Advertisement

Chất Hóa Học - NaBrO3 - Natri bromua

Sodium bromate; Bromic acid sodium salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NaBrO3

công thức rút gọn BrNaO3


Natri bromua

Sodium bromate; Bromic acid sodium salt

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 150.8920

Khối lượng riêng (kg/m3) 3.34

Nhiệt độ sôi (°C) 1

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 381

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NaBrO3

Đánh giá

NaBrO3 - Natri bromua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NaBrO3-Natri+bromua-1548
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Bài 10. Một số muối quan trọng

Bài học hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu hợp chất muối quan trọng là Natriclorua và Kali nitrat. Vậy các muối này có những tính chất gì và ứng dụng ra sao? Để hiểu được ta vào bài mới.

Bài 11. Phân bón hóa học

Trong sự phát triển của thực vật thì những nguyên tố hóa học nào cần thiết phải có? (C, O, H, N, S,K, Ca, Mg...) Vậy những nguyên tố hóa học này có ở đâu? (Có trong đất và trong phân bón hóa học) Vậy phânbón hóa học có những công dụng như thế nào? Ta thường dùng những loại phân gì? Để biết được ta vào bài mới.

Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

Các bạn đã được nghiên cứu về tính chất hóa học của 4 loại hợp chất vô cơlà Oxit, Axit, Bazơ và Muối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào? Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì? Để biết điều đó chúng ta đi vào bài mới: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NaBrO3 (Natri bromua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NaBrO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NaBrO3 có tác dụng với Mn(OH)2 không? NaBrO3 có tác dụng với HNO4 không? NaBrO3 có tác dụng với Na2CO3.10H2O không? NaBrO3 có tác dụng với NaO2 không? NaBrO3 có tác dụng với Na2HPO4.12H2O không? NaBrO3 có tác dụng với Na3NO4 không? NaBrO3 có tác dụng với K3NO4 không? NaBrO3 có tác dụng với Na4BeO3 không? NaBrO3 có tác dụng với Na2SiS3 không? NaBrO3 có tác dụng với Na2S.9H2O không? NaBrO3 có tác dụng với Sb2S3 không? NaBrO3 có tác dụng với Na3SbS3 không? NaBrO3 có tác dụng với CH3COCH2Br không? NaBrO3 có tác dụng với Na2S2O5 không? NaBrO3 có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? NaBrO3 có tác dụng với Na2S5 không? NaBrO3 có tác dụng với H2S2O3 không? NaBrO3 có tác dụng với HSO3Cl không? NaBrO3 có tác dụng với S2O5Cl2 không? NaBrO3 có tác dụng với Na2Sx không? NaBrO3 có tác dụng với Na4SiO4 không? NaBrO3 có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? NaBrO3 có tác dụng với Na2SO3Se không? NaBrO3 có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? NaBrO3 có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? NaBrO3 có tác dụng với Na3PO3S không? NaBrO3 có tác dụng với PSCl3 không? NaBrO3 có tác dụng với NaBr.2H2O không? NaBrO3 có tác dụng với Na2H2P2O7 không? NaBrO3 có tác dụng với Na2H2P2O6 không? NaBrO3 có tác dụng với NaBrO không? NaBrO3 có tác dụng với NaIO3 không? NaBrO3 có tác dụng với NaIO không? NaBrO3 có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? NaBrO3 có tác dụng với Pb2P2O6 không? NaBrO3 có tác dụng với Na4P2O6 không? NaBrO3 có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? NaBrO3 có tác dụng với NO2NH2 không? NaBrO3 có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? NaBrO3 có tác dụng với GeH4 không? NaBrO3 có tác dụng với GeO2 không? NaBrO3 có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? NaBrO3 có tác dụng với Br không? NaBrO3 có tác dụng với (S2O3) không? NaBrO3 có tác dụng với NaCuCl2 không? NaBrO3 có tác dụng với NaCl.2H2O không? NaBrO3 có tác dụng với Na[AlOH]4 không? NaBrO3 có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? NaBrO3 có tác dụng với NaI.2H2O không? NaBrO3 có tác dụng với Na4N2O4 không? NaBrO3 có tác dụng với NO2F không? NaBrO3 có tác dụng với NaB(OH)4 không? NaBrO3 có tác dụng với OH không? NaBrO3 có tác dụng với Li2NH không? NaBrO3 có tác dụng với (NH4)HF2 không? NaBrO3 có tác dụng với PN(NH2)2 không? NaBrO3 có tác dụng với PN2H không? NaBrO3 có tác dụng với [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2 không? NaBrO3 có tác dụng với TcCl4 không? NaBrO3 có tác dụng với (NH4)2[TcCl6] không? NaBrO3 có tác dụng với NOF không? NaBrO3 có tác dụng với D3PO4 không? NaBrO3 có tác dụng với Pb(SCN)2 không? NaBrO3 có tác dụng với NH4SCN không? NaBrO3 có tác dụng với PbCO3 không? NaBrO3 có tác dụng với Pb(N3)2 không? NaBrO3 có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? NaBrO3 có tác dụng với K2PbO2 không? NaBrO3 có tác dụng với PbO2 không? NaBrO3 có tác dụng với PBr5 không? NaBrO3 có tác dụng với PBr3 không? NaBrO3 có tác dụng với PBr3O không? NaBrO3 có tác dụng với H3PO2 không? NaBrO3 có tác dụng với PH4I không? NaBrO3 có tác dụng với Ni(PH3)4 không? NaBrO3 có tác dụng với Li2SiO3 không? NaBrO3 có tác dụng với SiO không? NaBrO3 có tác dụng với MgSiO3 không? NaBrO3 có tác dụng với Be2SiO4 không? NaBrO3 có tác dụng với Li4SiO4 không? NaBrO3 có tác dụng với ZnSiO3 không? NaBrO3 có tác dụng với SiO2.nH2O không? NaBrO3 có tác dụng với SnO không? NaBrO3 có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? NaBrO3 có tác dụng với HSnCl3 không? NaBrO3 có tác dụng với N2H4.H2O không? NaBrO3 có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? NaBrO3 có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? NaBrO3 có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? NaBrO3 có tác dụng với CuF2 không? NaBrO3 có tác dụng với HSO3F không? NaBrO3 có tác dụng với SO2F2 không? NaBrO3 có tác dụng với KSO2F không? NaBrO3 có tác dụng với NaSO2F không? NaBrO3 có tác dụng với D2SO4 không? NaBrO3 có tác dụng với HSO3NH2 không? NaBrO3 có tác dụng với LiSO3F không? NaBrO3 có tác dụng với ZnSO3 không? NaBrO3 có tác dụng với Zn2SiO4 không? NaBrO3 có tác dụng với ZnSO4.7H2O không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có NaBrO3 (Natri bromua) là chất sản phẩm

Sodium bromate; Bromic acid sodium salt

3H2O + NaBr → 3H2 + NaBrO3 NaOH + HBrO3 → H2O + NaBrO3 3Br2 + 6NaOH → 3H2O + NaBrO3 + 5NaBr Xem tất cả phương trình tạo ra NaBrO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 10:28:21pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(