Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CO (cacbon oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

C + CaO → CaC2 + CO

Nhiệt độ: 2000°C Điều kiện khác: trong lò điện

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + CaO => CaC2 + CO  

Phương trình số #3

C + Cu2O → CO + 2Cu

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: trong quặng cuprit

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Cu2O => CO + Cu  

Advertisement

Phương trình số #4

C + H2O → CO + H2

Nhiệt độ: ~1050

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + H2O => CO + H2  

Phương trình số #5

CH4 + H2O → CO + 3H2O

Nhiệt độ: 1000°C Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + H2O => CO + H2O  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

CH4 + H2O → CO + 3H2

Nhiệt độ: 700 - 900°C Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + H2O => CO + H2  

Phương trình số #7

2C + O22CO

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + O2 => CO  

Advertisement

Phương trình số #8

2Al2O3 + 9C → 6CO + Al4C3

Nhiệt độ: 2000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + C => CO + Al4C3  

Phương trình số #9

4C + CaSO44CO + CaS

Nhiệt độ: 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + CaSO4 => CO + CaS  

Advertisement

Phương trình số #10

C + FeO → CO + Fe

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + FeO => CO + Fe  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 03:47:25pm