Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

AgI


Bạc iotua

silver iodide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 234.77267 ± 0.00023

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Bạc iotua được sử dụng làm chất sát trùng và chất gom mây tạo mưa nhân tạo.

Advertisement

Đánh giá

AgI - Bạc iotua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-AgI-Bac+iotua-243
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học AgI (Bạc iotua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu AgI có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

AgI có tác dụng với CH3CHCH2 không? AgI có tác dụng với CH3CH2Br không? AgI có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? AgI có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? AgI có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? AgI có tác dụng với CH3CH2COOH không? AgI có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? AgI có tác dụng với CH3CH2OH không? AgI có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? AgI có tác dụng với CH3COCl không? AgI có tác dụng với CH3CONH2 không? AgI có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? AgI có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? AgI có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? AgI có tác dụng với CH3I không? AgI có tác dụng với CH3OCH3 không? AgI có tác dụng với CH3SCH3 không? AgI có tác dụng với CH3SH không? AgI có tác dụng với (CH3)2CHOH không? AgI có tác dụng với (CH3)2CO không? AgI có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? AgI có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? AgI có tác dụng với COCl2 không? AgI có tác dụng với CO2 không? AgI có tác dụng với CO3 không? AgI có tác dụng với C2H5NH2 không? AgI có tác dụng với C3N3(OH)3 không? AgI có tác dụng với C3N12 không? AgI có tác dụng với C3H7NO3 không? AgI có tác dụng với C4H7BrO2 không? AgI có tác dụng với C4H7NO4 không? AgI có tác dụng với C4H8N2O3 không? AgI có tác dụng với C4H8O không? AgI có tác dụng với C4H9NO3 không? AgI có tác dụng với C5H4NCOOH không? AgI có tác dụng với C5H5N không? AgI có tác dụng với C5H9NO2 không? AgI có tác dụng với C5H9NO4 không? AgI có tác dụng với C5H10 không? AgI có tác dụng với C5H10N2O3 không? AgI có tác dụng với C5H10O4 không? AgI có tác dụng với C5H11NO2 không? AgI có tác dụng với C5H11NO2S không? AgI có tác dụng với C5H12 không? AgI có tác dụng với C6F5COOH không? AgI có tác dụng với C6H4O2 không? AgI có tác dụng với C6H5CHO không? AgI có tác dụng với C6H5CH2OH không? AgI có tác dụng với C6H5COCl không? AgI có tác dụng với C6H5COOH không? AgI có tác dụng với C6H5F không? AgI có tác dụng với C6H13NO2 không? AgI có tác dụng với C6H14N2O2 không? AgI có tác dụng với C7H16 không? AgI có tác dụng với C8H9NO2 không? AgI có tác dụng với C8H18 không? AgI có tác dụng với C9H8O4 không? AgI có tác dụng với C9H11NO2 không? AgI có tác dụng với C9H11NO3 không? AgI có tác dụng với C9H20 không? AgI có tác dụng với C10H8 không? AgI có tác dụng với C10H14O không? AgI có tác dụng với C10H15NO không? AgI có tác dụng với C10H16O không? AgI có tác dụng với C10H22 không? AgI có tác dụng với C11H12N2O2 không? AgI có tác dụng với C11H24 không? AgI có tác dụng với C12H10 không? AgI có tác dụng với C12H22O11 không? AgI có tác dụng với C12H26 không? AgI có tác dụng với C13H10O không? AgI có tác dụng với C13H12O không? AgI có tác dụng với C13H28 không? AgI có tác dụng với C14H10 không? AgI có tác dụng với C14H18N2O5 không? AgI có tác dụng với C20H42 không? AgI có tác dụng với C21H36N7O16P3S không? AgI có tác dụng với Ca(HCO2)2 không? AgI có tác dụng với Ca(C2H3O2)2 không? AgI có tác dụng với CaC2O4 không? AgI có tác dụng với CaCl2 không? AgI có tác dụng với Ca(H2PO2)2 không? AgI có tác dụng với CaMoO4 không? AgI có tác dụng với Ca(NO2)2 không? AgI có tác dụng với Ca(NbO3)2 không? AgI có tác dụng với CaCl2O2 không? AgI có tác dụng với Ca(ClO3)2 không? AgI có tác dụng với Ca(ClO4)2 không? AgI có tác dụng với CaH2 không? AgI có tác dụng với CaI2 không? AgI có tác dụng với Ca(IO3)2 không? AgI có tác dụng với CaO2 không? AgI có tác dụng với CaS không? AgI có tác dụng với CaSO4 không? AgI có tác dụng với CaSe không? AgI có tác dụng với CaSeO3 không? AgI có tác dụng với CaSeO4 không? AgI có tác dụng với CaSiO3 không? AgI có tác dụng với CaTe không? AgI có tác dụng với CaTeO3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-03 04:29:25am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(