Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Br2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Br2 (brom) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2AgBr → 2Ag + Br2

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng Điều kiện khác: có ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgBr => Ag + Br2  

Phương trình số #3

Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaBr => Br2 + NaCl  

Advertisement

Phương trình số #4

2HBr → Br2 + H2

Nhiệt độ: > 1000

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HBr => Br2 + H2  

Phương trình số #5

Cl2 + 2HBr → Br2 + 2HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + HBr => Br2 + HCl  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

O2 + 4HBr → 2Br2 + 2H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + HBr => Br2 + H2O  

Phương trình số #7

H2SO4 + 2HBr → Br2 + 2H2O + SO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + HBr => Br2 + H2O + SO2  

Advertisement

Phương trình số #8

HNO3 + HBr → Br2 + H2O + NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + HBr => Br2 + H2O + NO2  

Phương trình số #9

2H2SO4 + 2KBr + MnO2Br2 + 2H2O + MnSO4 + K2SO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KBr + MnO2 => Br2 + H2O + MnSO4 + K2SO4  

Advertisement

Phương trình số #10

2H2SO4 + MnO2 + 2NaBr → Br2 + 2H2O + MnSO4 + Na2SO4

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + MnO2 + NaBr => Br2 + H2O + MnSO4 + Na2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 11:10:46am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(