Advertisement

Chất Hóa Học - PbCO3 - Chì cacbonat

Cerussite; Carbonic acid lead(II); Lead(II) carbonate; Dibasic lead carbonate; Carbonic acid lead(II) salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

PbCO3

công thức rút gọn CO3Pb


Chì cacbonat

Cerussite; Carbonic acid lead(II); Lead(II) carbonate; Dibasic lead carbonate; Carbonic acid lead(II) salt

Hình ảnh thực tế

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 267.2089

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất PbCO3

Đánh giá

PbCO3 - Chì cacbonat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-PbCO3-Chi+cacbonat-1869
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học PbCO3 (Chì cacbonat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu PbCO3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

PbCO3 có tác dụng với LiOD không? PbCO3 có tác dụng với HD không? PbCO3 có tác dụng với Dy không? PbCO3 có tác dụng với NF3 không? PbCO3 có tác dụng với CoSO4.7H2O không? PbCO3 có tác dụng với Co2SO4(OH)2 không? PbCO3 có tác dụng với [Co(NH3)6]SO4 không? PbCO3 có tác dụng với Co(CH3COO)2 không? PbCO3 có tác dụng với [Cr(NH3)6]2(SO4)3 không? PbCO3 có tác dụng với Cr2(SO4)3.18H2O không? PbCO3 có tác dụng với CoSOH không? PbCO3 có tác dụng với Cr2(SO4)3.6H2O không? PbCO3 có tác dụng với CrSO4 không? PbCO3 có tác dụng với Er không? PbCO3 có tác dụng với Er2O3 không? PbCO3 có tác dụng với ErCl3 không? PbCO3 có tác dụng với Er(OH)3 không? PbCO3 có tác dụng với Eu không? PbCO3 có tác dụng với Eu2O3 không? PbCO3 có tác dụng với Eu(OH)3 không? PbCO3 có tác dụng với EuCl3 không? PbCO3 có tác dụng với EuCl2 không? PbCO3 có tác dụng với EuBr3 không? PbCO3 có tác dụng với EuI3 không? PbCO3 có tác dụng với Li2SiF6 không? PbCO3 có tác dụng với Li4[HfF8] không? PbCO3 có tác dụng với F không? PbCO3 có tác dụng với AuF5 không? PbCO3 có tác dụng với IF7 không? PbCO3 có tác dụng với PrCl3 không? PbCO3 có tác dụng với PrF4 không? PbCO3 có tác dụng với XeO2F2 không? PbCO3 có tác dụng với LaCl3 không? PbCO3 có tác dụng với LaF3 không? PbCO3 có tác dụng với La2O3 không? PbCO3 có tác dụng với N2F4 không? PbCO3 có tác dụng với PF3 không? PbCO3 có tác dụng với ZnF2 không? PbCO3 có tác dụng với PCl2F3 không? PbCO3 có tác dụng với POF3 không? PbCO3 có tác dụng với Ni(PF3)4 không? PbCO3 có tác dụng với NaPF6 không? PbCO3 có tác dụng với GeF4 không? PbCO3 có tác dụng với Ge không? PbCO3 có tác dụng với GeCl4 không? PbCO3 có tác dụng với GeS2 không? PbCO3 có tác dụng với C17H31COOH không? PbCO3 có tác dụng với HfF4.3H2O không? PbCO3 có tác dụng với HfO2 không? PbCO3 có tác dụng với SiF2 không? PbCO3 có tác dụng với Na2SiF6 không? PbCO3 có tác dụng với RbF không? PbCO3 có tác dụng với Rb2SiF6 không? PbCO3 có tác dụng với Rb2CO3 không? PbCO3 có tác dụng với Rb2O không? PbCO3 có tác dụng với RbH không? PbCO3 có tác dụng với RbO2 không? PbCO3 có tác dụng với XeOF2 không? PbCO3 có tác dụng với PtF4 không? PbCO3 có tác dụng với IF5 không? PbCO3 có tác dụng với OsF6 không? PbCO3 có tác dụng với UF4 không? PbCO3 có tác dụng với UF6 không? PbCO3 có tác dụng với UF5 không? PbCO3 có tác dụng với UO2 không? PbCO3 có tác dụng với UO2F2 không? PbCO3 có tác dụng với UO3 không? PbCO3 có tác dụng với U3O8 không? PbCO3 có tác dụng với W không? PbCO3 có tác dụng với WO3 không? PbCO3 có tác dụng với Na4XeO6 không? PbCO3 có tác dụng với H5IO6 không? PbCO3 có tác dụng với IOF5 không? PbCO3 có tác dụng với Na3H2IO6 không? PbCO3 có tác dụng với Re không? PbCO3 có tác dụng với ReF7 không? PbCO3 có tác dụng với HReO4 không? PbCO3 có tác dụng với ReF4 không? PbCO3 có tác dụng với ReO3F không? PbCO3 có tác dụng với NaReO4 không? PbCO3 có tác dụng với C5H6 không? PbCO3 có tác dụng với NaC5H5 không? PbCO3 có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? PbCO3 có tác dụng với FeSO3 không? PbCO3 có tác dụng với FeP2 không? PbCO3 có tác dụng với BiOOH không? PbCO3 có tác dụng với BiF3 không? PbCO3 có tác dụng với Bi(OH)3 không? PbCO3 có tác dụng với HBiCl4 không? PbCO3 có tác dụng với GaCl3.H2O không? PbCO3 có tác dụng với GaClO không? PbCO3 có tác dụng với Ga không? PbCO3 có tác dụng với LiGaH4 không? PbCO3 có tác dụng với GaOOH không? PbCO3 có tác dụng với NaGaO2 không? PbCO3 có tác dụng với Ga(NO3)3 không? PbCO3 có tác dụng với Ga2O không? PbCO3 có tác dụng với ZnGa2O4 không? PbCO3 có tác dụng với HNCS không? PbCO3 có tác dụng với H2C2N2S3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có PbCO3 (Chì cacbonat) là chất tham gia

Cerussite; Carbonic acid lead(II); Lead(II) carbonate; Dibasic lead carbonate; Carbonic acid lead(II) salt

2HF + PbCO3 → H2O + CO2 + PbF2 H2S + PbCO3 → H2O + CO2 + PbS PbCO3 → PbO + CO2 Xem tất cả phương trình sử dụng PbCO3

Phương trình có PbCO3 (Chì cacbonat) là chất sản phẩm

Cerussite; Carbonic acid lead(II); Lead(II) carbonate; Dibasic lead carbonate; Carbonic acid lead(II) salt

Na2CO3 + PbSO4 → Na2SO4 + PbCO3 Na2CO3 + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbCO3 (NH2)2CO + H2O + PbO → 2NH3 + PbCO3 Xem tất cả phương trình tạo ra PbCO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 09:37:39pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(