Chất Hóa Học - AlCl(OH)2 - Aluminum chloride dihydroxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

AlCl(OH)2

công thức rút gọn AlClH2O2


Aluminum chloride dihydroxide

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 96.4492

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất AlCl(OH)2

Đánh giá

AlCl(OH)2 - Aluminum chloride dihydroxide - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-AlCl(OH)2-Aluminum+chloride+dihydroxide-1621
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học AlCl(OH)2 (Aluminum chloride dihydroxide)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu AlCl(OH)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

AlCl(OH)2 có tác dụng với PH4I không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Ni(PH3)4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Li2SiO3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với SiO không? AlCl(OH)2 có tác dụng với MgSiO3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Be2SiO4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Li4SiO4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với ZnSiO3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với SiO2.nH2O không? AlCl(OH)2 có tác dụng với SnO không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? AlCl(OH)2 có tác dụng với HSnCl3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với N2H4.H2O không? AlCl(OH)2 có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? AlCl(OH)2 có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với CuF2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với HSO3F không? AlCl(OH)2 có tác dụng với SO2F2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với KSO2F không? AlCl(OH)2 có tác dụng với NaSO2F không? AlCl(OH)2 có tác dụng với D2SO4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với HSO3NH2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với LiSO3F không? AlCl(OH)2 có tác dụng với ZnSO3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Zn2SiO4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Bi(NO3)3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với BiCl3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Bi2S3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Na2N2O2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Ni(OH)2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Ni2SiO4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Na2NiO2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với NiSO4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Ni(NO3)2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với NiS không? AlCl(OH)2 có tác dụng với CrCl2O2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với (NH4)2CrO4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với MnCO3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với NiF2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với NiOOH không? AlCl(OH)2 có tác dụng với [Ni(NH3)6](OH)2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với [Ni(NH3)6]Cl2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Li2O2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Li2SeO4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với SeO3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Se2O5 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với K2SeO4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Ti(SO4)O không? AlCl(OH)2 có tác dụng với BeF2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với H2BeF4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Be2CO3(OH)2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Na[Al(H2O)2(OH)4] không? AlCl(OH)2 có tác dụng với PbSiO3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Pb3O4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Fe2(SO4)O không? AlCl(OH)2 có tác dụng với FeSO4.7H2O không? AlCl(OH)2 có tác dụng với [Fe(H2O)5(NO)]SO4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với CaSO4.0,5H2O không? AlCl(OH)2 có tác dụng với CaSO4.2H2O không? AlCl(OH)2 có tác dụng với CaCN2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với H2CN2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với [Mg(NH3)6]Cl2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với MgCl(OH) không? AlCl(OH)2 có tác dụng với BeH2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với BeCl(OH) không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Be(NO3)OH không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Na2[Be(OH)4] không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Be(NH4)PO4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với [Cu(NH3)2]OH không? AlCl(OH)2 có tác dụng với PdCl2.2H2O không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Pd(H2O)2Cl2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với [Zn(NH3)6](OH)2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với PdI2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với PdS không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Pd(OH)2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với (NH4)2SnS3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Pd(NH3)2Cl2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với SnS2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với KCrO2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với HCrO2 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Cr(OH)3.nH2O không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Na3[Cr(OH)6] không? AlCl(OH)2 có tác dụng với K2CrO3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với K3CrO3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Na3CrO3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với K2S2O3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với K2S2O5 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với (NH4)3AsS4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với (NH4)2Sx không? AlCl(OH)2 có tác dụng với (NH4)3AsS3 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với K2RuO4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với RuO4 không? AlCl(OH)2 có tác dụng với Os không? AlCl(OH)2 có tác dụng với K2[OsO2(OH)4] không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có AlCl(OH)2 (Aluminum chloride dihydroxide) là chất tham gia

Xem tất cả phương trình sử dụng AlCl(OH)2

Phương trình có AlCl(OH)2 (Aluminum chloride dihydroxide) là chất sản phẩm

AlCl3.6H2O → 4H2O + 2HCl + AlCl(OH)2 AlCl3 + 2H2O → 2HCl + AlCl(OH)2 Xem tất cả phương trình tạo ra AlCl(OH)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:22:00am