Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CuCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CuCl2 (Đồng(II) clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Cu(OH)2 + 2HCl → 2H2O + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(OH)2 + HCl => H2O + CuCl2  

Phương trình số #3

Cl2 + Cu → CuCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Cu => CuCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

Cu + 4HCl + 2KNO32H2O + 2KCl + 2NO2 + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + HCl + KNO3 => H2O + KCl + NO2 + CuCl2  

Phương trình số #5

Cu + 2FeCl32FeCl2 + CuCl2

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + FeCl3 => FeCl2 + CuCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cu + 2FeCl32FeCl2 + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + FeCl3 => FeCl2 + CuCl2  

Phương trình số #7

BaCl2 + CuSO4CuCl2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + CuSO4 => CuCl2 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

Cu(NO3)2 + FeCl2Fe(NO3)2 + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + FeCl2 => Fe(NO3)2 + CuCl2  

Phương trình số #9

Cl2 + 2CuCl → 2CuCl2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CuCl => CuCl2  

Advertisement

Phương trình số #10

6HCl + [Cu(NH3)4](OH)22H2O + 4NH4Cl + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + [Cu(NH3)4](OH)2 => H2O + NH4Cl + CuCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-03 05:58:57am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(