Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

F


Flo

Fluorine (atom); Fluorine; F

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 18.99840320 ± 0.00000050

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất F

Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-F-Flo-2177
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 3 Bài Tập Thực Hành 1

Quan sát quá trình nóng chảy giữa các chất. Qua đó, chúng ta biết được sự khác nhau về nhiệt độ nóng chảy giữa các chất. Đồng thời, rèn luyện kĩ năng tách chất từ hỗn hợp đơn giản và phức tạp.

Bài 4.Nguyên Tử

Câu hỏi các chất được tạo ra từ đâu đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng và các bạn sẽ biết được trong bài này.

Bài 5.Nguyên Tố Hóa Học

Trên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ canxi kèm theo hàm lượng, coi như một thông tin về giá trị dinh dưỡng của sữa và giới thiệu chất canxi có lợi cho xương, giúp phòng chống bệnh loãng xương. Thực ra phải nói : Trong thành phần sữa có nguyên tố hoá học canxi. Bài học này giúp các em một số hiểu biết về nguyên tố hoá học

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

các nhà hoá học đã tìm cách phân chia các chất thành từng loại, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu chúng. Bài này sẽ giới thiệu sự phân loại chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất.

Bài 7. Bài thực hành 2 - Sự lan tỏa của chất

Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan toả vào không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm chuyển động.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học F (Flo)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu F có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

