Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế NH4OH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế NH4OH (Amoni hidroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

4NaOH + 4NH2Cl → H2O + N2 + 3NaCl + NaClO + 2NH4OH

Điều kiện khác: 5 giờ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + NH2Cl => H2O + N2 + NaCl + NaClO + NH4OH  

Phương trình số #4

2H2O + NH2Cl → NH4OH + HClO

Nhiệt độ: < 10

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH2Cl => NH4OH + HClO  

Phương trình số #5

H2O + H2S + HNCS → NH4OH + CS2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + H2S + HNCS => NH4OH + CS2  

Phương trình số #8

4H2O + Li3N → NH4OH + 3LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Li3N => NH4OH + LiOH  

Phương trình số #9

3H2O + Li2NH → NH4OH + 2LiOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Li2NH => NH4OH + LiOH  

Phương trình số #10

2NH4Cl + Ba(OH)2BaCl2 + 2NH4OH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4Cl + Ba(OH)2 => BaCl2 + NH4OH  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 08:31:32pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(