Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

F


Flo

Fluorine (atom); Fluorine; F

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 18.99840320 ± 0.00000050

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất F

Đánh giá

F - Flo - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-F-Flo-2177
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 3 Bài Tập Thực Hành 1

Quan sát quá trình nóng chảy giữa các chất. Qua đó, chúng ta biết được sự khác nhau về nhiệt độ nóng chảy giữa các chất. Đồng thời, rèn luyện kĩ năng tách chất từ hỗn hợp đơn giản và phức tạp.

Bài 4.Nguyên Tử

Câu hỏi các chất được tạo ra từ đâu đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng và các bạn sẽ biết được trong bài này.

Bài 5.Nguyên Tố Hóa Học

Trên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ canxi kèm theo hàm lượng, coi như một thông tin về giá trị dinh dưỡng của sữa và giới thiệu chất canxi có lợi cho xương, giúp phòng chống bệnh loãng xương. Thực ra phải nói : Trong thành phần sữa có nguyên tố hoá học canxi. Bài học này giúp các em một số hiểu biết về nguyên tố hoá học

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

các nhà hoá học đã tìm cách phân chia các chất thành từng loại, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu chúng. Bài này sẽ giới thiệu sự phân loại chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất.

Bài 7. Bài thực hành 2 - Sự lan tỏa của chất

Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan toả vào không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm chuyển động.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học F (Flo)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu F có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

F có tác dụng với CaHPO4.2H2O không? F có tác dụng với Ca2P2O7 không? F có tác dụng với NbCl5 không? F có tác dụng với [PCl4][NbCl4] không? F có tác dụng với [PCl4][NbCl6] không? F có tác dụng với Na2[Cr(CO)5] không? F có tác dụng với Cu2[Fe(CN)6] không? F có tác dụng với H4[Fe(CN)6] không? F có tác dụng với [Cu(NH3)2]2SO4 không? F có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4.H2O không? F có tác dụng với Ag4[Fe(CN)6] không? F có tác dụng với FeCuS2 không? F có tác dụng với H2SiO3 không? F có tác dụng với BeSO4.4H2O không? F có tác dụng với Li2SO4 không? F có tác dụng với [Li(H2O)4] không? F có tác dụng với Be2SO4(OH)2 không? F có tác dụng với NaPO3 không? F có tác dụng với NaH2PO4.2H2O không? F có tác dụng với Pt2Cl6 không? F có tác dụng với BiI3 không? F có tác dụng với BiBr3 không? F có tác dụng với BiOF không? F có tác dụng với NaBiO3 không? F có tác dụng với Ba(ClO3)2.H2O không? F có tác dụng với [Ba(H2O)8] không? F có tác dụng với Bi2O4 không? F có tác dụng với Ba(ClO4)2 không? F có tác dụng với MgBr2 không? F có tác dụng với RbOH.H2O không? F có tác dụng với RbOH.2H2O không? F có tác dụng với RbHO2 không? F có tác dụng với RbNH2 không? F có tác dụng với RbHS không? F có tác dụng với Rb2SO4 không? F có tác dụng với Rb2S.4H2O không? F có tác dụng với P4S10 không? F có tác dụng với [Zn(NH3)4]SO4 không? F có tác dụng với RbHSO4 không? F có tác dụng với Rb2S2O3 không? F có tác dụng với [Rb(H2O)6] không? F có tác dụng với Na3PO2S2 không? F có tác dụng với Na3POS3 không? F có tác dụng với Ba3XeO6 không? F có tác dụng với S2F2 không? F có tác dụng với SOF4 không? F có tác dụng với Zn3As2 không? F có tác dụng với AsI3 không? F có tác dụng với Hg3As2 không? F có tác dụng với Br3N.6NH3 không? F có tác dụng với NH4 không? F có tác dụng với Pr6O11 không? F có tác dụng với PrO2 không? F có tác dụng với NaClO3.3H2O không? F có tác dụng với Pr không? F có tác dụng với PrF3 không? F có tác dụng với PrI3 không? F có tác dụng với PrBr3 không? F có tác dụng với Si2H6 không? F có tác dụng với Ca3SiO5 không? F có tác dụng với H2Cr3O10 không? F có tác dụng với BrO3 không? F có tác dụng với Ba(BrO3)2 không? F có tác dụng với N3 không? F có tác dụng với LiAlF4 không? F có tác dụng với LiClO4 không? F có tác dụng với LiCl.H2O không? F có tác dụng với LiClO3 không? F có tác dụng với Na2[Zn(OH)4].2H2O không? F có tác dụng với SiS2 không? F có tác dụng với OsS2 không? F có tác dụng với PbCl4 không? F có tác dụng với PbClOH không? F có tác dụng với CfO2 không? F có tác dụng với Cf2O3 không? F có tác dụng với Cf(OH)3 không? F có tác dụng với Cf(NO3)3 không? F có tác dụng với CfBr2 không? F có tác dụng với RhF6 không? F có tác dụng với RhF5 không? F có tác dụng với Rh2O3 không? F có tác dụng với Cf(NO3)4 không? F có tác dụng với Na3RhCl6 không? F có tác dụng với TlOH không? F có tác dụng với Zn2P2O7 không? F có tác dụng với NaAlSiO4 không? F có tác dụng với AlAlO[SiO4] không? F có tác dụng với [AlF6] không? F có tác dụng với LiPO3 không? F có tác dụng với Cl không? F có tác dụng với Rb2O2 không? F có tác dụng với H2SO2 không? F có tác dụng với K2S5O6 không? F có tác dụng với FeSi2 không? F có tác dụng với P4O8 không? F có tác dụng với P4S3 không? F có tác dụng với KO3 không? F có tác dụng với NaBrO4 không? F có tác dụng với B3H6N3 không? F có tác dụng với NH4H2PO4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có F (Flo) là chất tham gia

Fluorine (atom); Fluorine; F

Xem tất cả phương trình sử dụng F

Phương trình có F (Flo) là chất sản phẩm

Fluorine (atom); Fluorine; F

KrF2 → Kr + 2F 4H2O + NaF → F + [Na(H2O)4] Xem tất cả phương trình tạo ra F

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 09:49:54pm