F có tác dụng với (CH3COO)2Ca không? F có tác dụng với (NH2)2CO không? F có tác dụng với (NH4)2CO3 không? F có tác dụng với (NH4)2Cr2O7 không? F có tác dụng với (NH4)2SO4 không? F có tác dụng với (NH4)3PO4 không? F có tác dụng với Ag không? F có tác dụng với Ag2O không? F có tác dụng với AgBr không? F có tác dụng với AgCl không? F có tác dụng với AgNO3 không? F có tác dụng với AgOH không? F có tác dụng với Al không? F có tác dụng với Al(OH)3 không? F có tác dụng với Al2(CO3)3 không? F có tác dụng với Al2(SO4)3 không? F có tác dụng với Al2O3 không? F có tác dụng với Al2S3 không? F có tác dụng với AlCl3 không? F có tác dụng với AlN không? F có tác dụng với Au không? F có tác dụng với Ba(NO3)2 không? F có tác dụng với BaCl2 không? F có tác dụng với BaO không? F có tác dụng với Br2 không? F có tác dụng với C không? F có tác dụng với C2H2 không? F có tác dụng với C2H4 không? F có tác dụng với C2H4Br2 không? F có tác dụng với C2H5OH không? F có tác dụng với C2H6 không? F có tác dụng với C4H6 không? F có tác dụng với CH3CH=CHCH3 không? F có tác dụng với C6H12O6 không? F có tác dụng với C6H5Cl không? F có tác dụng với C6H5NH2 không? F có tác dụng với C6H5NH3Cl không? F có tác dụng với C6H5OH không? F có tác dụng với C6H5ONa không? F có tác dụng với C6H6 không? F có tác dụng với Ca không? F có tác dụng với Ca(H2PO4)2 không? F có tác dụng với Ca(HCO3)2 không? F có tác dụng với Ca(NO3)2 không? F có tác dụng với Ca(OH)2 không? F có tác dụng với Ca3(PO4)2 không? F có tác dụng với Ca3N2 không? F có tác dụng với Ca3P2 không? F có tác dụng với CaC2 không? F có tác dụng với CaCO3 không? F có tác dụng với CaF2 không? F có tác dụng với CaO không? F có tác dụng với CaO.SiO2 không? F có tác dụng với CaOCl2 không? F có tác dụng với CdCl2 không? F có tác dụng với CH3CHO không? F có tác dụng với CH3Cl không? F có tác dụng với CH3COCH3 không? F có tác dụng với CH3COOH không? F có tác dụng với CH3COONa không? F có tác dụng với CH3OH không? F có tác dụng với CH4 không? F có tác dụng với Cl2 không? F có tác dụng với CO không? F có tác dụng với Cr không? F có tác dụng với Cu không? F có tác dụng với Cu(NO3)2 không? F có tác dụng với Cu(OH)2 không? F có tác dụng với CuO không? F có tác dụng với CuS không? F có tác dụng với F2 không? F có tác dụng với Fe không? F có tác dụng với Fe(NO3)2 không? F có tác dụng với Fe2(CO3)3 không? F có tác dụng với Fe2(SO4)3 không? F có tác dụng với Fe2O3 không? F có tác dụng với FeCl2 không? F có tác dụng với FeCO3 không? F có tác dụng với FeO không? F có tác dụng với FeS không? F có tác dụng với FeS2 không? F có tác dụng với H2 không? F có tác dụng với H2O không? F có tác dụng với H2O2 không? F có tác dụng với H2S không? F có tác dụng với H2SO4 không? F có tác dụng với H4P2O7 không? F có tác dụng với HCHO không? F có tác dụng với HCl không? F có tác dụng với Hg không? F có tác dụng với Hg(NO3)2 không? F có tác dụng với Hg(OH)2 không? F có tác dụng với HgO không? F có tác dụng với HI không? F có tác dụng với HNO3 không? F có tác dụng với HONO2 không? F có tác dụng với I2 không? F có tác dụng với K không? F có tác dụng với K2CO3 không? F có tác dụng với K2Cr2O7 không? F có tác dụng với K2O không? F có tác dụng với K2S không? F có tác dụng với K2S2O8 không? F có tác dụng với K3PO4 không? F có tác dụng với KBr không? F có tác dụng với KCl không? F có tác dụng với KClO3 không? F có tác dụng với KI không? F có tác dụng với KMnO4 không? F có tác dụng với KNO2 không? F có tác dụng với KNO3 không? F có tác dụng với KOH không? F có tác dụng với Li không? F có tác dụng với Mg không? F có tác dụng với Mg(NO3)2 không? F có tác dụng với Mg(OH)2 không? F có tác dụng với MgCO3 không? F có tác dụng với Mn không? F có tác dụng với MnO2 không? F có tác dụng với MnSO4 không? F có tác dụng với N2 không? F có tác dụng với N2O5 không? F có tác dụng với Na không? F có tác dụng với Na2CO3 không? F có tác dụng với Na2HPO4 không? F có tác dụng với Na2O không? F có tác dụng với Na2S không? F có tác dụng với Na2S2O3 không? F có tác dụng với Na2SiO3 không? F có tác dụng với Na2SO3 không? F có tác dụng với Na2SO4 không? F có tác dụng với Na3PO4 không? F có tác dụng với NaCH3COO không? F có tác dụng với NaCl không? F có tác dụng với NaClO không? F có tác dụng với NaHCO3 không? F có tác dụng với NaI không? F có tác dụng với NaNO2 không? F có tác dụng với NaNO3 không? F có tác dụng với NaOH không? F có tác dụng với NH3 không? F có tác dụng với NH4Cl không? F có tác dụng với NH4NO2 không? F có tác dụng với NH4NO3 không? F có tác dụng với NO không? F có tác dụng với NO2 không? F có tác dụng với O2 không? F có tác dụng với O3 không? F có tác dụng với P không? F có tác dụng với P2O5 không? F có tác dụng với Pb(NO3)2 không? F có tác dụng với Pb(OH)2 không? F có tác dụng với PH3 không? F có tác dụng với PI3 không? F có tác dụng với Pt không? F có tác dụng với S không? F có tác dụng với Si không? F có tác dụng với SiO2 không? F có tác dụng với Sn(OH)2 không? F có tác dụng với SO2 không? F có tác dụng với SO3 không? F có tác dụng với Zn không? F có tác dụng với Zn3P2 không? F có tác dụng với ZnO không? F có tác dụng với ZnS không? F có tác dụng với ZnSO4 không? F có tác dụng với ZnCl2 không? F có tác dụng với N2O4 không? F có tác dụng với N2O không? F có tác dụng với HNO2 không? F có tác dụng với NiO không? F có tác dụng với CrO3 không? F có tác dụng với Mn2O7 không? F có tác dụng với Ni(OH)3 không? F có tác dụng với Li2O không? F có tác dụng với Ba không? F có tác dụng với TiO2 không? F có tác dụng với TiCl4 không? F có tác dụng với Be(OH)2 không? F có tác dụng với Mg(HCO3)2 không? F có tác dụng với NH4OH không? F có tác dụng với NaAlO2 không? F có tác dụng với PbO không? F có tác dụng với FeSO4 không? F có tác dụng với MnO không? F có tác dụng với MgCl2 không? F có tác dụng với MgO không? F có tác dụng với BeCl2 không? F có tác dụng với Be không? F có tác dụng với BeO không? F có tác dụng với Be(NO3)2 không? F có tác dụng với H2ZnO2 không? F có tác dụng với HAlO2.H2O không? F có tác dụng với Cu2O không? F có tác dụng với Zn(OH)2 không? F có tác dụng với PdCl2 không? F có tác dụng với Ag2CO3 không? F có tác dụng với Ba(OH)2 không? F có tác dụng với (NH4)2S không? F có tác dụng với NH4HCO3 không? F có tác dụng với NaHSO3 không? F có tác dụng với Cr2O3 không? F có tác dụng với Cr(OH)3 không? F có tác dụng với NaCrO2 không? F có tác dụng với CuFeS2 không? F có tác dụng với K2SO3 không? F có tác dụng với K2SO4 không? F có tác dụng với KClO không? F có tác dụng với Cu2S không? F có tác dụng với Fe(NO3)3 không? F có tác dụng với Ag2SO4 không? F có tác dụng với Cr(OH)2 không? F có tác dụng với Al(NO3)3 không? F có tác dụng với PCl3 không? F có tác dụng với H3PO3 không? F có tác dụng với KAlO2 không? F có tác dụng với AgMnO4 không? F có tác dụng với AgN3 không? F có tác dụng với C2H5I không? F có tác dụng với C3H8 không? F có tác dụng với C3H8O3S không? F có tác dụng với C3H8N4O2 không? F có tác dụng với C3H8NO4P không? F có tác dụng với C3H8Hg không? F có tác dụng với C3H7OH không? F có tác dụng với C3H8O không? F có tác dụng với C3H8S không? F có tác dụng với C3H5(OH)3 không? F có tác dụng với C3H6(OH)2 không? F có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không? F có tác dụng với C20H36 không? F có tác dụng với C20H30O2 không? F có tác dụng với CCl2F2 không? F có tác dụng với CCl4 không? F có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? F có tác dụng với CHCl3 không? F có tác dụng với CH2CO không? F có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? F có tác dụng với CH2ClCOOH không? F có tác dụng với CH2Cl2 không? F có tác dụng với CH2O không? F có tác dụng với CH2OHCH2OH không? F có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? F có tác dụng với CH3CHCH2 không? F có tác dụng với CH3CH2Br không? F có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? F có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? F có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? F có tác dụng với CH3CH2COOH không? F có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? F có tác dụng với CH3CH2OH không? F có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? F có tác dụng với CH3COCl không? F có tác dụng với CH3CONH2 không? F có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? F có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? F có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? F có tác dụng với CH3I không? F có tác dụng với CH3OCH3 không? F có tác dụng với CH3SCH3 không? F có tác dụng với CH3SH không? F có tác dụng với (CH3)2CHOH không? F có tác dụng với (CH3)2CO không? F có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? F có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? F có tác dụng với COCl2 không? F có tác dụng với CO2 không? F có tác dụng với CO3 không? F có tác dụng với C2H5NH2 không? F có tác dụng với C3N3(OH)3 không? F có tác dụng với C3N12 không? F có tác dụng với C3H7NO3 không? F có tác dụng với C4H7BrO2 không? F có tác dụng với C4H7NO4 không? F có tác dụng với C4H8N2O3 không? F có tác dụng với C4H8O không? F có tác dụng với C4H9NO3 không? F có tác dụng với C5H4NCOOH không? F có tác dụng với C5H5N không? F có tác dụng với C5H9NO2 không? F có tác dụng với C5H9NO4 không? F có tác dụng với C5H10 không? F có tác dụng với C5H10N2O3 không? F có tác dụng với C5H10O4 không? F có tác dụng với C5H11NO2 không? F có tác dụng với C5H11NO2S không? F có tác dụng với C5H12 không? F có tác dụng với C6F5COOH không? F có tác dụng với C6H4O2 không? F có tác dụng với C6H5CHO không? F có tác dụng với C6H5CH2OH không? F có tác dụng với C6H5COCl không? F có tác dụng với C6H5COOH không? F có tác dụng với C6H5F không? F có tác dụng với C6H13NO2 không? F có tác dụng với C6H14N2O2 không? F có tác dụng với C7H16 không? F