Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có HBr là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có HBr (Hidro bromua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HBr + C6H11CH3H2 + C6H11CH2Br

Điều kiện khác: HBr/peroxide

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HBr + C6H11CH3 => H2 + C6H11CH2Br  

Phương trình số #2

C2H5OH + HBrH2O + C2H5Br

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + HBr => H2O + C2H5Br  

Phương trình số #3

2HBrBr2 + H2

Nhiệt độ: > 1000

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HBr => Br2 + H2  

Phương trình số #4

Cl2 + 2HBrBr2 + 2HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + HBr => Br2 + HCl  

Phương trình số #5

O2 + 4HBr2Br2 + 2H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + HBr => Br2 + H2O  

Phương trình số #6

H2SO4 + 2HBrBr2 + 2H2O + SO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + HBr => Br2 + H2O + SO2  

Phương trình số #7

HNO3 + HBrBr2 + H2O + NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + HBr => Br2 + H2O + NO2  

Phương trình số #8

2Al + 6HBr3H2 + 2AlBr3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HBr => H2 + AlBr3  

Phương trình số #9

2P2O5 + 3HBr3HPO3 + POBr3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình P2O5 + HBr => HPO3 + POBr3  

Phương trình số #10

MnO2 + 4HBrBr2 + 2H2O + MnBr2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MnO2 + HBr => Br2 + H2O + MnBr2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 09:30:59am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(