Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có K2O là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có K2O (kali oxit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2HCl + K2OH2O + 2KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + K2O => H2O + KCl  

Phương trình số #3

H2SO4 + K2OH2O + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + K2O => H2O + K2SO4  

Phương trình số #5

Al2O3 + K2O2KAlO2

Nhiệt độ: 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + K2O => KAlO2  

Phương trình số #6

K2O + CO2K2CO3

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2O + CO2 => K2CO3  

Phương trình số #7

2K2O2K + K2O2

Nhiệt độ: 350 - 430°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2O => K + K2O2  

Phương trình số #8

K2O + NH3KOH + KNH2

Nhiệt độ: - 50°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2O + NH3 => KOH + KNH2  

Phương trình số #9

K2O + 2NO2KNO2 + KNO3

Nhiệt độ: 150 - 200 °C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2O + NO2 => KNO2 + KNO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 03:32:38am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(