Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có HCl là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có HCl (axit clohidric) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2HCl + Zn → H2 + ZnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Zn => H2 + ZnCl2  

Phương trình số #3

Fe + 2HClFeCl2 + H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HCl => FeCl2 + H2  

Advertisement

Phương trình số #4

C2H2 + HClC2H3Cl

Nhiệt độ: nhiệt độ Áp suất: cao Xúc tác: HgCl2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + HCl => C2H3Cl  

Phương trình số #5

2HCl + Mg → H2 + MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg => H2 + MgCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Al + 6HCl2AlCl3 + 3H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HCl => AlCl3 + H2  

Phương trình số #7

CuO + 2HClH2O + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + HCl => H2O + CuCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

3HCl + Ag3PO43AgCl + H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ag3PO4 => AgCl + H3PO4  

Phương trình số #9

2yHCl + FexOy → yH2O + xfecl2y/x

Điều kiện khác: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + FexOy => H2O + fecl2y/x  

Advertisement

Phương trình số #10

4HCl + MnO2Cl2 + 2H2O + MnCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + MnO2 => Cl2 + H2O + MnCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 01:35:13am