Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ MnSO4 ra K2SO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ MnSO4 (Mangan sulfat) ra K2SO4 (Kali sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + 2KMnO4 + 3MnSO42H2SO4 + 5MnO2 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KMnO4 + MnSO4 => H2SO4 + MnO2 + K2SO4  

Phương trình số #3

2K2CO3 + KNO3 + MnSO42KNO2 + K2SO4 + 2CO2 + K2MnO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + KNO3 + MnSO4 => KNO2 + K2SO4 + CO2 + K2MnO4  

Advertisement

Phương trình số #4

2H2O + 2KMnO4 + 3MnSO42H2SO4 + 5MnO2 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KMnO4 + MnSO4 => H2SO4 + MnO2 + K2SO4  

Phương trình số #5

2KOH + MnSO4K2SO4 + Mn(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + MnSO4 => K2SO4 + Mn(OH)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2H2O + K2S2O8 + MnSO42H2SO4 + MnO2 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + K2S2O8 + MnSO4 => H2SO4 + MnO2 + K2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 07:32:21am