Chất Hóa Học - CuCl2.2H2O - Đồng(II) clorua dihydrat

Copper(II) chloride dihydrate; Copper(II) dichloride dihydroxide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CuCl2.2H2O

công thức rút gọn


Đồng(II) clorua dihydrat

Copper(II) chloride dihydrate; Copper(II) dichloride dihydroxide

Tính chất vật lý

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CuCl2.2H2O

Đánh giá

CuCl2.2H2O - Đồng(II) clorua dihydrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CuCl2.2H2O-dong(II)+clorua+dihydrat-3106
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 34. Bài luyện tập 6

Các bạn hãy cùng nhau ôn lại kiến thức điều chế hiđro, phản ứng thế, sự khử, chất khử, sự oxi hoá, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá - khử nhé.

Bài 35. Bài thực hành 5

Củng cố kiến thức về nguyên tắc điều chế khí hidro trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lí và tính chất hoá học của hiđro ; Đồng thời rèn luyện kĩ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm điều chế và thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đây không khí và đẩy nước.

Bài 36. Nước

Nước có thành phần và tính chất như thế nào ? Nước Có vai trò gì trong đời sống và sản xuất ? Phải làm gì để giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm ?

Bài 37. Axit – Bazơ – Muối

Chúng ta đã làm quen với một loại hợp chất có tên là oxit. Trong các hợp chất vô cơ còn có các loại hợp chất khác : Axit, bazơ, muối. Chúng là những chất như thế nào ? Có công thức hoá học và tên gọi ra sao ? Được phân loại như thế nào ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CuCl2.2H2O (Đồng(II) clorua dihydrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CuCl2.2H2O có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (CH3)2NH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với H2NCH(CH3)COOK không? CuCl2.2H2O có tác dụng với H-NH-[CH2]5COOH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2=CHCH=CH2 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với NaC6H5CO2 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (C6H5COO)2Cu không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3CH(OH)COOH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3CH2CH2COOH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2=CHCOOC6H5 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với HOCH2CH2NH2 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CnH(2n + 3)N không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CxHyO không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CnH2n+2O không? CuCl2.2H2O có tác dụng với C6H12O7NH4 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với C6H5CH2OH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với H2N-CH2-COOH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với HOCH2COOH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2=CHCOO-CH3 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với C2H5NHCH3 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với H2N-CH2-COOK không? CuCl2.2H2O có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? CuCl2.2H2O có tác dụng với H2N-CH2-COOC2H5 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3CONHC6H5 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3COOCH(Br)-CH2Br không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COOH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONa không? CuCl2.2H2O có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOCH3 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với ClCH2CH(CH3)CHClCH3 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2=CHCOONa không? CuCl2.2H2O có tác dụng với HO-C6H2(NO2)3 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2=CHCH3 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2Br-CH(Br)-CH3 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3-CH2-CH3 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2(CH3)-CH2-CH3 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3CH2CH=O không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3CH2COOH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-COOH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với C3H4Br2O2 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với C6H5-CH(Br)-CH2Br không? CuCl2.2H2O có tác dụng với HCOONa không? CuCl2.2H2O có tác dụng với NH4NaCO3 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (Br)3C6H2OH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH(C6H5)=CH2 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (-CH2-CH=CH-CH2-)n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2(OH) không? CuCl2.2H2O có tác dụng với RCH=O không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH=O không? CuCl2.2H2O có tác dụng với HCOOCH2CH2CH(CH3)2 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với C2H5ONa không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (-CH2-CH2-)n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2=C(CH3)-CH=CH2 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với C2H5COOCH − CH = CH2 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2=CH(CH3) không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (-CH2-CH(CH3)-)n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2=CH-Cl không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (-CH2-CH-Cl-)n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CF2=CF2 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2=C-Cl-CH=CH2 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (-CH2-C-Cl-CH-CH2-)n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2 = CH(CN) không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (-CH2-CH(CN)-)n không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2=CH(CN) không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (CH2CH2)O không? CuCl2.2H2O có tác dụng với OH-CH2-CHO không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (HOCH2CH2)2NH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với (HOCH2CH2)3N không? CuCl2.2H2O có tác dụng với HO–CH2CH2 –O–CH2CH2–OH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với HO–CH2CH2–O–CH2CH2 – O–CH2CH2–OH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với HO–(CH2CH2 –O–)nH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH2OH-CH2Cl không? CuCl2.2H2O có tác dụng với ClOH không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3-CCNa không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3CH2CN không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3CH2CH(Br)CH2CH2CH3 không? CuCl2.2H2O có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CH2F không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CuCl2.2H2O (Đồng(II) clorua dihydrat) là chất tham gia

Copper(II) chloride dihydrate; Copper(II) dichloride dihydroxide

2SOCl2 + CuCl2.2H2O → 4HCl + 2SO2 + CuCl2 Xem tất cả phương trình sử dụng CuCl2.2H2O

Phương trình có CuCl2.2H2O (Đồng(II) clorua dihydrat) là chất sản phẩm

Copper(II) chloride dihydrate; Copper(II) dichloride dihydroxide

Xem tất cả phương trình tạo ra CuCl2.2H2O

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:06:07am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(