Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 ra (NH4)2SO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra (NH4)2SO4 (amoni sulfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2SO4 + 2NH3(NH4)2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NH3 => (NH4)2SO4  

Phương trình số #3

(NH4)2CO3 + H2SO4(NH4)2SO4 + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + H2SO4 => (NH4)2SO4 + H2O + CO2  

Phương trình số #4

H2SO4 + 2NH4NO3(NH4)2SO4 + 2HNO3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NH4NO3 => (NH4)2SO4 + HNO3  

Phương trình số #5

2(NH4)3PO4 + 3H2SO43(NH4)2SO4 + 2H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)3PO4 + H2SO4 => (NH4)2SO4 + H3PO4  

Phương trình số #6

H2SO4 + 2NH4Cl → (NH4)2SO4 + 2HCl

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NH4Cl => (NH4)2SO4 + HCl  

Phương trình số #7

H2O + H2SO4 + NH4SCN → (NH4)2SO4 + CSO

Nhiệt độ: 30°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + H2SO4 + NH4SCN => (NH4)2SO4 + CSO  

Phương trình số #8

2H2O + H2SO4 + 2HNCS → (NH4)2SO4 + 2CSO

Nhiệt độ: 40-50°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + H2SO4 + HNCS => (NH4)2SO4 + CSO  

Phương trình số #9

H2SO4 + 2NH4OH → (NH4)2SO4 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NH4OH => (NH4)2SO4 + H2O  

Phương trình số #10

H2SO4 + 2NH4Br → (NH4)2SO4 + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + NH4Br => (NH4)2SO4 + HBr  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 11:36:49am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(