Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Mg(OH)2 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Mg(OH)2 (magie hidroxit) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2SO4 + Mg(OH)22H2O + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Mg(OH)2 => H2O + MgSO4  

Phương trình số #3

2HCl + Mg(OH)22H2O + MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg(OH)2 => H2O + MgCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

2HNO3 + Mg(OH)22H2O + Mg(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Mg(OH)2 => H2O + Mg(NO3)2  

Phương trình số #5

Mg(OH)2H2O + MgO

Nhiệt độ: 350-480°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg(OH)2 => H2O + MgO  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Mg(OH)2 + CO2H2O + Mg2CO3(OH)2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg(OH)2 + CO2 => H2O + Mg2CO3(OH)2  

Phương trình số #7

Mg(OH)2 + N2O5H2O + Mg(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg(OH)2 + N2O5 => H2O + Mg(NO3)2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 03:28:43pm