Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế S

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế S (sulfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Ag2S → 2Ag + S

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2S => Ag + S  

Phương trình số #3

2Mg + SO2S + 2MgO

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + SO2 => S + MgO  

Advertisement

Phương trình số #4

2C + SO22CO + S

Nhiệt độ: 800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + SO2 => CO + S  

Phương trình số #5

2H2S + O22H2O + 2S

Điều kiện khác: nhiệt độ cao; O2 thiếu; hidro sunfua bão hòa

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + O2 => H2O + S  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2H2 + SO22H2O + S

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + SO2 => H2O + S  

Phương trình số #7

2H2S + 2NO → 2H2O + N2 + 2S

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + NO => H2O + N2 + S  

Advertisement

Phương trình số #8

Cl2 + H2S → 2HCl + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2S => HCl + S  

Phương trình số #9

H2S + H2SO3H2O + 2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO3 => H2O + S  

Advertisement

Phương trình số #10

3H2S + H2SO44H2O + 4S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO4 => H2O + S  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 08:17:28pm