có tác dụng với C8H9NO2 không? F có tác dụng với C8H18 không? F có tác dụng với C9H8O4 không? F có tác dụng với C9H11NO2 không? F có tác dụng với C9H11NO3 không? F có tác dụng với C9H20 không? F có tác dụng với C10H8 không? F có tác dụng với C10H14O không? F có tác dụng với C10H15NO không? F có tác dụng với C10H16O không? F có tác dụng với C10H22 không? F có tác dụng với C11H12N2O2 không? F có tác dụng với C11H24 không? F có tác dụng với C12H10 không? F có tác dụng với C12H22O11 không? F có tác dụng với C12H26 không? F có tác dụng với C13H10O không? F có tác dụng với C13H12O không? F có tác dụng với C13H28 không? F có tác dụng với C14H10 không? F có tác dụng với C14H18N2O5 không? F có tác dụng với C20H42 không? F có tác dụng với C21H36N7O16P3S không? F có tác dụng với Ca(HCO2)2 không? F có tác dụng với Ca(C2H3O2)2 không? F có tác dụng với CaC2O4 không? F có tác dụng với CaCl2 không? F có tác dụng với Ca(H2PO2)2 không? F có tác dụng với CaMoO4 không? F có tác dụng với Ca(NO2)2 không? F có tác dụng với Ca(NbO3)2 không? F có tác dụng với CaCl2O2 không? F có tác dụng với Ca(ClO3)2 không? F có tác dụng với Ca(ClO4)2 không? F có tác dụng với CaH2 không? F có tác dụng với CaI2 không? F có tác dụng với Ca(IO3)2 không? F có tác dụng với CaO2 không? F có tác dụng với CaS không? F có tác dụng với CaSO4 không? F có tác dụng với CaSe không? F có tác dụng với CaSeO3 không? F có tác dụng với CaSeO4 không? F có tác dụng với CaSiO3 không? F có tác dụng với CaTe không? F có tác dụng với CaTeO3 không? F có tác dụng với CaTeO4 không? F có tác dụng với CaWO4 không? F có tác dụng với CdBr2 không? F có tác dụng với Cd(CN)2 không? F có tác dụng với CdCO3 không? F có tác dụng với Cd(CH3COO)2 không? F có tác dụng với CdCrO4 không? F có tác dụng với CdF2 không? F có tác dụng với CdI2 không? F có tác dụng với Cd(IO3)2 không? F có tác dụng với CdMoO4 không? F có tác dụng với Cd(NO3)2 không? F có tác dụng với Cd(N3)2 không? F có tác dụng với CdO không? F có tác dụng với Cd(OH)2 không? F có tác dụng với CdS không? F có tác dụng với CdSO3 không? F có tác dụng với CdSO4 không? F có tác dụng với CdSb không? F có tác dụng với CdSe không? F có tác dụng với CdSeO3 không? F có tác dụng với CdSiO3 không? F có tác dụng với CdTe không? F có tác dụng với CdTeO4 không? F có tác dụng với CdWO4 không? F có tác dụng với ClO2 không? F có tác dụng với CeBr3 không? F có tác dụng với CeC không? F có tác dụng với CeCl3 không? F có tác dụng với CeF3 không? F có tác dụng với CeF4 không? F có tác dụng với CeI2 không? F có tác dụng với CeI3 không? F có tác dụng với CeN không? F có tác dụng với CeO2 không? F có tác dụng với CeS không? F có tác dụng với Ce(SO4)2 không? F có tác dụng với CeSi2 không? F có tác dụng với Ce2O3 không? F có tác dụng với Ce2S3 không? F có tác dụng với ClF không? F có tác dụng với ClF3 không? F có tác dụng với ClF5 không? F có tác dụng với ClO3F không? F có tác dụng với Cl2O3 không? F có tác dụng với Cl2O6 không? F có tác dụng với Cl2O7 không? F có tác dụng với CoAl2O4 không? F có tác dụng với CoAs không? F có tác dụng với CoB không? F có tác dụng với CoBr2 không? F có tác dụng với Co(CN)2 không? F có tác dụng với Co(C2H3O2)2 không? F có tác dụng với Co(C2H3O2)3 không? F có tác dụng với CoC2O4 không? F có tác dụng với Co(ClO4)2 không? F có tác dụng với CoCrO4 không? F có tác dụng với CoF2 không? F có tác dụng với CoF3 không? F có tác dụng với Co(IO3)2 không? F có tác dụng với CoI2 không? F có tác dụng với CoMoO4 không? F có tác dụng với Co(NO3)2 không? F có tác dụng với Co(OH)2 không? F có tác dụng với Co(OH)3 không? F có tác dụng với CoS không? F có tác dụng với CoS2 không? F có tác dụng với CoSe không? F có tác dụng với CoSeO3 không? F có tác dụng với CoTe không? F có tác dụng với Co2SiO4 không? F có tác dụng với Co2TiO4 không? F có tác dụng với CrBr2 không? F có tác dụng với CrBr3 không? F có tác dụng với CrCl2 không? F có tác dụng với CrCl3 không? F có tác dụng với CrF2 không? F có tác dụng với CrF3 không? F có tác dụng với CrF4 không? F có tác dụng với CrF5 không? F có tác dụng với CrF6 không? F có tác dụng với CrI2 không? F có tác dụng với CrI3 không? F có tác dụng với Cr(NO3)3 không? F có tác dụng với Cr(NO2)3 không? F có tác dụng với CrO42− không? F có tác dụng với CrO2Cl2 không? F có tác dụng với CrPO4 không? F có tác dụng với CrSb không? F có tác dụng với Cr2S3 không? F có tác dụng với Cr2Te3 không? F có tác dụng với Cr3As2 không? F có tác dụng với CsF không? F có tác dụng với CsClO4 không? F có tác dụng với CsClO3 không? F có tác dụng với CsCl không? F có tác dụng với CH3COOCs không? F có tác dụng với CsCN không? F có tác dụng với CsBrO3 không? F có tác dụng với CsBr không? F có tác dụng với CsBO2 không? F có tác dụng với Cr3Si2 không? F có tác dụng với Cr3Sb2 không? F có tác dụng với Cr3C2 không? F có tác dụng với CsI không? F có tác dụng với CsI3 không? F có tác dụng với CsNH2 không? F có tác dụng với CsNO3 không? F có tác dụng với CsN3 không? F có tác dụng với CsNbO3 không? F có tác dụng với CsOH không? F có tác dụng với CsO2 không? F có tác dụng với Cs2S không? F có tác dụng với CsSeO4 không? F có tác dụng với CsTaO3 không? F có tác dụng với Cs2CO3 không? F có tác dụng với Cs2C2O4 không? F có tác dụng với Cs2CrO4 không? F có tác dụng với Cs2Cr2O7 không? F có tác dụng với CsH2PO4 không? F có tác dụng với Cs2MoO4 không? F có tác dụng với Cs2O không? F có tác dụng với Cs2SO3 không? F có tác dụng với Cs2SO4 không? F có tác dụng với Cs2SiO3 không? F có tác dụng với Cs2TeO4 không? F có tác dụng với Cs2TiO3 không? F có tác dụng với Cs2WO4 không? F có tác dụng với Cs3PO4 không? F có tác dụng với Cs3VO4 không? F có tác dụng với Cu(BrO3)2.6H2O không? F có tác dụng với CuBr2 không? F có tác dụng với CuBr không? F có tác dụng với CuC2O4 không? F có tác dụng với CuCl không? F có tác dụng với Cu(ClO3)2.6H2O không? F có tác dụng với CuCl2 không? F có tác dụng với CuFe2O4 không? F có tác dụng với CuFe2S3 không? F có tác dụng với [Cu(H2O)4]SO4.H2O không? F có tác dụng với CuI không? F có tác dụng với CuIO3 không? F có tác dụng với Cu(IO3)2 không? F có tác dụng với CuMoO4 không? F có tác dụng với Cu(NO3)2.3H2O không? F có tác dụng với Cu(NbO3)2 không? F có tác dụng với CuSCN không? F có tác dụng với CuSO4 không? F có tác dụng với CuSe không? F có tác dụng với CuSeO3.2H2O không? F có tác dụng với CuSeO4.5H2O không? F có tác dụng với CuSiO3 không? F có tác dụng với CuTeO3 không? F có tác dụng với CuTiO3 không? F có tác dụng với Cu(VO3)2 không? F có tác dụng với CuWO4 không? F có tác dụng với Cu2CO3(OH)2 không? F có tác dụng với Cu2Se không? F có tác dụng với Cu2Te không? F có tác dụng với Cu3As không? F có tác dụng với Cu3P không? F có tác dụng với Cu3(PO4)2 không? F có tác dụng với Cu3Sb không? F có tác dụng với Cu9S5 không? F có tác dụng với Cu3Zn2 không? F có tác dụng với DBr không? F có tác dụng với DI không? F có tác dụng với DLi không? F có tác dụng với DNa không? F có tác dụng với D2O không? F có tác dụng với Br3Dy không? F có tác dụng với DyCl2 không? F có tác dụng với DyCl3 không? F có tác dụng với DySi2 không? F có tác dụng với Dy2O3 không? F có tác dụng với Dy2S3 không? F có tác dụng với CeB6 không? F có tác dụng với CeCl2 không? F có tác dụng với CeC3 không? F có tác dụng với CeS3 không? F có tác dụng với ClOClO3 không? F có tác dụng với CoAs2 không? F có tác dụng với CoCr2O4 không? F có tác dụng với Co(NO3)3 không? F có tác dụng với CoSb không? F có tác dụng với CoTiO3 không? F có tác dụng với CoWO4 không? F có tác dụng với Co2B không? F có tác dụng với Co2SO4 không? F có tác dụng với Co2S3 không? F có tác dụng với Co2SnO4 không? F có tác dụng với Co3(Fe(CN)6)2 không? F có tác dụng với CrCl4 không? F có tác dụng với CrO2 không? F có tác dụng với CrVO4 không? F có tác dụng với Cr2(SO4)3 không? F có tác dụng với Cr2Se3 không? F có tác dụng với Cr2(TeO4)3 không? F có tác dụng với CsBr3 không? F có tác dụng với CsSCN không? F có tác dụng với CuTe không? F có tác dụng với DyBr3 không? F có tác dụng với ErF không? F có tác dụng với ErF2 không? F có tác dụng với C12H6O2 không? F có tác dụng với ErF3 không? F có tác dụng với ErI3 không? F có tác dụng với ErI4Na không? F có tác dụng với ErO không? F có tác dụng với EuF không? F có tác dụng với EuF3 không? F có tác dụng với EuI2 không? F có tác dụng với EuNbO2 không? F có tác dụng với EuNb2O6 không? F có tác dụng với EuO không? F có tác dụng với EuO2V không? F có tác dụng với EuO3Ti không? F có tác dụng với EuO3V không? F có tác dụng với EuO4W không? F có tác dụng với EuS không? F có tác dụng với EuS2 không? F có tác dụng với Eu2O không? F có tác dụng với Eu2O2 không? F có tác dụng với Eu2S không? F có tác dụng với Eu2S2 không? F có tác dụng với FGa không? F có tác dụng với FGaO không? F có tác dụng với FGd không? F có tác dụng với FGe không? F có tác dụng với FHg không? F có tác dụng với FHo không? F có tác dụng với FI không? F có tác dụng với FI2 không? F có tác dụng với FIn không? F có tác dụng với FLa không? F có tác dụng với FLi không? F có tác dụng với FLi2 không? F có tác dụng với FMg không? F có tác dụng với FMn không? F có tác dụng với FMnO3 không? F có tác dụng với FMo không? F có tác dụng với FN không? F có tác dụng với FNO không? F có tác dụng với FNO2 không? F có tác dụng với FNO3 không? F có tác dụng với FNS không? F có tác dụng với FNa không? F có tác dụng với FNa2 không? F có tác dụng với FNd không? F có tác dụng với FO không? F có tác dụng với FOTi không? F có tác dụng với FO2 không? F có tác dụng với FO3S không? F có tác dụng với FPS không? F có tác dụng với FPS2 không? F có tác dụng với FPb không? F có tác dụng với FPu không? F có tác dụng với FRb không? F có tác dụng với F2S2 không? F có tác dụng với FSc không? F có tác dụng với FSm không? F có tác dụng với FSn không? F có tác