Chất Hóa Học - Fe2S3 - Sắt(III) sunfua

Diiron trisulfide; Ferric sulfide; Iron(III) sulfide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Fe2S3

công thức rút gọn Fe2S3


Sắt(III) sunfua

Diiron trisulfide; Ferric sulfide; Iron(III) sulfide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 207.8850

Khối lượng riêng (kg/m3) 4.3

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Fe2S3

Đánh giá

Fe2S3 - Sắt(III) sunfua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Fe2S3-Sat(III)+sunfua-1439
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 17. Bài luyện tập 3

Nắm chắc việc áp dụng định tuật và cách lập phương trình hoá học.

CHƯƠNG 3 MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Mol, khối lượng mol, thể tích mol là gì ? Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào ? Trong Hoá học lại cần biết có bao nhiêu nguyên tử hoặc phân tử và khối lượng, thể tích của chúng tham gia và tạo thành trong một phản ứng hoá học. Để đáp ứng được yêu cầu này, các nhà khoa học đã đề xuất một khái niệm dành cho các hạt vi mô, đó là MOL (đọc là "mon").

Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Chúng ta hãy tìm hiểu về sự chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Fe2S3 (Sắt(III) sunfua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Fe2S3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Fe2S3 có tác dụng với Na5FeO4 không? Fe2S3 có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? Fe2S3 có tác dụng với FeCl2.4H2O không? Fe2S3 có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? Fe2S3 có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? Fe2S3 có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? Fe2S3 có tác dụng với FeCr2O4 không? Fe2S3 có tác dụng với FeClOH không? Fe2S3 có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? Fe2S3 có tác dụng với B(OH)3 không? Fe2S3 có tác dụng với HO2 không? Fe2S3 có tác dụng với Te không? Fe2S3 có tác dụng với HCOOH không? Fe2S3 có tác dụng với NaHO2 không? Fe2S3 có tác dụng với NH4HS không? Fe2S3 có tác dụng với S2 không? Fe2S3 có tác dụng với H2S2O2 không? Fe2S3 có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? Fe2S3 có tác dụng với Fe(NO)4 không? Fe2S3 có tác dụng với H2O2.2H2O không? Fe2S3 có tác dụng với H2SO5 không? Fe2S3 có tác dụng với U(OH)4 không? Fe2S3 có tác dụng với Am không? Fe2S3 có tác dụng với Am(OH)4 không? Fe2S3 có tác dụng với Ca(HS)2 không? Fe2S3 có tác dụng với (N2H6)SO4 không? Fe2S3 có tác dụng với N2H4 không? Fe2S3 có tác dụng với H2S2O6 không? Fe2S3 có tác dụng với (NH3OH)2SO4 không? Fe2S3 có tác dụng với (NH3OH)HSO4 không? Fe2S3 có tác dụng với (N2H5)2SO4 không? Fe2S3 có tác dụng với (NH4)2H2P2O7 không? Fe2S3 có tác dụng với H4P2O8 không? Fe2S3 có tác dụng với HAuCl4 không? Fe2S3 có tác dụng với N2H5Cl không? Fe2S3 có tác dụng với NH3OHCl không? Fe2S3 có tác dụng với PH4Cl không? Fe2S3 có tác dụng với RhCl3 không? Fe2S3 có tác dụng với Rh không? Fe2S3 có tác dụng với C2H7NHCl không? Fe2S3 có tác dụng với C2H7N không? Fe2S3 có tác dụng với N2H6Cl2 không? Fe2S3 có tác dụng với Hg(CN)2 không? Fe2S3 có tác dụng với HgCrO4 không? Fe2S3 có tác dụng với KSCN không? Fe2S3 có tác dụng với CHNS không? Fe2S3 có tác dụng với H2[Hg(SCN)4] không? Fe2S3 có tác dụng với K2[Hg(CN)4] không? Fe2S3 có tác dụng với (Hg2N)OH.2H2O không? Fe2S3 có tác dụng với Cl2O không? Fe2S3 có tác dụng với (NH3OH)NO3 không? Fe2S3 có tác dụng với N2H5NO3 không? Fe2S3 có tác dụng với NOHSO4 không? Fe2S3 có tác dụng với N2H6(NO3)2 không? Fe2S3 có tác dụng với RbNO3 không? Fe2S3 có tác dụng với Ho không? Fe2S3 có tác dụng với Ho(NO3)3 không? Fe2S3 có tác dụng với K2O2 không? Fe2S3 có tác dụng với Ag2Cr2O7 không? Fe2S3 có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? Fe2S3 có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? Fe2S3 có tác dụng với K2S2 không? Fe2S3 có tác dụng với K2SiS3 không? Fe2S3 có tác dụng với K2S.5H2O không? Fe2S3 có tác dụng với K2S2O6 không? Fe2S3 có tác dụng với K3PO4.7H2O không? Fe2S3 có tác dụng với K2HPO4 không? Fe2S3 có tác dụng với Li3PO4 không? Fe2S3 có tác dụng với KBrO4 không? Fe2S3 có tác dụng với KHSO3 không? Fe2S3 có tác dụng với KHO2 không? Fe2S3 có tác dụng với ScCl3 không? Fe2S3 có tác dụng với K3ScCl6 không? Fe2S3 có tác dụng với ZrCl4 không? Fe2S3 có tác dụng với K2ZrCl6 không? Fe2S3 có tác dụng với HfCl4 không? Fe2S3 có tác dụng với K2HfCl6 không? Fe2S3 có tác dụng với K2PtCl6 không? Fe2S3 có tác dụng với PtCl4 không? Fe2S3 có tác dụng với ThCl4 không? Fe2S3 có tác dụng với K2ThCl6 không? Fe2S3 có tác dụng với Ba(ClO3)2 không? Fe2S3 có tác dụng với Ba(IO3)2 không? Fe2S3 có tác dụng với (NH4)2SO3 không? Fe2S3 có tác dụng với Na2SeO4 không? Fe2S3 có tác dụng với Na2SeO3 không? Fe2S3 có tác dụng với TeO2 không? Fe2S3 có tác dụng với Na4P2O7 không? Fe2S3 có tác dụng với Mg2P2O7 không? Fe2S3 có tác dụng với K[Cr(OH)4] không? Fe2S3 có tác dụng với K3[Fe(OH)6] không? Fe2S3 có tác dụng với K3[FeCN)6] không? Fe2S3 có tác dụng với KNO3.(1-2)HNO3 không? Fe2S3 có tác dụng với CsNO2 không? Fe2S3 có tác dụng với CsNO3.HNO3 không? Fe2S3 có tác dụng với [K(H2O)6]OH không? Fe2S3 có tác dụng với Mg(NO3)2.6H2O không? Fe2S3 có tác dụng với [Mg(H2O)6](NO3)2 không? Fe2S3 có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? Fe2S3 có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Fe2S3 (Sắt(III) sunfua) là chất tham gia

Diiron trisulfide; Ferric sulfide; Iron(III) sulfide

HCl + Fe2S3 → FeCl2 + H2S + S 6H2O + Fe2S3 → 3H2S + 2Fe(OH)3 Xem tất cả phương trình sử dụng Fe2S3

Phương trình có Fe2S3 (Sắt(III) sunfua) là chất sản phẩm

Diiron trisulfide; Ferric sulfide; Iron(III) sulfide

2Fe + 3S → Fe2S3 3Na2S + 2Fe(NO3)3 → 6NaNO3 + Fe2S3 Xem tất cả phương trình tạo ra Fe2S3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-01 04:18:23am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(