Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra [Na(H2O)4]

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra [Na(H2O)4] (Tetraaquasodium ion) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

4H2O + NaCl → [Na(H2O)4] + Cl

Điều kiện khác: pH 7

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaCl => [Na(H2O)4] + Cl  

Phương trình số #3

4H2O + NaIO3IO3+ [Na(H2O)4]

Điều kiện khác: pH 7

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaIO3 => IO3− + [Na(H2O)4]  

Advertisement

Phương trình số #4

4H2O + NaBr → Br + [Na(H2O)4]

Điều kiện khác: pH 7

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaBr => Br + [Na(H2O)4]  

Phương trình số #5

4H2O + NaNO2NO2 + [Na(H2O)4]

Điều kiện khác: pH = 7

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaNO2 => NO2 + [Na(H2O)4]  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

4H2O + NaF → F + [Na(H2O)4]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaF => F + [Na(H2O)4]  

Phương trình số #7

4H2O + NaH2PO2[Na(H2O)4] + H2PO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaH2PO2 => [Na(H2O)4] + H2PO2  

Advertisement

Phương trình số #8

4H2O + NaBH4[Na(H2O)4] + [BH4]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaBH4 => [Na(H2O)4] + [BH4]  

Phương trình số #9

8H2O + Na2SeO32[Na(H2O)4] + [SeO3]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2SeO3 => [Na(H2O)4] + [SeO3]  

Advertisement

Phương trình số #10

8H2O + Na2S2O3(S2O3) + 2[Na(H2O)4]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2S2O3 => (S2O3) + [Na(H2O)4]  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:24:01am