dụng với FSr không? F có tác dụng với FTh không? F có tác dụng với FTl không? F có tác dụng với FW không? F có tác dụng với FXe không? F có tác dụng với FY không? F có tác dụng với FZr không? F có tác dụng với F2Fe không? F có tác dụng với F2Ga không? F có tác dụng với F2Gd không? F có tác dụng với F2Ge không? F có tác dụng với F2GeO không? F có tác dụng với F2Hg không? F có tác dụng với F2Hg2 không? F có tác dụng với F2Ho không? F có tác dụng với F2IP không? F có tác dụng với F2K2 không? F có tác dụng với F2Kr không? F có tác dụng với F2La không? F có tác dụng với F2Li2 không? F có tác dụng với F2Mg không? F có tác dụng với F2Mn không? F có tác dụng với F2MoO2 không? F có tác dụng với F2Mo không? F có tác dụng với F2N không? F có tác dụng với F2N2O không? F có tác dụng với F2Na2 không? F có tác dụng với F2Nd không? F có tác dụng với F2Ni không? F có tác dụng với F2O không? F có tác dụng với F2OS không? F có tác dụng với F2OSi không? F có tác dụng với F2OTi không? F có tác dụng với F2O2 không? F có tác dụng với F2O2S không? F có tác dụng với F2O2W không? F có tác dụng với F2P không? F có tác dụng với F2Pb không? F có tác dụng với F2Pt không? F có tác dụng với F3Fe không? F có tác dụng với F2Zr không? F có tác dụng với F2Zn không? F có tác dụng với F3Ga không? F có tác dụng với F3Gd không? F có tác dụng với F3Ho không? F có tác dụng với F3La không? F có tác dụng với F3Li3 không? F có tác dụng với F3Lu không? F có tác dụng với F3Mn không? F có tác dụng với F3Mo không? F có tác dụng với F3MoO không? F có tác dụng với F3MoS không? F có tác dụng với F3N không? F có tác dụng với F3NO không? F có tác dụng với F3NO2S không? F có tác dụng với F3NO3S không? F có tác dụng với F3NS không? F có tác dụng với F3NaSn không? F có tác dụng với F3Nd không? F có tác dụng với F3OP không? F có tác dụng với F3OTa không? F có tác dụng với F3OV không? F có tác dụng với F3P không? F có tác dụng với F3PS không? F có tác dụng với F3Pr không? F có tác dụng với F3Pu không? F có tác dụng với F3Rh không? F có tác dụng với F3S không? F có tác dụng với F3SW không? F có tác dụng với F3Sb không? F có tác dụng với F3Sc không? F có tác dụng với F3Si không? F có tác dụng với F3Sm không? F có tác dụng với F3Tb không? F có tác dụng với F3Th không? F có tác dụng với F3Ti không? F có tác dụng với F3Tl không? F có tác dụng với F3Tm không? F có tác dụng với F3W không? F có tác dụng với F3Y không? F có tác dụng với F3Yb không? F có tác dụng với F3Zr không? F có tác dụng với F4Ge không? F có tác dụng với F4Ge2 không? F có tác dụng với F4Hf không? F có tác dụng với F4Mg2 không? F có tác dụng với F4MoO không? F có tác dụng với F4MoS không? F có tác dụng với F4N2 không? F có tác dụng với F4Na2Sn không? F có tác dụng với F4OOs không? F có tác dụng với F4OP2 không? F có tác dụng với F4ORe không? F có tác dụng với F4OS không? F có tác dụng với F4OW không? F có tác dụng với F4OXe không? F có tác dụng với F4P2 không? F có tác dụng với F4Pb không? F có tác dụng với F4Pt không? F có tác dụng với F4Pu không? F có tác dụng với F4S không? F có tác dụng với F4SW không? F có tác dụng với F4Se không? F có tác dụng với F4Si không? F có tác dụng với F4Sn2 không? F có tác dụng với F4Ti không? F có tác dụng với F4U không? F có tác dụng với F4W không? F có tác dụng với F4Xe không? F có tác dụng với F4Zr không? F có tác dụng với F5I không? F có tác dụng với F5Mo không? F có tác dụng với F5ORe không? F có tác dụng với F5P không? F có tác dụng với F5Pu không? F có tác dụng với F5S không? F có tác dụng với F5Sb không? F có tác dụng với F5Ta không? F có tác dụng với F5U không? F có tác dụng với F5W không? F có tác dụng với F6Fe2 không? F có tác dụng với F6Mo không? F có tác dụng với F6NP3 không? F có tác dụng với F6Os không? F có tác dụng với F6Pu không? F có tác dụng với F6Re không? F có tác dụng với F6S không? F có tác dụng với F6Se không? F có tác dụng với F6Si2 không? F có tác dụng với F6Sn3 không? F có tác dụng với F6Te không? F có tác dụng với F6U không? F có tác dụng với F6W không? F có tác dụng với F6Xe không? F có tác dụng với F7I không? F có tác dụng với F7NS không? F có tác dụng với F7Re không? F có tác dụng với F8Si3 không? F có tác dụng với F10Mo2 không? F có tác dụng với F10S2 không? F có tác dụng với F15Mo3 không? F có tác dụng với FeAsS không? F có tác dụng với FeBr2 không? F có tác dụng với FeBr3 không? F có tác dụng với FeBr3.6H2O không? F có tác dụng với FeC2O4 không? F có tác dụng với FeC5O5 không? F có tác dụng với FeC10H10 không? F có tác dụng với FeCl3 không? F có tác dụng với FeF2.4H2O không? F có tác dụng với FeI không? F có tác dụng với FeI2 không? F có tác dụng với FeI2.4H2O không? F có tác dụng với FeI3 không? F có tác dụng với FeMoO4 không? F có tác dụng với FeO2 không? F có tác dụng với FeO2H không? F có tác dụng với FeO2H.nH2O không? F có tác dụng với Fe(OH)2 không? F có tác dụng với Fe(OH)3 không? F có tác dụng với FeO4S không? F có tác dụng với FeO8H4P2 không? F có tác dụng với FeP không? F có tác dụng với FeSe không? F có tác dụng với FeTe không? F có tác dụng với FeTiO3 không? F có tác dụng với FeVO4 không? F có tác dụng với FeWO4 không? F có tác dụng với FeZrO3 không? F có tác dụng với Fe2I2 không? F có tác dụng với Fe2I4 không? F có tác dụng với Fe2O12S3 không? F có tác dụng với Fe2O12W3 không? F có tác dụng với Fe2P không? F có tác dụng với Fe2SiO4 không? F có tác dụng với Fe3H2Na2O45Si không? F có tác dụng với Fe3P không? F có tác dụng với FP không? F có tác dụng với FTi không? F có tác dụng với F2Pu không? F có tác dụng với F2S không? F có tác dụng với F2SW không? F có tác dụng với F2S2W không? F có tác dụng với F2Sc không? F có tác dụng với F2Se không? F có tác dụng với F2Si không? F có tác dụng với F2Sn không? F có tác dụng với F2Sr không? F có tác dụng với F2Th không? F có tác dụng với F2Ti không? F có tác dụng với F2Tl2 không? F có tác dụng với F2W không? F có tác dụng với F2Xe không? F có tác dụng với F2Y không? F có tác dụng với AlPO4 không? F có tác dụng với Bi2(SO4)5 không? F có tác dụng với F6La2 không? F có tác dụng với GaAs không? F có tác dụng với GaAsO4 không? F có tác dụng với GaBr3 không? F có tác dụng với Ga(C2H3O2)3 không? F có tác dụng với GaCl2 không? F có tác dụng với GaCl3 không? F có tác dụng với GaI2 không? F có tác dụng với GaI3 không? F có tác dụng với GaN không? F có tác dụng với Ga(OH)3 không? F có tác dụng với GaPO4 không? F có tác dụng với GaSb không? F có tác dụng với GaTe không? F có tác dụng với Ga2O3 không? F có tác dụng với Ga2(SO4)3.18H2O không? F có tác dụng với Ga2S3 không? F có tác dụng với Ga2Te3 không? F có tác dụng với GeBr4 không? F có tác dụng với GeH3COOH không? F có tác dụng với GeI2 không? F có tác dụng với GeI4 không? F có tác dụng với GeO không? F có tác dụng với HAt không? F có tác dụng với HCCH không? F có tác dụng với HCN không? F có tác dụng với HCONH2 không? F có tác dụng với HCOO− không? F có tác dụng với HCOONH4 không? F có tác dụng với HCO3− không? F có tác dụng với HC3H5O3 không? F có tác dụng với HC5H5N không? F có tác dụng với HC6H7O6 không? F có tác dụng với HC9H7O4 không? F có tác dụng với HC12H17ON4SCl2 không? F có tác dụng với HClO2 không? F có tác dụng với HClO3 không? F có tác dụng với HClO4 không? F có tác dụng với HDO không? F có tác dụng với HIO3 không? F có tác dụng với HN3 không? F có tác dụng với HOCl không? F có tác dụng với HOF không? F có tác dụng với HOOCCOOH không? F có tác dụng với HPO42− không? F có tác dụng với HSO3− không? F có tác dụng với HSO4− không? F có tác dụng với HTO không? F có tác dụng với H2C(CH)CN không? F có tác dụng với H2CO không? F có tác dụng với H2CO3 không? F có tác dụng với H2C2O4 không? F có tác dụng với H2C4H4O6 không? F có tác dụng với H2C8H4O4 không? F có tác dụng với H2CrO4 không? F có tác dụng với H2NCH2COOH không? F có tác dụng với H2NNH2 không? F có tác dụng với H2PO4− không? F có tác dụng với H2SO3 không? F có tác dụng với H2S2O7 không? F có tác dụng với H2SeO3 không? F có tác dụng với H2SeO4 không? F có tác dụng với H2TeO3 không? F có tác dụng với H2TiO3 không? F có tác dụng với H3AsO4 không? F có tác dụng với H3CCH2CH3 không? F có tác dụng với +H3NCH2COO không? F có tác dụng với H3O không? F có tác dụng với H4XeO6 không? F có tác dụng với H6TeO6 không? F có tác dụng với HfBr4 không? F có tác dụng với HfF4 không? F có tác dụng với HfOCl2.8H2O không? F có tác dụng với HfOH(C2H3O2)3 không? F có tác dụng với Hf(SO4)2 không? F có tác dụng với Hg(BrO3)2.2H2O không? F có tác dụng với HgBr2 không? F có tác dụng với Hg(C2H3O2)2 không? F có tác dụng với Hg(C7H5O2)2.H2O không? F có tác dụng với HgClO4.4H2O không? F có tác dụng với Hg(ClO4)2.3H2O không? F có tác dụng với HgCl2 không? F có tác dụng với Hg(IO3)2 không? F có tác dụng với HgI2 không? F có tác dụng với Hg(NO3)2.H2O không? F có tác dụng với Hg(CNO)2 không? F có tác dụng với HgS không? F có tác dụng với Hg(SCN)2 không? F có tác dụng với HgSe không? F có tác dụng với HgSeO3 không? F có tác dụng với HgTe không? F có tác dụng với HgTeO3 không? F có tác dụng với HgWO4 không? F có tác dụng với Hg2Br2 không? F có tác dụng với Hg2Cl2 không? F có tác dụng với Hg3(AsO4)2 không? F có tác dụng với IBr không? F có tác dụng với IBr3 không? F có tác dụng với ICl không? F có tác dụng với ICl3 không? F có tác dụng với IO3− không? F có tác dụng với I3− không? F có tác dụng với InBr3 không? F có tác dụng với InBrI2 không? F có tác dụng với InBr2I không? F có tác dụng với InCl không? F có tác dụng với InCl2 không? F có tác dụng với InCl3 không? F có tác dụng với InI không? F có tác dụng với In(IO3)3 không? F có tác dụng với InI2 không? F có tác dụng với InI3 không? F có tác dụng với In(NO3)3·4.5H2O không? F có tác dụng với In(OH)3 không? F có tác dụng với InP không? F có tác dụng với InPO4 không? F có tác dụng với