Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Ag

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Ag (bạc) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + HCHO + 2[Ag(NH3)2]OH → 2Ag + 3NH4OH + HCOONH4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + HCHO + [Ag(NH3)2]OH => Ag + NH4OH + HCOONH4  

Phương trình số #3

2AgNO3 + CH3CHO + H2O + 3NH32Ag + 2NH4NO3 + CH3COONH4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + CH3CHO + H2O + NH3 => Ag + NH4NO3 + CH3COONH4  

Phương trình số #4

2AgNO3 + HCHO + 3NH4OH → 2Ag + 2H2O + 2NH4NO3 + HCOONH4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + HCHO + NH4OH => Ag + H2O + NH4NO3 + HCOONH4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 12:38:25am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(