Chủ đề: Phản ứng cộng - Trang 1

Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất mới. - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

C2H2 + CH3OH → CH3OCHCH2

Nhiệt độ: 200°C Xúc tác: KOH

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + CH3OH => CH3OCHCH2  

Phương trình số #2

C2H2 + CO + H2O → C2H3COOH

Xúc tác: Ni(CO)4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + CO + H2O => C2H3COOH  

Phương trình số #3

C2H2 + C2H5OH + CO → C2H3COOC2H5

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + C2H5OH + CO => C2H3COOC2H5  

Advertisement

Phương trình số #4

C2H2 + HCN → C2H3CN

Áp suất: cao Xúc tác: kim loại nặng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + HCN => C2H3CN  

Phương trình số #5

C2H2 + 2CH3CHO → HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH

Áp suất: cao Xúc tác: kim loại nặng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + CH3CHO => HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #7

C2H4 + CH3COOH → CH3COOC2H5

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4 + CH3COOH => CH3COOC2H5  

Advertisement

Phương trình số #8

C2H2 + CH3COCH3CHCC(CH3)2OH

Xúc tác: KOH Dung môi: NH3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + CH3COCH3 => CHCC(CH3)2OH  

Phương trình số #9

CH3COCH3 + HCN → (CH3)2C(OH)CN

Xúc tác: OH-

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COCH3 + HCN => (CH3)2C(OH)CN  

Advertisement

Phương trình số #10

C2H2 + CH3COOH → C2H3COOCH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + CH3COOH => C2H3COOCH3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 12:00:43pm