InS không? F có tác dụng với InSb không? F có tác dụng với InTe không? F có tác dụng với In2O3 không? F có tác dụng với In2(SO4)3.H2O không? F có tác dụng với In2S3 không? F có tác dụng với In2Se3 không? F có tác dụng với In2Te3 không? F có tác dụng với K2MnO4 không? F có tác dụng với C3H5(OH)2OCuOC3H5(OH)2 không? F có tác dụng với MgSO4 không? F có tác dụng với C2H5Cl không? F có tác dụng với Na2CrO4 không? F có tác dụng với NaHSO4 không? F có tác dụng với C4H10 không? F có tác dụng với SiF4 không? F có tác dụng với Na2B4O7 không? F có tác dụng với NaBO2 không? F có tác dụng với B2O3 không? F có tác dụng với MgI2 không? F có tác dụng với As2S3 không? F có tác dụng với (NH4)3AsO4 không? F có tác dụng với PbS không? F có tác dụng với PbSO4 không? F có tác dụng với BaO2 không? F có tác dụng với Na2O2 không? F có tác dụng với BaCO3 không? F có tác dụng với C6H2OH(NO2)3 không? F có tác dụng với (NH4)2S2O3 không? F có tác dụng với NH4HSO4 không? F có tác dụng với CH3COONH4 không? F có tác dụng với CH3-CCl3 không? F có tác dụng với C2H5ONa không? F có tác dụng với C6H5Br không? F có tác dụng với Ag(NH3)2OH không? F có tác dụng với NaH không? F có tác dụng với H2NCH2COONa không? F có tác dụng với (HOOCCH2NH3)2SO4 không? F có tác dụng với SnCl2 không? F có tác dụng với SnSO4 không? F có tác dụng với C2H5OC2H5 không? F có tác dụng với KHSO4 không? F có tác dụng với Cu3Fe2 không? F có tác dụng với K2CrO4 không? F có tác dụng với KHCO3 không? F có tác dụng với CH3NH3Cl không? F có tác dụng với CH3NH2 không? F có tác dụng với CH3CH(NH3Cl)COOH không? F có tác dụng với (CH3CH(NH3Cl)COO)2Ba không? F có tác dụng với CH3COOC2H5 không? F có tác dụng với (Ag(NH3)2)OH không? F có tác dụng với (CH3COO)2Ba không? F có tác dụng với C8H10 không? F có tác dụng với C7H6O2 không? F có tác dụng với KOOC-COOK không? F có tác dụng với SnCl4 không? F có tác dụng với C6H5COOK không? F có tác dụng với LiOH không? F có tác dụng với Na2S2O7 không? F có tác dụng với B không? F có tác dụng với LiNH2 không? F có tác dụng với KClO2 không? F có tác dụng với Na2Cr2O7 không? F có tác dụng với BaCrO4 không? F có tác dụng với Pb không? F có tác dụng với (CH3COO)2Mg không? F có tác dụng với Ni không? F có tác dụng với NiCl2 không? F có tác dụng với (CH3COO)2Fe không? F có tác dụng với Na2S4O6 không? F có tác dụng với NaF không? F có tác dụng với Ag2S không? F có tác dụng với BaSO4 không? F có tác dụng với CH3Br không? F có tác dụng với KCN không? F có tác dụng với CH3CN không? F có tác dụng với CF4 không? F có tác dụng với S2Cl2 không? F có tác dụng với CS2 không? F có tác dụng với C7H5N3O6 không? F có tác dụng với CH3COOC3H7 không? F có tác dụng với Mg3(PO4)2 không? F có tác dụng với V2O5 không? F có tác dụng với V2O4 không? F có tác dụng với B(OCH3)3 không? F có tác dụng với NaBH4 không? F có tác dụng với NaOCH3 không? F có tác dụng với SO2Cl2 không? F có tác dụng với POCl3 không? F có tác dụng với Sr không? F có tác dụng với SrI2 không? F có tác dụng với SrCO3 không? F có tác dụng với H2SiF6 không? F có tác dụng với Sb không? F có tác dụng với Sb2O3 không? F có tác dụng với SbF3 không? F có tác dụng với SbF5 không? F có tác dụng với SbCl5 không? F có tác dụng với C6H5CH3 không? F có tác dụng với C6H5CH2COONa không? F có tác dụng với C6H5CN không? F có tác dụng với CH2=CHCl không? F có tác dụng với CHCl2CH2Cl không? F có tác dụng với CH3CHCl2 không? F có tác dụng với CH2CCl2 không? F có tác dụng với SnO2 không? F có tác dụng với Sn không? F có tác dụng với C6H5NO2 không? F có tác dụng với SOBr2 không? F có tác dụng với C6H5CHBrCH3 không? F có tác dụng với NH2NH2 không? F có tác dụng với Fe3C không? F có tác dụng với SCl4 không? F có tác dụng với C6H2CH3(NO2)3 không? F có tác dụng với C6H5CH2NH2 không? F có tác dụng với H3BO3 không? F có tác dụng với BCl3 không? F có tác dụng với CH3CH2NH2 không? F có tác dụng với ClCH2COOH không? F có tác dụng với SbCl3 không? F có tác dụng với Na2S2O4 không? F có tác dụng với KClO4 không? F có tác dụng với NaClO4 không? F có tác dụng với C3H6 không? F có tác dụng với CH3C(CH3)(OH)CHCH2 không? F có tác dụng với Ag(NH3)2Cl không? F có tác dụng với Ba(AlO2)2 không? F có tác dụng với Ca(AlO2)2 không? F có tác dụng với AuCl3 không? F có tác dụng với Ba3(PO4)2 không? F có tác dụng với Na2BeO2 không? F có tác dụng với C6H2Br3NH2 không? F có tác dụng với C6H2Br3OH không? F có tác dụng với HBrO3 không? F có tác dụng với HBrO không? F có tác dụng với HNH-CH2-COOH không? F có tác dụng với C17H35COOH không? F có tác dụng với SiC không? F có tác dụng với Ca(C17H35COO)2 không? F có tác dụng với C2H4(OH)2 không? F có tác dụng với C6H6Cl6 không? F có tác dụng với C6H5CH2Cl không? F có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH2CH3 không? F có tác dụng với Ti không? F có tác dụng với CaHPO4 không? F có tác dụng với CaSO3 không? F có tác dụng với Na2O.CaO.6SiO2 không? F có tác dụng với BF3 không? F có tác dụng với Ca2SiO4.4H2O không? F có tác dụng với HBO2 không? F có tác dụng với CH3CHOHCH3 không? F có tác dụng với NOCl không? F có tác dụng với PCl5 không? F có tác dụng với Cr(CO)3 không? F có tác dụng với HCOONa không? F có tác dụng với [Cu(NH3)4](OH)2 không? F có tác dụng với [Cu(NH3)4]Cl2 không? F có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4 không? F có tác dụng với SF6 không? F có tác dụng với K4[Fe(CN)6] không? F có tác dụng với Fe4[Fe(CN)6]3 không? F có tác dụng với FeSiO3 không? F có tác dụng với Fe(SO4)3 không? F có tác dụng với CH3COOCH3 không? F có tác dụng với KH không? F có tác dụng với Mn3O4 không? F có tác dụng với K3MnO4 không? F có tác dụng với MgC2 không? F có tác dụng với Li2C2 không? F có tác dụng với K2SiO3 không? F có tác dụng với HMnO4 không? F có tác dụng với BeSO4 không? F có tác dụng với Li2S không? F có tác dụng với BeS không? F có tác dụng với Na2ZnO2 không? F có tác dụng với NaH2PO4 không? F có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? F có tác dụng với HPO3 không? F có tác dụng với MnBr2 không? F có tác dụng với PtCl2 không? F có tác dụng với MnCl2 không? F có tác dụng với MnI2 không? F có tác dụng với MgS không? F có tác dụng với BaS không? F có tác dụng với Bi2O3 không? F có tác dụng với Bi không? F có tác dụng với B4C không? F có tác dụng với TiC không? F có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? F có tác dụng với BaSO3 không? F có tác dụng với Ba(ClO)2 không? F có tác dụng với C6H5OCH3 không? F có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? F có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? F có tác dụng với K2ZnO2 không? F có tác dụng với KSH không? F có tác dụng với Li3N không? F có tác dụng với Mg3N2 không? F có tác dụng với Mg2Si không? F có tác dụng với MnSiO3 không? F có tác dụng với RbOH không? F có tác dụng với Na2PbO2 không? F có tác dụng với Rb2S không? F có tác dụng với [Zn(NH3)4](OH)2 không? F có tác dụng với [Zn(NH3)4]Cl2 không? F có tác dụng với Zn(NH3)4SO4 không? F có tác dụng với CsSH không? F có tác dụng với P2O3 không? F có tác dụng với P2S5 không? F có tác dụng với Fe2O3.nH2O không? F có tác dụng với RbSH không? F có tác dụng với LiSH không? F có tác dụng với NaSH không? F có tác dụng với C6H4CH3OH không? F có tác dụng với C6H5COCH3 không? F có tác dụng với C6H5CHOHCH3 không? F có tác dụng với XeF6 không? F có tác dụng với XeOF4 không? F có tác dụng với XeF4 không? F có tác dụng với XeO3 không? F có tác dụng với SF4 không? F có tác dụng với H2S2O4 không? F có tác dụng với K3As không? F có tác dụng với H3As không? F có tác dụng với H3Sb không? F có tác dụng với K3Sb không? F có tác dụng với Si(OH)4 không? F có tác dụng với (COONa)2 không? F có tác dụng với (COOH)2 không? F có tác dụng với NH4ClO4 không? F có tác dụng với Na3Sb không? F có tác dụng với ZnS2O4 không? F có tác dụng với NH4Br không? F có tác dụng với C2H5COOC3H7 không? F có tác dụng với BaC2 không? F có tác dụng với C6H5CHCH2 không? F có tác dụng với Na3As không? F có tác dụng với SiCl4 không? F có tác dụng với Xe không? F có tác dụng với (NHCH2CO)n không? F có tác dụng với FeSiO2 không? F có tác dụng với RCH2OH không? F có tác dụng với RCOONa không? F có tác dụng với CuCO3.Cu(OH)2 không? F có tác dụng với K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O không? F có tác dụng với Ca(ClO)2 không? F có tác dụng với C2H5Br không? F có tác dụng với NaClO3 không? F có tác dụng với NaClO2 không? F có tác dụng với Ba(ClO2)2 không? F có tác dụng với H2SO4.nSO3 không? F có tác dụng với H2SO4.