Chất Hóa Học - Mn(NO3)2 - Mangan nitrat

Manganous nitrate; Manganese(II) nitrate; Bisnitric acid manganese(II) salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Mn(NO3)2

công thức rút gọn MnN2O6


Mangan nitrat

Manganous nitrate; Manganese(II) nitrate; Bisnitric acid manganese(II) salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 178.9478

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Mn(NO3)2

Đánh giá

Mn(NO3)2 - Mangan nitrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Mn(NO3)2-Mangan+nitrat-1795
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các bạn trả lời được câu hỏi này

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Mn(NO3)2 (Mangan nitrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Mn(NO3)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Mn(NO3)2 có tác dụng với CeClO không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Na2CeO3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CeCO3OH không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Ce(NO3)3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với O2F2 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với ClO2F3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với NOF3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với KrF2 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Kr không? Mn(NO3)2 có tác dụng với HClO4.H2O không? Mn(NO3)2 có tác dụng với I2O5 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CoSO4 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Co2(CO)8 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với HCo(CO)4 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Co4(CO)12 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Na[Co(CO)4] không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Na(Hg) không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CoCO3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CoF2.4H2O không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CoO(OH) không? Mn(NO3)2 có tác dụng với [Co(NH3)6]F3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với K3[Co(NO2)6] không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Na2[Co(OH)4] không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Co2CO3(OH)2 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với [Cr(H2O)4]Cl2 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CsPF6 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Cs2SiF6 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CsIF4 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với SClF5 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CsSO2F không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Cs3NiCl5 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Cs3Fe2Cl9 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Cs3Sb2Cl9 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CsH không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CsIBr2 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Cr2Si không? Mn(NO3)2 có tác dụng với At không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CsO3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với NH4O3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CsOH.H2O không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CsHO2 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Cs2O2 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CsHS không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CH2OHCOOCH3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CH2OHCOONa không? Mn(NO3)2 có tác dụng với ClH3NCH2COOH không? Mn(NO3)2 có tác dụng với HOCH2COOH không? Mn(NO3)2 có tác dụng với H2NCH2COOC2H5 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Cs2S.4H2O không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CsHSO4 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Cs2CO3.3,5H2O không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CsHCO3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CuF không? Mn(NO3)2 có tác dụng với [Cs(H2O)6] không? Mn(NO3)2 có tác dụng với SO4 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với AlCs(SO4)2.12H2O không? Mn(NO3)2 có tác dụng với [CuOH]2CO3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Al2(SO4)3.6H2O không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CuCO3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CuCN không? Mn(NO3)2 có tác dụng với (CN)2 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với [Cu(NH3)6]Cl2 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với K[Cu(CN)2] không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Cu2C không? Mn(NO3)2 có tác dụng với [Cu(NH3)5]SO4 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CuSO4.5H2O không? Mn(NO3)2 có tác dụng với K2[Cu(CO3)2] không? Mn(NO3)2 có tác dụng với [Cu(NH3)4]CO3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với K2[Cu(CN)4] không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Cu3(PO4)2.3H2O không? Mn(NO3)2 có tác dụng với D2 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với HDSO4 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với DCl không? Mn(NO3)2 có tác dụng với DF không? Mn(NO3)2 có tác dụng với LiOD không? Mn(NO3)2 có tác dụng với HD không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Dy không? Mn(NO3)2 có tác dụng với NF3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CoSO4.7H2O không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Co2SO4(OH)2 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với [Co(NH3)6]SO4 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Co(CH3COO)2 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với [Cr(NH3)6]2(SO4)3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Cr2(SO4)3.18H2O không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CoSOH không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Cr2(SO4)3.6H2O không? Mn(NO3)2 có tác dụng với CrSO4 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Er không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Er2O3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với ErCl3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Er(OH)3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Eu không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Eu2O3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Eu(OH)3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với EuCl3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với EuCl2 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với EuBr3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với EuI3 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Li2SiF6 không? Mn(NO3)2 có tác dụng với Li4[HfF8] không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Mn(NO3)2 (Mangan nitrat) là chất tham gia

Manganous nitrate; Manganese(II) nitrate; Bisnitric acid manganese(II) salt

6HNO3 + 2Mn(NO3)2 + 5PbO2 → 2H2O + 5Pb(NO3)2 + 2HMnO4 20K2CO3 + Cr2S3 + 15Mn(NO3)2 → 30NO + 3K2SO4 + 20CO2 + 15K2MnO4 + 2K2CrO4 Mn(NO3)2 → MnO2 + 2NO2 Xem tất cả phương trình sử dụng Mn(NO3)2

Phương trình có Mn(NO3)2 (Mangan nitrat) là chất sản phẩm

Manganous nitrate; Manganese(II) nitrate; Bisnitric acid manganese(II) salt

4HNO3 + Mn → 2H2O + 2NO2 + Mn(NO3)2 2AgNO3 + Mn → 2Ag + Mn(NO3)2 2AgNO3 + MnCl2 → 2AgCl + Mn(NO3)2 Xem tất cả phương trình tạo ra Mn(NO3)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 09:25:20pm