO4 có tác dụng với Na2S2O5.7H2O không? PbCrO4 có tác dụng với Na3SbS3.9H2O không? PbCrO4 có tác dụng với Na3SbS4 không? PbCrO4 có tác dụng với Na3SbS4.9 H2O không? PbCrO4 có tác dụng với Na2H2P2O7.6H2O không? PbCrO4 có tác dụng với Na3P3O9 không? PbCrO4 có tác dụng với H2P2O7 không? PbCrO4 có tác dụng với Na2H2P2O6.6H2O không? PbCrO4 có tác dụng với Na2H2P2O5 không? PbCrO4 có tác dụng với Ag4Ge không? PbCrO4 có tác dụng với Na2GeO3 không? PbCrO4 có tác dụng với H2GeO3 không? PbCrO4 có tác dụng với CoNO3OH không? PbCrO4 có tác dụng với Na3[Co(NO2)6].0,5H2O không? PbCrO4 có tác dụng với Na[B(OH)4].2H2O không? PbCrO4 có tác dụng với [B(H2O)(OH)3] không? PbCrO4 có tác dụng với BI3 không? PbCrO4 có tác dụng với PN(NH) không? PbCrO4 có tác dụng với TcO2 không? PbCrO4 có tác dụng với Tc2O7 không? PbCrO4 có tác dụng với H2TcCl6 không? PbCrO4 có tác dụng với NaTcO4 không? PbCrO4 có tác dụng với Tc không? PbCrO4 có tác dụng với HTcO4 không? PbCrO4 có tác dụng với Tc2S7 không? PbCrO4 có tác dụng với TcS2 không? PbCrO4 có tác dụng với Tc(OH)4 không? PbCrO4 có tác dụng với Pb(HCO3)2 không? PbCrO4 có tác dụng với Pb2CO3(OH)2 không? PbCrO4 có tác dụng với PbF2 không? PbCrO4 có tác dụng với I không? PbCrO4 có tác dụng với SnF2 không? PbCrO4 có tác dụng với Si2O3 không? PbCrO4 có tác dụng với Na[Sn(OH)3] không? PbCrO4 có tác dụng với Na2SnO2 không? PbCrO4 có tác dụng với Ca[Sn(OH)6] không? PbCrO4 có tác dụng với S[Sn(OH)6] không? PbCrO4 có tác dụng với Na2SnO3 không? PbCrO4 có tác dụng với Sr[Sn(OH)6] không? PbCrO4 có tác dụng với Na2SnCl6 không? PbCrO4 có tác dụng với Ba[Sn(OH)6] không? PbCrO4 có tác dụng với K[Sn(OH)3] không? PbCrO4 có tác dụng với KCr(SO4)2 không? PbCrO4 có tác dụng với NaClO.5H2O không? PbCrO4 có tác dụng với NaOH.H2O không? PbCrO4 có tác dụng với SO3F không? PbCrO4 có tác dụng với NaSO3F không? PbCrO4 có tác dụng với SO2.nH2O không? PbCrO4 có tác dụng với SO3NH2 không? PbCrO4 có tác dụng với BiNO3(OH)2 không? PbCrO4 có tác dụng với Bi(NO3)O không? PbCrO4 có tác dụng với Bi(NO3)3.5H2O không? PbCrO4 có tác dụng với Bi(NO3)2OH không? PbCrO4 có tác dụng với BiO(OH) không? PbCrO4 có tác dụng với BiClO không? PbCrO4 có tác dụng với Bi2(SO4)O2 không? PbCrO4 có tác dụng với BiCl(OH)2 không? PbCrO4 có tác dụng với BiSO4(OH) không? PbCrO4 có tác dụng với Bi(HSO4)SO4 không? PbCrO4 có tác dụng với Bi2CO3(OH)4 không? PbCrO4 có tác dụng với At2S3 không? PbCrO4 có tác dụng với AtCl3 không? PbCrO4 có tác dụng với [N2O2] không? PbCrO4 có tác dụng với Ag2N2O2 không? PbCrO4 có tác dụng với Na2[Ni(OH)4] không? PbCrO4 có tác dụng với NiF3 không? PbCrO4 có tác dụng với KHF2 không? PbCrO4 có tác dụng với K2NiF4 không? PbCrO4 có tác dụng với Ni2SO4(OH)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có PbCrO4 (Chì(II) cromat) là chất tham gia

Lead(II) chromate; Crocoite; Chromic acid lead(II) salt; Lead chromate

4NaOH + PbCrO4 → Na2CrO4 + Na2[Pb(OH)4] Xem tất cả phương trình sử dụng PbCrO4

Phương trình có PbCrO4 (Chì(II) cromat) là chất sản phẩm

Lead(II) chromate; Crocoite; Chromic acid lead(II) salt; Lead chromate

K2CrO4 + PbCl2 → 2KCl + PbCrO4 Pb(NO3)2 + K2CrO4 → 2KNO3 + PbCrO4 PbSO4 + K2CrO4 → K2SO4 + PbCrO4 Xem tất cả phương trình tạo ra PbCrO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-06 04:42:03am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(