(n-1)SO3 không? F có tác dụng với H2SO4.11H2O không? F có tác dụng với [Cu(NO3)4](OH)2 không? F có tác dụng với N2O3 không? F có tác dụng với SiH4 không? F có tác dụng với Ca2SiO4 không? F có tác dụng với CaO.Al2O3 không? F có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? F có tác dụng với Ca3(AlO3)2 không? F có tác dụng với Ca3(AlO3)2 .6H2O không? F có tác dụng với H2Cr2O7 không? F có tác dụng với O không? F có tác dụng với Ca3(AlO3)2.6H2O không? F có tác dụng với FONO2 không? F có tác dụng với KF không? F có tác dụng với INO3 không? F có tác dụng với KBrO3 không? F có tác dụng với Pb(HSO4)2 không? F có tác dụng với [Fe(NO)]SO4 không? F có tác dụng với NaNH2 không? F có tác dụng với Na2N không? F có tác dụng với Na2NH không? F có tác dụng với Mg3P2 không? F có tác dụng với POBr3 không? F có tác dụng với FeF3 không? F có tác dụng với AuF3 không? F có tác dụng với K2Cr2O4 không? F có tác dụng với LiAlH4 không? F có tác dụng với LiCl không? F có tác dụng với [Cu(NH3)2]Cl không? F có tác dụng với Na2[Zn(OH)4] không? F có tác dụng với KIO không? F có tác dụng với Si3N4 không? F có tác dụng với SiI4 không? F có tác dụng với Na3N không? F có tác dụng với CrN không? F có tác dụng với Fe(CrO2)2 không? F có tác dụng với CrO không? F có tác dụng với NaHF2 không? F có tác dụng với FeCu2S2 không? F có tác dụng với KHS không? F có tác dụng với NaHS không? F có tác dụng với C2Ag2 không? F có tác dụng với [Ag(NH3)2]OH không? F có tác dụng với PbCl2 không? F có tác dụng với Ca(CN)2 không? F có tác dụng với NaKS không? F có tác dụng với Cu2FeS2 không? F có tác dụng với fructozo không? F có tác dụng với glucozo không? F có tác dụng với HCOOC2H5 không? F có tác dụng với CH3COOK không? F có tác dụng với C2H2O4 không? F có tác dụng với ROH không? F có tác dụng với CH3ONa không? F có tác dụng với RONa không? F có tác dụng với CH3COOC6H5 không? F có tác dụng với Fe2S3 không? F có tác dụng với CHF2Cl không? F có tác dụng với C4H6Cl2 không? F có tác dụng với CH2=CH2 không? F có tác dụng với CH3-CH2-OH không? F có tác dụng với CH3-CHO không? F có tác dụng với CnH2n+2 không? F có tác dụng với KIO4 không? F có tác dụng với LiH không? F có tác dụng với ClCH2CH2Cl không? F có tác dụng với CF2=CF2 không? F có tác dụng với CH3-COOH không? F có tác dụng với HCOOR không? F có tác dụng với NH4OCOCH3 không? F có tác dụng với R-SO3H không? F có tác dụng với CH2BrCH2CH2Br không? F có tác dụng với ZnBr2 không? F có tác dụng với CnH2n không? F có tác dụng với CnH2n+1Cl không? F có tác dụng với CnH2n-6 không? F có tác dụng với CnH2n-7Br không? F có tác dụng với CH3CH2CH2CH3 không? F có tác dụng với CH3CH2CH2CH2Cl không? F có tác dụng với CH3CH2CHClCH3 không? F có tác dụng với Zn(NO3)2 không? F có tác dụng với Hg(CH3COO)2 không? F có tác dụng với Al(CH3COO)3 không? F có tác dụng với Ca(SO4) không? F có tác dụng với Ag(NO3) không? F có tác dụng với Al2 không? F có tác dụng với Al3 không? F có tác dụng với ClBr2 không? F có tác dụng với All3 không? F có tác dụng với Hgl2 không? F có tác dụng với Al2(SiO3)3 không? F có tác dụng với Al(PO4) không? F có tác dụng với Cu(SO4) không? F có tác dụng với Cr2(SiO3)3 không? F có tác dụng với AgO2 không? F có tác dụng với As không? F có tác dụng với As2O3 không? F có tác dụng với Mg(CH3COO)2 không? F có tác dụng với H không? F có tác dụng với C2S không? F có tác dụng với P4O10 không? F có tác dụng với MgBr không? F có tác dụng với CaBr2 không? F có tác dụng với (CHO)2 không? F có tác dụng với CH3OCHCH2 không? F có tác dụng với C2H3COOH không? F có tác dụng với C2H3COOC2H5 không? F có tác dụng với C2H3Cl không? F có tác dụng với C2H3CN không? F có tác dụng với HO(CH3)CHCCCH(CH3)OH không? F có tác dụng với HOCH2CCCH2OH không? F có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? F có tác dụng với C6H5SO3H không? F có tác dụng với (CH3CO)2O không? F có tác dụng với C6H5I không? F có tác dụng với C6H5CH2Br không? F có tác dụng với BN không? F có tác dụng với Na3[AlF6] không? F có tác dụng với P4 không? F có tác dụng với Li3P không? F có tác dụng với RbCl không? F có tác dụng với Rb không? F có tác dụng với SCl2 không? F có tác dụng với FeSi không? F có tác dụng với CaO2. 8H2O không? F có tác dụng với B2S3 không? F có tác dụng với NaAlCl4 không? F có tác dụng với K2S2O7 không? F có tác dụng với Pd không? F có tác dụng với K2SiF6 không? F có tác dụng với K3AlF6 không? F có tác dụng với KNH2 không? F có tác dụng với Zn(NH2)2 không? F có tác dụng với P4O6 không? F có tác dụng với KH2PO2 không? F có tác dụng với PH4ClO4 không? F có tác dụng với CH3COOOH không? F có tác dụng với C2H5(C5H3N)CH3 không? F có tác dụng với CH2CHCHO không? F có tác dụng với (CH3)3C6H3 không? F có tác dụng với CHCC(CH3)2OH không? F có tác dụng với (CH3)2C(OH)CN không? F có tác dụng với CH3COCH2I không? F có tác dụng với CH3CONHC2H5 không? F có tác dụng với Cs không? F có tác dụng với C2H3COOCH3 không? F có tác dụng với C2H3OCH3 không? F có tác dụng với C2H3F không? F có tác dụng với NH2SO3H không? F có tác dụng với NaBrO3 không? F có tác dụng với (C2H5O)2SO2 không? F có tác dụng với C6H5COOCH3 không? F có tác dụng với C6H5CH(CH3)OH không? F có tác dụng với HO(CH2)2CN không? F có tác dụng với C2H5COOH không? F có tác dụng với C2H5COOCH2CH2CH3 không? F có tác dụng với SOF2 không? F có tác dụng với Al(C2H5)3 không? F có tác dụng với BH3 không? F có tác dụng với C5H9Br không? F có tác dụng với Ba(HCO3)2 không? F có tác dụng với H3PO4 không? F có tác dụng với HCOOCH3 không? F có tác dụng với (HCOO)2Ca không? F có tác dụng với C2H5CN không? F có tác dụng với Ca(HSO4)2 không? F có tác dụng với (NH4)2HPO4 không? F có tác dụng với ZnCO3 không? F có tác dụng với HCOOK không? F có tác dụng với C2H5COONa không? F có tác dụng với KO2 không? F có tác dụng với HgF2 không? F có tác dụng với (C17H35COO)3C3H5 không? F có tác dụng với NO2Cl không? F có tác dụng với KAg(CN)2 không? F có tác dụng với N2H4.H2SO4 không? F có tác dụng với NH2OH không? F có tác dụng với SeO2 không? F có tác dụng với Se không? F có tác dụng với C6H5CH2CH3 không? F có tác dụng với BiH3O3 không? F có tác dụng với (NH4)2Cr2O4 không? F có tác dụng với NH4(NH2COO) không? F có tác dụng với BeCO3 không? F có tác dụng với (NH4)2Be(CO3)2 không? F có tác dụng với HBr không? F có tác dụng với CH3COOAg không? F có tác dụng với C6H12O7 không? F có tác dụng với C12H22O12 không? F có tác dụng với Ag(NH3)2Br không? F có tác dụng với AgSNC không? F có tác dụng với (SCN)2 không? F có tác dụng với Na3[Ag(S2O3)2] không? F có tác dụng với AgBrO3 không? F có tác dụng với LiNO2 không? F có tác dụng với AgNO2 không? F có tác dụng với NH4OCN không? F có tác dụng với AgOCN không? F có tác dụng với LiNO3 không? F có tác dụng với AgCN không? F có tác dụng với NaCN không? F có tác dụng với NaN3 không? F có tác dụng với AlO(OH) không? F có tác dụng với NaAl(OH)4 không? F có tác dụng với KAl(OH)4 không? F có tác dụng với HF không? F có tác dụng với Al2(SO4)3 . 18 H2O không? F có tác dụng với [Al(H2O)6] không? F có tác dụng với (SO4) không? F có tác dụng với BeAl2O4 không? F có tác dụng với MgAl2O4 không? F có tác dụng với NH4AlCl4 không? F có tác dụng với AlCl(OH)2 không? F có tác dụng với Ba(NO2)2 không? F có tác dụng với BaCl2.2H2O không? F có tác dụng với BaSiO3 không? F có tác dụng với BaH2 không? F có tác dụng với BeBr2 không? F có tác dụng với LiBr không? F có tác dụng với BrF không? F có tác dụng với NiBr2 không? F có tác dụng với Na2C2 không? F có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3] không? F có tác dụng với K2PtCl4 không? F có tác dụng với Pt(OH)2 không? F có tác dụng với Pt(NH3)4Cl2 không? F có tác dụng với CHBr3 không? F có tác dụng với C2H5OLi không? F có tác dụng với LiHS không? F có tác dụng với C2H5OK không? F có tác dụng với D2S không? F có tác dụng với Al(OD)3 không? F có tác dụng với BeC2 không? F có tác dụng với Be2C không? F có tác dụng với H2SO4.H2O không? F có tác dụng với CCl3COOH không? F có tác dụng với C6H5OK không? F có tác dụng với C6H5COONa không? F có tác dụng với Cr(C6H6)2 không? F có tác dụng với Cr(CO)6 không? F có tác dụng với Ca(HPO4)2 không? F có tác dụng với Ca(PO3)2 không? F có tác dụng với Ca(H2PO4)2.H2O không? F có tác dụng với Ca(NO3)2.4H2O không? F có tác dụng với [Ca(H2O)6] không? F có tác dụng với (NO3) không? F có tác dụng với LiF không? F có tác dụng với NH4F không? F có tác dụng với U không? F có tác dụng với UF3 không? F có tác dụng với PF5 không? F có tác dụng với CaTiO3 không? F có tác dụng với Cd(NH3)2Cl2 không? F có tác dụng với H2[CdCl4] không? F có tác dụng với Cd không? F có tác dụng với HCOOLi không? F có tác dụng với Li2CO3 không? F có tác dụng với Cu(NO3)2.6H2O không? F có tác dụng với [Cu(NH3)4](NO3)2 không? F có tác dụng với Hg2(NO3)2 không? F có tác dụng với (CuOH)2SO4 không? F có tác dụng với Na2CuO2 không? F có tác dụng với K2Cu(CN)4 không? F có tác dụng với Fe(CO)5 không? F có tác dụng với Fe2(CO)9 không? F có tác dụng với Fe3(CO)12 không? F có tác dụng với Na2[Fe(CO)4] không? F có tác dụng với H2Fe(CO)4 không? F có tác dụng với FeO(OH) không? F có tác dụng với Fe2ZnO4 không? F có tác dụng với Na5FeO4 không? F có tác dụng với Fe3(PO4)2 không? F có tác dụng với FeCl2.4H2O không? F có tác dụng với Na[Fe(CO)4H] không? F có tác dụng với CdCl2. 2,5H2O không? F có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? F có tác dụng với FeCr2O4 không? F có tác dụng với FeClOH không? F có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? F có tác dụng với B(OH)3 không? F có tác dụng với HO2 không? F có tác dụng với Te không? F có tác dụng với HCOOH không? F có tác dụng với NaHO2 không? F có tác dụng với NH4HS không? F có tác dụng với S2 không? F có tác dụng với H2S2O2 không? F có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? F có tác dụng với Fe(NO)4 không? F có tác dụng với H2O2.2H2O không? F có tác dụng với H2SO5 không? F có tác dụng với U(OH)4 không? F có tác dụng với Am không? F có tác dụng với Am(OH)4 không? F có tác dụng với Ca(HS)2 không? F có tác dụng với (N2H6)SO4 không? F có tác dụng với N2H4 không? F có tác dụng với H2S2O6 không? F có tác dụng với (NH3OH)2SO4 không? F có tác dụng với (NH3OH)HSO4 không? F có tác dụng với (N2H5)2SO4 không? F có tác dụng với (NH4)2H2P2O7 không? F có tác dụng với H4P2O8 không? F có tác dụng với HAuCl4 không? F có tác dụng với N2H5Cl không? F có tác dụng với NH3OHCl không? F có tác dụng với PH4Cl không? F có tác dụng với RhCl3 không? F có tác dụng với Rh không? F có tác dụng với C2H7NHCl không? F có tác dụng với C2H7N không? F có tác dụng với N2H6Cl2 không? F có tác dụng với Hg(CN)2 không? F có tác dụng với HgCrO4 không? F có tác dụng với KSCN không? F có tác dụng với CHNS không? F có tác dụng với H2[Hg(SCN)4] không? F có tác dụng với K2[Hg(CN)4] không? F có tác dụng với (Hg2N)OH.2H2O không? F có tác dụng với Cl2O không? F có tác dụng với (NH3OH)NO3 không? F có tác dụng với N2H5NO3 không? F có tác dụng với NOHSO4 không? F có tác dụng với N2H6(NO3)2 không? F có tác dụng với RbNO3 không? F có tác dụng với Ho không? F có tác dụng với Ho(NO3)3 không? F có tác dụng với K2O2 không? F có tác dụng với Ag2Cr2O7 không? F có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? F có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? F có tác dụng với K2S2 không? F có tác dụng với K2SiS3 không? F có tác dụng với K2S.5H2O không? F có tác dụng với K2S2O6 không? F có tác dụng với K3PO4.7H2O không? F có tác dụng với K2HPO4 không? F có tác dụng với Li3PO4 không? F có tác dụng với KBrO4 không? F có tác dụng với KHSO3 không? F có tác dụng với KHO2 không? F có tác dụng với ScCl3 không? F có tác dụng với K3ScCl6 không? F có tác dụng với ZrCl4 không? F có tác dụng với K2ZrCl6 không? F có tác dụng với HfCl4 không? F có tác dụng với K2HfCl6 không? F có tác dụng với K2PtCl6 không? F có tác dụng với PtCl4 không? F có tác dụng với ThCl4 không? F có tác dụng với K2ThCl6 không? F có tác dụng với Ba(ClO3)2 không? F có tác dụng với Ba(IO3)2 không? F có tác dụng với (NH4)2SO3 không? F có tác dụng với Na2SeO4 không? F có tác dụng với Na2SeO3 không? F có tác dụng với TeO2 không? F có tác dụng với Na4P2O7 không? F có tác dụng với Mg2P2O7 không? F có tác dụng với K[Cr(OH)4] không? F có tác dụng với K3[Fe(OH)6] không? F có tác dụng với K3[FeCN)6] không? F có tác dụng với KNO3.