Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có C2H4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có C2H4 (etilen (eten)) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

C2H4 + H2O → C2H5OH

Xúc tác: H2SO4; H3PO4 Điều kiện khác: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + H2O => C2H5OH  

Phương trình số #3

C2H4 + 3O22H2O + 2CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + O2 => H2O + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

3C2H4 + 4H2O + 2KMnO42KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + H2O + KMnO4 => KOH + MnO2 + C2H4(OH)2  

Phương trình số #5

3C2H4 + 4H2O + 2KMnO42KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + H2O + KMnO4 => KOH + MnO2 + C2H4(OH)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

C2H4 + H2O → C2H5OH

Xúc tác: axit

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + H2O => C2H5OH  

Phương trình số #7

C2H4 + H2C2H6

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + H2 => C2H6  

Advertisement

Phương trình số #8

C2H4 + 1/2O2CH3CHO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + O2 => CH3CHO  

Advertisement

Phương trình số #10

C2H4 + HCN → C2H5CN

Xúc tác: Axit Điều kiện khác: đun nóng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + HCN => C2H5CN  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 04:10:20am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(