Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCl ra FeCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra FeCl2 (sắt (II) clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

FeS + 2HClFeCl2 + H2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS + HCl => FeCl2 + H2S  

Phương trình số #3

Fe + 8HCl + Fe3O44FeCl2 + 4H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HCl + Fe3O4 => FeCl2 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #4

2HCl + Fe(OH)2FeCl2 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Fe(OH)2 => FeCl2 + H2O  

Phương trình số #5

FeO + 2HClFeCl2 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + HCl => FeCl2 + H2O  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cu + 8HCl + Fe3O43FeCl2 + 4H2O + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + HCl + Fe3O4 => FeCl2 + H2O + CuCl2  

Phương trình số #7

8HCl + Fe3O4FeCl2 + 4H2O + 2FeCl3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Fe3O4 => FeCl2 + H2O + FeCl3  

Advertisement

Phương trình số #8

FeCO3 + 2HClFeCl2 + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCO3 + HCl => FeCl2 + H2O + CO2  

Phương trình số #9

HCl + Fe2S3FeCl2 + H2S + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Fe2S3 => FeCl2 + H2S + S  

Advertisement

Phương trình số #10

6HCl + Fe3C → C + 3FeCl2 + 3H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Fe3C => C + FeCl2 + H2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 09:58:22pm