Advertisement

Chất Hóa Học - CaCN2 - Canxi cyanamua

Calcium cyanamide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CaCN2

công thức rút gọn CCaN2


Canxi cyanamua

Calcium cyanamide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 80.1021

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CaCN2

Đánh giá

CaCN2 - Canxi cyanamua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CaCN2-Canxi+cyanamua-1946
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các bạn trả lời được câu hỏi này

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Các bạn đã biết hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các hợp chất hữu cơ như thế nào?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CaCN2 (Canxi cyanamua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CaCN2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CaCN2 có tác dụng với ReF4 không? CaCN2 có tác dụng với ReO3F không? CaCN2 có tác dụng với NaReO4 không? CaCN2 có tác dụng với C5H6 không? CaCN2 có tác dụng với NaC5H5 không? CaCN2 có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? CaCN2 có tác dụng với FeSO3 không? CaCN2 có tác dụng với FeP2 không? CaCN2 có tác dụng với BiOOH không? CaCN2 có tác dụng với BiF3 không? CaCN2 có tác dụng với Bi(OH)3 không? CaCN2 có tác dụng với HBiCl4 không? CaCN2 có tác dụng với GaCl3.H2O không? CaCN2 có tác dụng với GaClO không? CaCN2 có tác dụng với Ga không? CaCN2 có tác dụng với LiGaH4 không? CaCN2 có tác dụng với GaOOH không? CaCN2 có tác dụng với NaGaO2 không? CaCN2 có tác dụng với Ga(NO3)3 không? CaCN2 có tác dụng với Ga2O không? CaCN2 có tác dụng với ZnGa2O4 không? CaCN2 có tác dụng với HNCS không? CaCN2 có tác dụng với H2C2N2S3 không? CaCN2 có tác dụng với Pt(CN)2 không? CaCN2 có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? CaCN2 có tác dụng với CNCl không? CaCN2 có tác dụng với NH4ClO3 không? CaCN2 có tác dụng với NH3OHClO4 không? CaCN2 có tác dụng với HI3O8 không? CaCN2 có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? CaCN2 có tác dụng với C2H5CH2CHO không? CaCN2 có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? CaCN2 có tác dụng với C17H33COONa không? CaCN2 có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? CaCN2 có tác dụng với ClO3 không? CaCN2 có tác dụng với NaBr không? CaCN2 có tác dụng với HIO không? CaCN2 có tác dụng với NH4N3 không? CaCN2 có tác dụng với NH4I3 không? CaCN2 có tác dụng với NH4ClO không? CaCN2 có tác dụng với NH2Cl không? CaCN2 có tác dụng với Cl2.nH2O không? CaCN2 có tác dụng với NCl3 không? CaCN2 có tác dụng với (NH3OH)Cl không? CaCN2 có tác dụng với (NH3OH)N3 không? CaCN2 có tác dụng với KI3 không? CaCN2 có tác dụng với H4PO4 không? CaCN2 có tác dụng với [Na(H2O)4] không? CaCN2 có tác dụng với As(HSO4)3 không? CaCN2 có tác dụng với NaHSeO3 không? CaCN2 có tác dụng với SeCl4 không? CaCN2 có tác dụng với Na2[Se(OH)6] không? CaCN2 có tác dụng với NaHSeO4 không? CaCN2 có tác dụng với SeO4 không? CaCN2 có tác dụng với TeO3 không? CaCN2 có tác dụng với Na2TeO3 không? CaCN2 có tác dụng với Na2TeO4.2H2O không? CaCN2 có tác dụng với SeOCl2 không? CaCN2 có tác dụng với Se(OH)2Cl2 không? CaCN2 có tác dụng với Ag2Te không? CaCN2 có tác dụng với (C6H5)3Sb không? CaCN2 có tác dụng với Na2Se không? CaCN2 có tác dụng với NaHSe không? CaCN2 có tác dụng với NaH2AsO4.H2O không? CaCN2 có tác dụng với As2O5 không? CaCN2 có tác dụng với H3AsO4.0,5H2O không? CaCN2 có tác dụng với Na2HAsO4 không? CaCN2 có tác dụng với As2S5 không? CaCN2 có tác dụng với (NH4)3AsO4.3H2O không? CaCN2 có tác dụng với H3AsO3 không? CaCN2 có tác dụng với (PO3) không? CaCN2 có tác dụng với SO3NH2− không? CaCN2 có tác dụng với H3NSO3 không? CaCN2 có tác dụng với NaH2NSO3 không? CaCN2 có tác dụng với HSO5 không? CaCN2 có tác dụng với HPF6 không? CaCN2 có tác dụng với PF6 không? CaCN2 có tác dụng với (Cr2O7) không? CaCN2 có tác dụng với XeO4 không? CaCN2 có tác dụng với H2TeO4 không? CaCN2 có tác dụng với Na2H4TeO6 không? CaCN2 có tác dụng với Ba2XeO6 không? CaCN2 có tác dụng với Te(OH)6 không? CaCN2 có tác dụng với XeO3F2 không? CaCN2 có tác dụng với XeO2F4 không? CaCN2 có tác dụng với H2XeO4 không? CaCN2 có tác dụng với H6TeO6.4H2O không? CaCN2 có tác dụng với K2H4TeO6 không? CaCN2 có tác dụng với Na6TeO6 không? CaCN2 có tác dụng với HfI4 không? CaCN2 có tác dụng với Hg(NH3)2Cl2 không? CaCN2 có tác dụng với Na2HgCl4 không? CaCN2 có tác dụng với Hg2I2 không? CaCN2 có tác dụng với K2[HgI4] không? CaCN2 có tác dụng với NH4I không? CaCN2 có tác dụng với HgSO4 không? CaCN2 có tác dụng với C3N4 không? CaCN2 có tác dụng với HSCN không? CaCN2 có tác dụng với (Hg2N)I không? CaCN2 có tác dụng với Hg2SeO4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CaCN2 (Canxi cyanamua) là chất sản phẩm

Calcium cyanamide

CaC2 + N2 → C + CaCN2 CaCO3 + 2NH3 → 3H2O + CaCN2 Xem tất cả phương trình tạo ra CaCN2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 09:29:51pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(