(1-2)HNO3 không? F có tác dụng với CsNO2 không? F có tác dụng với CsNO3.HNO3 không? F có tác dụng với [K(H2O)6]OH không? F có tác dụng với Mg(NO3)2.6H2O không? F có tác dụng với [Mg(H2O)6](NO3)2 không? F có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? F có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không? F có tác dụng với MgCO3.5H2O không? F có tác dụng với MgF2 không? F có tác dụng với Na2MnO4 không? F có tác dụng với NaMnO4 không? F có tác dụng với Ba(HS)2 không? F có tác dụng với Mn(NO3)2 không? F có tác dụng với MnO2.nH2O không? F có tác dụng với MnS2O6 không? F có tác dụng với MnSO2 không? F có tác dụng với Mn(OH)2 không? F có tác dụng với HNO4 không? F có tác dụng với Na2CO3.10H2O không? F có tác dụng với NaO2 không? F có tác dụng với Na2HPO4.12H2O không? F có tác dụng với Na3NO4 không? F có tác dụng với K3NO4 không? F có tác dụng với Na4BeO3 không? F có tác dụng với Na2SiS3 không? F có tác dụng với Na2S.9H2O không? F có tác dụng với Sb2S3 không? F có tác dụng với Na3SbS3 không? F có tác dụng với CH3COCH2Br không? F có tác dụng với Na2S2O5 không? F có tác dụng với Na2S2O3.5H2O không? F có tác dụng với Na2S5 không? F có tác dụng với H2S2O3 không? F có tác dụng với HSO3Cl không? F có tác dụng với S2O5Cl2 không? F có tác dụng với Na2Sx không? F có tác dụng với Na4SiO4 không? F có tác dụng với Na2SiO3.9H2O không? F có tác dụng với Na2SO3Se không? F có tác dụng với Na2SO3.7H2O không? F có tác dụng với Na3PO4.12H2O không? F có tác dụng với Na3PO3S không? F có tác dụng với PSCl3 không? F có tác dụng với NaBr.2H2O không? F có tác dụng với Na2H2P2O7 không? F có tác dụng với Na2H2P2O6 không? F có tác dụng với NaBrO không? F có tác dụng với NaIO3 không? F có tác dụng với NaIO không? F có tác dụng với Na2[Mg(OH)4] không? F có tác dụng với Pb2P2O6 không? F có tác dụng với Na4P2O6 không? F có tác dụng với Pb(CH3COO)2 không? F có tác dụng với NO2NH2 không? F có tác dụng với Cr2(CH3COO)4.2H2O không? F có tác dụng với GeH4 không? F có tác dụng với GeO2 không? F có tác dụng với Na3[Co(NO2)6] không? F có tác dụng với Br không? F có tác dụng với (S2O3) không? F có tác dụng với NaCuCl2 không? F có tác dụng với NaCl.2H2O không? F có tác dụng với Na[AlOH]4 không? F có tác dụng với [Na(NH3)4]I không? F có tác dụng với NaI.2H2O không? F có tác dụng với Na4N2O4 không? F có tác dụng với NO2F không? F có tác dụng với NaB(OH)4 không? F có tác dụng với OH không? F có tác dụng với Li2NH không? F có tác dụng với (NH4)HF2 không? F có tác dụng với PN(NH2)2 không? F có tác dụng với PN2H không? F có tác dụng với [Zn(H2O)2(NH3)2]Cl2 không? F có tác dụng với TcCl4 không? F có tác dụng với (NH4)2[TcCl6] không? F có tác dụng với NOF không? F có tác dụng với D3PO4 không? F có tác dụng với Pb(SCN)2 không? F có tác dụng với NH4SCN không? F có tác dụng với PbCO3 không? F có tác dụng với Pb(N3)2 không? F có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? F có tác dụng với K2PbO2 không? F có tác dụng với PbO2 không? F có tác dụng với PBr5 không? F có tác dụng với PBr3 không? F có tác dụng với PBr3O không? F có tác dụng với H3PO2 không? F có tác dụng với PH4I không? F có tác dụng với Ni(PH3)4 không? F có tác dụng với Li2SiO3 không? F có tác dụng với SiO không? F có tác dụng với MgSiO3 không? F có tác dụng với Be2SiO4 không? F có tác dụng với Li4SiO4 không? F có tác dụng với ZnSiO3 không? F có tác dụng với SiO2.nH2O không? F có tác dụng với SnO không? F có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? F có tác dụng với HSnCl3 không? F có tác dụng với N2H4.H2O không? F có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? F có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? F có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? F có tác dụng với CuF2 không? F có tác dụng với HSO3F không? F có tác dụng với SO2F2 không? F có tác dụng với KSO2F không? F có tác dụng với NaSO2F không? F có tác dụng với D2SO4 không? F có tác dụng với HSO3NH2 không? F có tác dụng với LiSO3F không? F có tác dụng với ZnSO3 không? F có tác dụng với Zn2SiO4 không? F có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? F có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? F có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? F có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? F có tác dụng với Bi(NO3)3 không? F có tác dụng với BiCl3 không? F có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? F có tác dụng với Bi2S3 không? F có tác dụng với Na2N2O2 không? F có tác dụng với Ni(OH)2 không? F có tác dụng với Ni2SiO4 không? F có tác dụng với Na2NiO2 không? F có tác dụng với NiSO4 không? F có tác dụng với Ni(NO3)2 không? F có tác dụng với NiS không? F có tác dụng với CrCl2O2 không? F có tác dụng với (NH4)2CrO4 không? F có tác dụng với MnCO3 không? F có tác dụng với NiF2 không? F có tác dụng với NiOOH không? F có tác dụng với [Ni(NH3)6](OH)2 không? F có tác dụng với [Ni(NH3)6]Cl2 không? F có tác dụng với Li2O2 không? F có tác dụng với Li2SeO4 không? F có tác dụng với SeO3 không? F có tác dụng với Se2O5 không? F có tác dụng với K2SeO4 không? F có tác dụng với Ti(SO4)O không? F có tác dụng với BeF2 không? F có tác dụng với H2BeF4 không? F có tác dụng với Be2CO3(OH)2 không? F có tác dụng với Na[Al(H2O)2(OH)4] không? F có tác dụng với PbSiO3 không? F có tác dụng với Pb3O4 không? F có tác dụng với Fe2(SO4)O không? F có tác dụng với FeSO4.7H2O không? F có tác dụng với [Fe(H2O)5(NO)]SO4 không? F có tác dụng với CaSO4.0,5H2O không? F có tác dụng với CaSO4.2H2O không? F có tác dụng với CaCN2 không? F có tác dụng với H2CN2 không? F có tác dụng với [Mg(NH3)6]Cl2 không? F có tác dụng với MgCl(OH) không? F có tác dụng với BeH2 không? F có tác dụng với BeCl(OH) không? F có tác dụng với Be(NO3)OH không? F có tác dụng với Na2[Be(OH)4] không? F có tác dụng với Be(NH4)PO4 không? F có tác dụng với [Cu(NH3)2]OH không? F có tác dụng với PdCl2.2H2O không? F có tác dụng với Pd(H2O)2Cl2 không? F có tác dụng với [Zn(NH3)6](OH)2 không? F có tác dụng với PdI2 không? F có tác dụng với PdS không? F có tác dụng với Pd(OH)2 không? F có tác dụng với (NH4)2SnS3 không? F có tác dụng với Pd(NH3)2Cl2 không? F có tác dụng với SnS2 không? F có tác dụng với KCrO2 không? F có tác dụng với HCrO2 không? F có tác dụng với Cr(OH)3.nH2O không? F có tác dụng với Na3[Cr(OH)6] không? F có tác dụng với K2CrO3 không? F có tác dụng với K3CrO3 không? F có tác dụng với Na3CrO3 không? F có tác dụng với K2S2O3 không? F có tác dụng với K2S2O5 không? F có tác dụng với (NH4)3AsS4 không? F có tác dụng với (NH4)2Sx không? F có tác dụng với (NH4)3AsS3 không? F có tác dụng với K2RuO4 không? F có tác dụng với RuO4 không? F có tác dụng với Os không? F có tác dụng với K2[OsO2(OH)4] không? F có tác dụng với KRuO4 không? F có tác dụng với KCu(CN)2 không? F có tác dụng với CSO không? F có tác dụng với K2FeO4 không? F có tác dụng với Al(NO3)3.9H2O không? F có tác dụng với NO3 không? F có tác dụng với P2 không? F có tác dụng với H4P2O6 không? F có tác dụng với H4P2O5 không? F có tác dụng với Na2HPO3 không? F có tác dụng với NaH2PO3 không? F có tác dụng với KOH.2H2O không? F có tác dụng với AgClO3 không? F có tác dụng với Ag2F không? F có tác dụng với AgPF6 không? F có tác dụng với AgF.2H2O không? F có tác dụng với K[AgF4] không? F có tác dụng với XeF2 không? F có tác dụng với K2AgF4 không? F có tác dụng với HAtO3 không? F có tác dụng với Na2Te không? F có tác dụng với Al2Br6 không? F có tác dụng với CBr4 không? F có tác dụng với H3AlF6 không? F có tác dụng với AlF3.H2O không? F có tác dụng với NH4AlF4 không? F có tác dụng với NaAlF4 không? F có tác dụng với Na3AlF6 không? F có tác dụng với Al2Te3 không? F có tác dụng với H2Se không? F có tác dụng với CSe2 không? F có tác dụng với Al2Se3 không? F có tác dụng với XeCl2 không? F có tác dụng với Cf không? F có tác dụng với CfCl3 không? F có tác dụng với C2H5COONH4 không? F có tác dụng với Co(OH)Cl không? F có tác dụng với CoCl2.6H2O không? F có tác dụng với Co2Cl(OH)3 không? F có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2 không? F có tác dụng với CoO không? F có tác dụng với C2N2 không? F có tác dụng với Co3O4 không? F có tác dụng với Cs3CoCl5 không? F có tác dụng với (NH4)2C2O4 không? F có tác dụng với K2[Ni(CN)4] không? F có tác dụng với K2[Pt(CN)4] không? F có tác dụng với Fe(C5H5)2 không? F có tác dụng với AsF5 không? F có tác dụng với AsF3 không? F có tác dụng với CaCl2.6H2O không? F có tác dụng với Ca(OH)Cl không? F có tác dụng với Ca(ClO)2.3H2O không? F có tác dụng với HClO không? F có tác dụng với Mg(ClO4)2 không? F có tác dụng với Ca2Si không? F có tác dụng với