Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có AlCl3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có AlCl3 (Nhôm clorua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

AlCl3 + Na3PO43NaCl + AlPO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + Na3PO4 => NaCl + AlPO4  

Phương trình số #3

AlCl3 + 2H2O → 2HCl + AlCl(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O => HCl + AlCl(OH)2  

Phương trình số #4

AlCl3 + NH4Cl → AlN + 4HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + NH4Cl => AlN + HCl  

Phương trình số #5

AlCl3 + 3NH4OH → Al(OH)3 + 3NH4Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + NH4OH => Al(OH)3 + NH4Cl  

Phương trình số #6

AlCl3 + 4KOH → 3KCl + KAl(OH)4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + KOH => KCl + KAl(OH)4  

Phương trình số #7

AlCl3 + 4NaOH → 3NaCl + NaAl(OH)4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + NaOH => NaCl + NaAl(OH)4  

Phương trình số #8

AlCl3 + 6H2O + 3KAlO24Al(OH)3 + 3KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O + KAlO2 => Al(OH)3 + KCl  

Phương trình số #9

AlCl3 + 6H2O + 3NaAlO24Al(OH)3 + 3NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O + NaAlO2 => Al(OH)3 + NaCl  

Phương trình số #10

AlCl3 + 3NH4OH → H2O + 3NH4Cl + AlO(OH)

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + NH4OH => H2O + NH4Cl + AlO(OH)  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:52:47am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(