Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Ag2SO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Ag2SO4 (Bạc sunfat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Phương trình số #2

FeCl2 + Ag2SO42AgCl + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Ag2SO4 => AgCl + FeSO4  

Phương trình số #3

3Ag2SO4 + 2FeCl36AgCl + Fe2(SO4)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2SO4 + FeCl3 => AgCl + Fe2(SO4)3  

Advertisement

Phương trình số #4

HCl + Ag2SO4AgCl + H2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ag2SO4 => AgCl + H2SO4  

Phương trình số #5

Ag2SO4 + CuCl22AgCl + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2SO4 + CuCl2 => AgCl + CuSO4  

Phương trình số #6

BaCl2 + Ag2SO42AgCl + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + Ag2SO4 => AgCl + BaSO4  

Phương trình số #7

H2 + Ag2SO42Ag + H2SO4

Nhiệt độ: > 200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + Ag2SO4 => Ag + H2SO4  

Advertisement

Phương trình số #8

2AlCl3 + 3Ag2SO46AgCl + Al2(SO4)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + Ag2SO4 => AgCl + Al2(SO4)3  

Phương trình số #9

2Na3PO4 + 3Ag2SO43Na2SO4 + 2Ag3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na3PO4 + Ag2SO4 => Na2SO4 + Ag3PO4  

Advertisement

Phương trình số #10

Ag2SO42Ag + O2 + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2SO4 => Ag + O2 + SO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-08 12:58:43am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(