Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ag2CO3

công thức rút gọn CAg2O3


Bạc cabonat

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 275.7453

Khối lượng riêng (kg/m3) 6077

Màu sắc tinh thể vàng nhạt

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 218

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Ứng dụng chính của bạc(I) cacbonat là để sản xuất bột bạc để sử dụng trong vi điện tử. Nó được cho tác dụng với formandehit, tạo ra bạc không chứa kim loại kiềm: Ag2CO3 + CH2O → 2Ag + 2CO2 + H2 Bạc(I) cacbonat được sử dụng làm chất thử trong tổng hợp hữu cơ như phản ứng Koenigs-Knorr. Trong quá trình oxy hóa Fétizon, cacbonat bạc trên celite đóng vai trò như một chất oxy hóa để hình thành lactones từ diol. Nó cũng được sử dụng để chuyển đổi ankyl bromua thành rượu. Là một hợp chất có tính bazơ, nó được sử dụng trong phản ứng Wittig.
Advertisement

Đánh giá

Ag2CO3 - Bạc cabonat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Ag2CO3-Bac+cabonat-217
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Ag2CO3 (Bạc cabonat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Ag2CO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Ag2CO3 có tác dụng với AgN3 không? Ag2CO3 có tác dụng với C2H5I không? Ag2CO3 có tác dụng với C3H8 không? Ag2CO3 có tác dụng với C3H8O3S không? Ag2CO3 có tác dụng với C3H8N4O2 không? Ag2CO3 có tác dụng với C3H8NO4P không? Ag2CO3 có tác dụng với C3H8Hg không? Ag2CO3 có tác dụng với C3H7OH không? Ag2CO3 có tác dụng với C3H8O không? Ag2CO3 có tác dụng với C3H8S không? Ag2CO3 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? Ag2CO3 có tác dụng với C3H6(OH)2 không? Ag2CO3 có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không? Ag2CO3 có tác dụng với C20H36 không? Ag2CO3 có tác dụng với C20H30O2 không? Ag2CO3 có tác dụng với CCl2F2 không? Ag2CO3 có tác dụng với CCl4 không? Ag2CO3 có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? Ag2CO3 có tác dụng với CHCl3 không? Ag2CO3 có tác dụng với CH2CO không? Ag2CO3 có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? Ag2CO3 có tác dụng với CH2ClCOOH không? Ag2CO3 có tác dụng với CH2Cl2 không? Ag2CO3 có tác dụng với CH2O không? Ag2CO3 có tác dụng với CH2OHCH2OH không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3CHCH2 không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3CH2Br không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3CH2COOH không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3CH2OH không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3COCl không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3CONH2 không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3I không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3OCH3 không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3SCH3 không? Ag2CO3 có tác dụng với CH3SH không? Ag2CO3 có tác dụng với (CH3)2CHOH không? Ag2CO3 có tác dụng với (CH3)2CO không? Ag2CO3 có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? Ag2CO3 có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? Ag2CO3 có tác dụng với COCl2 không? Ag2CO3 có tác dụng với CO2 không? Ag2CO3 có tác dụng với CO3 không? Ag2CO3 có tác dụng với C2H5NH2 không? Ag2CO3 có tác dụng với C3N3(OH)3 không? Ag2CO3 có tác dụng với C3N12 không? Ag2CO3 có tác dụng với C3H7NO3 không? Ag2CO3 có tác dụng với C4H7BrO2 không? Ag2CO3 có tác dụng với C4H7NO4 không? Ag2CO3 có tác dụng với C4H8N2O3 không? Ag2CO3 có tác dụng với C4H8O không? Ag2CO3 có tác dụng với C4H9NO3 không? Ag2CO3 có tác dụng với C5H4NCOOH không? Ag2CO3 có tác dụng với C5H5N không? Ag2CO3 có tác dụng với C5H9NO2 không? Ag2CO3 có tác dụng với C5H9NO4 không? Ag2CO3 có tác dụng với C5H10 không? Ag2CO3 có tác dụng với C5H10N2O3 không? Ag2CO3 có tác dụng với C5H10O4 không? Ag2CO3 có tác dụng với C5H11NO2 không? Ag2CO3 có tác dụng với C5H11NO2S không? Ag2CO3 có tác dụng với C5H12 không? Ag2CO3 có tác dụng với C6F5COOH không? Ag2CO3 có tác dụng với C6H4O2 không? Ag2CO3 có tác dụng với C6H5CHO không? Ag2CO3 có tác dụng với C6H5CH2OH không? Ag2CO3 có tác dụng với C6H5COCl không? Ag2CO3 có tác dụng với C6H5COOH không? Ag2CO3 có tác dụng với C6H5F không? Ag2CO3 có tác dụng với C6H13NO2 không? Ag2CO3 có tác dụng với C6H14N2O2 không? Ag2CO3 có tác dụng với C7H16 không? Ag2CO3 có tác dụng với C8H9NO2 không? Ag2CO3 có tác dụng với C8H18 không? Ag2CO3 có tác dụng với C9H8O4 không? Ag2CO3 có tác dụng với C9H11NO2 không? Ag2CO3 có tác dụng với C9H11NO3 không? Ag2CO3 có tác dụng với C9H20 không? Ag2CO3 có tác dụng với C10H8 không? Ag2CO3 có tác dụng với C10H14O không? Ag2CO3 có tác dụng với C10H15NO không? Ag2CO3 có tác dụng với C10H16O không? Ag2CO3 có tác dụng với C10H22 không? Ag2CO3 có tác dụng với C11H12N2O2 không? Ag2CO3 có tác dụng với C11H24 không? Ag2CO3 có tác dụng với C12H10 không? Ag2CO3 có tác dụng với C12H22O11 không? Ag2CO3 có tác dụng với C12H26 không? Ag2CO3 có tác dụng với C13H10O không? Ag2CO3 có tác dụng với C13H12O không? Ag2CO3 có tác dụng với C13H28 không? Ag2CO3 có tác dụng với C14H10 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Ag2CO3 (Bạc cabonat) là chất tham gia

2Ag2CO3 → 4Ag + O2 + 2CO2 Xem tất cả phương trình sử dụng Ag2CO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 01:33:58am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(