Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế BaO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế BaO (Bari oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2BaSO42BaO + O2 + 2SO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaSO4 => BaO + O2 + SO2  

Phương trình số #3

C + BaCO3BaO + 2CO

Nhiệt độ: đun nóng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + BaCO3 => BaO + CO  

Advertisement

Phương trình số #4

Ba(OH)2BaO + H2O

Nhiệt độ: 780 - 800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 => BaO + H2O  

Phương trình số #5

BaSO3BaO + SO2

Nhiệt độ: khi bị nung nóng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaSO3 => BaO + SO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

O2 + 2Ba → 2BaO

Nhiệt độ: > 800

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Ba => BaO  

Phương trình số #7

2BaO22BaO + O2

Nhiệt độ: > 790

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaO2 => BaO + O2  

Advertisement

Phương trình số #8

BaCO3BaO + CO2

Nhiệt độ: 1000 - 1450°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCO3 => BaO + CO2  

Phương trình số #9

O2 + BaH2BaO + H2O

Nhiệt độ: 150 - 200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + BaH2 => BaO + H2O  

Advertisement

Phương trình số #10

2KClO3 + 3BaH23BaO + 3H2O + 2KCl

Nhiệt độ: 350-400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO3 + BaH2 => BaO + H2O + KCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 10:45:44am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(