Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có PbSO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có PbSO4 (Chì(II) sulfat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Phương trình số #2

4H2 + PbSO44H2O + PbS

Nhiệt độ: 500-600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + PbSO4 => H2O + PbS  

Phương trình số #3

2C + PbSO42CO2 + PbS

Nhiệt độ: 550-650°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + PbSO4 => CO2 + PbS  

Advertisement

Phương trình số #4

H2SO4 + PbSO4Pb(HSO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + PbSO4 => Pb(HSO4)2  

Phương trình số #5

Na2S + PbSO4Na2SO4 + PbS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2S + PbSO4 => Na2SO4 + PbS  

Phương trình số #6

2HNO3 + 2PbSO4Pb(NO3)2 + Pb(HSO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + PbSO4 => Pb(NO3)2 + Pb(HSO4)2  

Phương trình số #7

PbSO4 + K2CrO4K2SO4 + PbCrO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình PbSO4 + K2CrO4 => K2SO4 + PbCrO4  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-06 06:23:43pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(