Chất Hóa Học - PbSO4 - Chì(II) sulfat

C.I.77630; Anglislite; Fast White; Milk White; C.I.Pigment White 3; Sulfuric acid lead(II); Plumbous sulfate; Lead(II) sulfate; Freemans White Lead; NA-2291; Lead Bottoms; Mulhouse White; Sulfuric acid lead(II) salt; Anglesite

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

PbSO4

công thức rút gọn O4PbS


Chì(II) sulfat

C.I.77630; Anglislite; Fast White; Milk White; C.I.Pigment White 3; Sulfuric acid lead(II); Plumbous sulfate; Lead(II) sulfate; Freemans White Lead; NA-2291; Lead Bottoms; Mulhouse White; Sulfuric acid lead(II) salt; Anglesite

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 303.2626

Khối lượng riêng (kg/m3) 6290

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1087

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Chì(II) sulfat được sử dụng làm chất trung gian hóa học dùng để điều chế các loại hóa chất khác.

Chì(II) sulfat cũng được sử dụng trong in thạch bản, vải được xử lý bằng dung dịch axit pin, được sử dụng trong vecni.

Nó cũng thường được nhìn thấy trong các điện cực của pin ô tô, vì nó được hình thành khi pin được xả (khi pin được sạc lại, khi đó chì sulfat chuyển hóa trở lại thành chì kim loại và axit sulfuric trên cực âm hoặc chì dioxit và axit sunfuric ở cực dương). 

Advertisement

Đánh giá

PbSO4 - Chì(II) sulfat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-PbSO4-Chi(II)+sulfat-1118
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học PbSO4 (Chì(II) sulfat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu PbSO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

PbSO4 có tác dụng với Na2PbO2 không? PbSO4 có tác dụng với Rb2S không? PbSO4 có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? PbSO4 có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? PbSO4 có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? PbSO4 có tác dụng với CsSH không? PbSO4 có tác dụng với P2O3 không? PbSO4 có tác dụng với P2S5 không? PbSO4 có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? PbSO4 có tác dụng với RbSH không? PbSO4 có tác dụng với LiSH không? PbSO4 có tác dụng với NaSH không? PbSO4 có tác dụng với C6H4CH3OH không? PbSO4 có tác dụng với C6H5COCH3 không? PbSO4 có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? PbSO4 có tác dụng với XeF6 không? PbSO4 có tác dụng với XeOF4 không? PbSO4 có tác dụng với XeF4 không? PbSO4 có tác dụng với XeO3 không? PbSO4 có tác dụng với SF4 không? PbSO4 có tác dụng với H2S2O4 không? PbSO4 có tác dụng với K3As không? PbSO4 có tác dụng với H3As không? PbSO4 có tác dụng với H3Sb không? PbSO4 có tác dụng với K3Sb không? PbSO4 có tác dụng với Si(OH)4 không? PbSO4 có tác dụng với (COONa)2 không? PbSO4 có tác dụng với (COOH)2 không? PbSO4 có tác dụng với NH4ClO4 không? PbSO4 có tác dụng với Na3Sb không? PbSO4 có tác dụng với ZnS2O4 không? PbSO4 có tác dụng với NH4Br không? PbSO4 có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? PbSO4 có tác dụng với BaC2 không? PbSO4 có tác dụng với C6H5CHCH2 không? PbSO4 có tác dụng với Na3As không? PbSO4 có tác dụng với SiCl4 không? PbSO4 có tác dụng với Xe không? PbSO4 có tác dụng với (NHCH2CO)n không? PbSO4 có tác dụng với FeSiO2 không? PbSO4 có tác dụng với RCH2OH không? PbSO4 có tác dụng với RCOONa không? PbSO4 có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? PbSO4 có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? PbSO4 có tác dụng với Ca(ClO)2 không? PbSO4 có tác dụng với C2H5Br không? PbSO4 có tác dụng với NaClO3 không? PbSO4 có tác dụng với NaClO2 không? PbSO4 có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? PbSO4 có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? PbSO4 có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? PbSO4 có tác dụng với H2SO4.11H2O không? PbSO4 có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? PbSO4 có tác dụng với N2O3 không? PbSO4 có tác dụng với SiH4 không? PbSO4 có tác dụng với Ca2SiO4 không? PbSO4 có tác dụng với CaO.Al2O3 không? PbSO4 có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? PbSO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? PbSO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? PbSO4 có tác dụng với H2Cr2O7 không? PbSO4 có tác dụng với O không? PbSO4 có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? PbSO4 có tác dụng với FONO2 không? PbSO4 có tác dụng với KF không? PbSO4 có tác dụng với INO3 không? PbSO4 có tác dụng với KBrO3 không? PbSO4 có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? PbSO4 có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? PbSO4 có tác dụng với NaNH2 không? PbSO4 có tác dụng với Na2N không? PbSO4 có tác dụng với Na2NH không? PbSO4 có tác dụng với Mg3P2 không? PbSO4 có tác dụng với POBr3 không? PbSO4 có tác dụng với FeF3 không? PbSO4 có tác dụng với AuF3 không? PbSO4 có tác dụng với K2Cr2O4 không? PbSO4 có tác dụng với LiAlH4 không? PbSO4 có tác dụng với LiCl không? PbSO4 có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? PbSO4 có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? PbSO4 có tác dụng với KIO không? PbSO4 có tác dụng với Si3N4 không? PbSO4 có tác dụng với SiI4 không? PbSO4 có tác dụng với Na3N không? PbSO4 có tác dụng với CrN không? PbSO4 có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? PbSO4 có tác dụng với CrO không? PbSO4 có tác dụng với NaHF2 không? PbSO4 có tác dụng với FeCu2S2 không? PbSO4 có tác dụng với KHS không? PbSO4 có tác dụng với NaHS không? PbSO4 có tác dụng với C2Ag2 không? PbSO4 có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? PbSO4 có tác dụng với PbCl2 không? PbSO4 có tác dụng với Ca(CN)2 không? PbSO4 có tác dụng với NaKS không? PbSO4 có tác dụng với Cu2FeS2 không? PbSO4 có tác dụng với fructozo không? PbSO4 có tác dụng với glucozo không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có PbSO4 (Chì(II) sulfat) là chất tham gia

C.I.77630; Anglislite; Fast White; Milk White; C.I.Pigment White 3; Sulfuric acid lead(II); Plumbous sulfate; Lead(II) sulfate; Freemans White Lead; NA-2291; Lead Bottoms; Mulhouse White; Sulfuric acid lead(II) salt; Anglesite

Na2CO3 + PbSO4 → Na2SO4 + PbCO3 4H2 + PbSO4 → 4H2O + PbS 2C + PbSO4 → 2CO2 + PbS Xem tất cả phương trình sử dụng PbSO4

Phương trình có PbSO4 (Chì(II) sulfat) là chất sản phẩm

C.I.77630; Anglislite; Fast White; Milk White; C.I.Pigment White 3; Sulfuric acid lead(II); Plumbous sulfate; Lead(II) sulfate; Freemans White Lead; NA-2291; Lead Bottoms; Mulhouse White; Sulfuric acid lead(II) salt; Anglesite

4H2O2 + PbS → 4H2O + PbSO4 4O3 + PbS → 4O2 + PbSO4 Na2SO4 + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbSO4 Xem tất cả phương trình tạo ra PbSO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 05:26:24pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(