CaO2.8H2O không? F có tác dụng với CaCrO4 không? F có tác dụng với ZrSiO4 không? F có tác dụng với CaZrO3 không? F có tác dụng với Cd2SiO4 không? F có tác dụng với K2CdO2 không? F có tác dụng với Na2[Cd(OH)4] không? F có tác dụng với [Cd(NH3)6](OH)2 không? F có tác dụng với Na4[Cd(OH)6] không? F có tác dụng với [Cd(NH3)6]SO4 không? F có tác dụng với ClO2F không? F có tác dụng với ClOF3 không? F có tác dụng với Na2S2O8 không? F có tác dụng với NaClO2.3H2O không? F có tác dụng với CeC2 không? F có tác dụng với Ce không? F có tác dụng với CeCl3.7H2O không? F có tác dụng với Ce(OH)3 không? F có tác dụng với CeClO không? F có tác dụng với Na2CeO3 không? F có tác dụng với CeCO3OH không? F có tác dụng với Ce(NO3)3 không? F có tác dụng với O2F2 không? F có tác dụng với ClO2F3 không? F có tác dụng với NOF3 không? F có tác dụng với KrF2 không? F có tác dụng với Kr không? F có tác dụng với HClO4.H2O không? F có tác dụng với I2O5 không? F có tác dụng với CoSO4 không? F có tác dụng với Co2(CO)8 không? F có tác dụng với HCo(CO)4 không? F có tác dụng với Co4(CO)12 không? F có tác dụng với Na[Co(CO)4] không? F có tác dụng với Na(Hg) không? F có tác dụng với CoCO3 không? F có tác dụng với CoF2.4H2O không? F có tác dụng với CoO(OH) không? F có tác dụng với [Co(NH3)6]F3 không? F có tác dụng với K3[Co(NO2)6] không? F có tác dụng với Na2[Co(OH)4] không? F có tác dụng với Co2CO3(OH)2 không? F có tác dụng với [Cr(H2O)4]Cl2 không? F có tác dụng với CsPF6 không? F có tác dụng với Cs2SiF6 không? F có tác dụng với CsIF4 không? F có tác dụng với SClF5 không? F có tác dụng với CsSO2F không? F có tác dụng với Cs3NiCl5 không? F có tác dụng với Cs3Fe2Cl9 không? F có tác dụng với Cs3Sb2Cl9 không? F có tác dụng với CsH không? F có tác dụng với CsIBr2 không? F có tác dụng với Cr2Si không? F có tác dụng với At không? F có tác dụng với CsO3 không? F có tác dụng với NH4O3 không? F có tác dụng với CsOH.H2O không? F có tác dụng với CsHO2 không? F có tác dụng với Cs2O2 không? F có tác dụng với CsHS không? F có tác dụng với CH2OHCOOCH3 không? F có tác dụng với CH2OHCOONa không? F có tác dụng với ClH3NCH2COOH không? F có tác dụng với HOCH2COOH không? F có tác dụng với H2NCH2COOC2H5 không? F có tác dụng với Cs2S.4H2O không? F có tác dụng với CsHSO4 không? F có tác dụng với Cs2CO3.3,5H2O không? F có tác dụng với CsHCO3 không? F có tác dụng với CuF không? F có tác dụng với [Cs(H2O)6] không? F có tác dụng với SO4 không? F có tác dụng với AlCs(SO4)2.12H2O không? F có tác dụng với [CuOH]2CO3 không? F có tác dụng với Al2(SO4)3.6H2O không? F có tác dụng với CuCO3 không? F có tác dụng với CuCN không? F có tác dụng với (CN)2 không? F có tác dụng với [Cu(NH3)6]Cl2 không? F có tác dụng với K[Cu(CN)2] không? F có tác dụng với Cu2C không? F có tác dụng với [Cu(NH3)5]SO4 không? F có tác dụng với CuSO4.5H2O không? F có tác dụng với K2[Cu(CO3)2] không? F có tác dụng với [Cu(NH3)4]CO3 không? F có tác dụng với K2[Cu(CN)4] không? F có tác dụng với Cu3(PO4)2.3H2O không? F có tác dụng với D2 không? F có tác dụng với HDSO4 không? F có tác dụng với DCl không? F có tác dụng với DF không? F có tác dụng với LiOD không? F có tác dụng với HD không? F có tác dụng với Dy không? F có tác dụng với NF3 không? F có tác dụng với CoSO4.7H2O không? F có tác dụng với Co2SO4(OH)2 không? F có tác dụng với [Co(NH3)6]SO4 không? F có tác dụng với Co(CH3COO)2 không? F có tác dụng với [Cr(NH3)6]2(SO4)3 không? F có tác dụng với Cr2(SO4)3.18H2O không? F có tác dụng với CoSOH không? F có tác dụng với Cr2(SO4)3.6H2O không? F có tác dụng với CrSO4 không? F có tác dụng với Er không? F có tác dụng với Er2O3 không? F có tác dụng với ErCl3 không? F có tác dụng với Er(OH)3 không? F có tác dụng với Eu không? F có tác dụng với Eu2O3 không? F có tác dụng với Eu(OH)3 không? F có tác dụng với EuCl3 không? F có tác dụng với EuCl2 không? F có tác dụng với EuBr3 không? F có tác dụng với EuI3 không? F có tác dụng với Li2SiF6 không? F có tác dụng với Li4[HfF8] không? F có tác dụng với F không? F có tác dụng với AuF5 không? F có tác dụng với IF7 không? F có tác dụng với PrCl3 không? F có tác dụng với PrF4 không? F có tác dụng với XeO2F2 không? F có tác dụng với LaCl3 không? F có tác dụng với LaF3 không? F có tác dụng với La2O3 không? F có tác dụng với N2F4 không? F có tác dụng với PF3 không? F có tác dụng với ZnF2 không? F có tác dụng với PCl2F3 không? F có tác dụng với POF3 không? F có tác dụng với Ni(PF3)4 không? F có tác dụng với NaPF6 không? F có tác dụng với GeF4 không? F có tác dụng với Ge không? F có tác dụng với GeCl4 không? F có tác dụng với GeS2 không? F có tác dụng với C17H31COOH không? F có tác dụng với HfF4.3H2O không? F có tác dụng với HfO2 không? F có tác dụng với SiF2 không? F có tác dụng với Na2SiF6 không? F có tác dụng với RbF không? F có tác dụng với Rb2SiF6 không? F có tác dụng với Rb2CO3 không? F có tác dụng với Rb2O không? F có tác dụng với RbH không? F có tác dụng với RbO2 không? F có tác dụng với XeOF2 không? F có tác dụng với PtF4 không? F có tác dụng với IF5 không? F có tác dụng với OsF6 không? F có tác dụng với UF4 không? F có tác dụng với UF6 không? F có tác dụng với UF5 không? F có tác dụng với UO2 không? F có tác dụng với UO2F2 không? F có tác dụng với UO3 không? F có tác dụng với U3O8 không? F có tác dụng với W không? F có tác dụng với WO3 không? F có tác dụng với Na4XeO6 không? F có tác dụng với H5IO6 không? F có tác dụng với IOF5 không? F có tác dụng với Na3H2IO6 không? F có tác dụng với Re không? F có tác dụng với ReF7 không? F có tác dụng với HReO4 không? F có tác dụng với ReF4 không? F có tác dụng với ReO3F không? F có tác dụng với NaReO4 không? F có tác dụng với C5H6 không? F có tác dụng với NaC5H5 không? F có tác dụng với Fe(HCO3)2 không? F có tác dụng với FeSO3 không? F có tác dụng với FeP2 không? F có tác dụng với BiOOH không? F có tác dụng với BiF3 không? F có tác dụng với Bi(OH)3 không? F có tác dụng với HBiCl4 không? F có tác dụng với GaCl3.H2O không? F có tác dụng với GaClO không? F có tác dụng với Ga không? F có tác dụng với LiGaH4 không? F có tác dụng với GaOOH không? F có tác dụng với NaGaO2 không? F có tác dụng với Ga(NO3)3 không? F có tác dụng với Ga2O không? F có tác dụng với ZnGa2O4 không? F có tác dụng với HNCS không? F có tác dụng với H2C2N2S3 không? F có tác dụng với Pt(CN)2 không? F có tác dụng với H2[Pt(CN)4] không? F có tác dụng với CNCl không? F có tác dụng với NH4ClO3 không? F có tác dụng với NH3OHClO4 không? F có tác dụng với HI3O8 không? F có tác dụng với CH3COOCHCHC2H5 không? F có tác dụng với C2H5CH2CHO không? F có tác dụng với CH3-CH=CH2 không? F có tác dụng với C17H33COONa không? F có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5 không? F có tác dụng với ClO3 không? F có tác dụng với NaBr không? F có tác dụng với HIO không? F có tác dụng với NH4N3 không? F có tác dụng với NH4I3 không? F có tác dụng với NH4ClO không? F có tác dụng với NH2Cl không? F có tác dụng với Cl2.nH2O không? F có tác dụng với NCl3 không? F có tác dụng với (NH3OH)Cl không? F có tác dụng với (NH3OH)N3 không? F có tác dụng với KI3 không? F có tác dụng với H4PO4 không? F có tác dụng với [Na(H2O)4] không? F có tác dụng với As(HSO4)3 không? F có tác dụng với NaHSeO3 không? F có tác dụng với SeCl4 không? F có tác dụng với Na2[Se(OH)6] không? F có tác dụng với NaHSeO4 không? F có tác dụng với SeO4 không? F có tác dụng với TeO3 không? F có tác dụng với Na2TeO3 không? F có tác dụng với Na2TeO4.2H2O không? F có tác dụng với SeOCl2 không? F có tác dụng với Se(OH)2Cl2 không? F có tác dụng với Ag2Te không? F có tác dụng với (C6H5)3Sb không? F có tác dụng với Na2Se không? F có tác dụng với NaHSe không? F có tác dụng với NaH2AsO4.H2O không? F có tác dụng với As2O5 không? F có tác dụng với H3AsO4.0,5H2O không? F có tác dụng với Na2HAsO4 không? F có tác dụng với As2S5 không? F có tác dụng với (NH4)3AsO4.3H2O không? F có tác dụng với H3AsO3 không? F có tác dụng với (PO3) không? F có tác dụng với SO3NH2− không? F có tác dụng với H3NSO3 không? F có tác dụng với NaH2NSO3 không? F có tác dụng với HSO5 không? F có tác dụng với HPF6 không? F có tác dụng với PF6 không? F có tác dụng với (Cr2O7) không? F có tác dụng với XeO4 không? F có tác dụng với H2TeO4 không? F có tác dụng với Na2H4TeO6 không? F có tác dụng với Ba2XeO6 không? F có tác dụng với Te(OH)6 không? F có tác dụng với XeO3F2 không? F có tác dụng với XeO2F4 không? F có tác dụng với H2XeO4 không? F có tác dụng với H6TeO6.4H2O không? F có tác dụng với K2H4TeO6 không? F có tác dụng với Na6TeO6 không? F có tác dụng với HfI4 không? F có tác dụng với Hg(NH3)2Cl2 không? F có tác dụng với Na2HgCl4 không? F có tác dụng với Hg2I2 không? F có tác dụng với K2[HgI4] không? F có tác dụng với NH4I không? F có tác dụng với HgSO4 không? F có tác dụng với C3N4 không? F có tác dụng với HSCN không? F có tác dụng với (Hg2N)I không? F có tác dụng với Hg2SeO4 không? F có tác dụng với HgSeO4 không? F có tác dụng với H2SnCl6 không? F có tác dụng với HgNH2Cl không? F có tác dụng với HgSO4.2HgS không? F có tác dụng với I2Cl6 không? F có tác dụng với HICl2 không? F có tác dụng với [K(H2O)6] không? F có tác dụng với In không? F có tác dụng với InH3 không? F có tác dụng với InClO không? F có tác dụng với InCl3.4H2O không? F có tác dụng với In(CN)3 không? F có tác dụng với In(NO3)3 không? F có tác dụng với KIO3 không? F có tác dụng với NaInO2 không? F có tác dụng với In2(SO4)3 không? F có tác dụng với In2S không? F có tác dụng với InN không? F có tác dụng với R-H không? F có tác dụng với C2H5OCH3 không? F có tác dụng với C3H7Br không? F có tác dụng với C3H6Br2 không? F có tác dụng với C4H8Br2 không? F có tác dụng với CH3CH(NH2)COOH không? F có tác dụng với CH3CH(NH2)COONa không? F có tác dụng với C4H9Br không? F có tác dụng với C2H5OBr không? F có tác dụng với H2PtCl6 không? F có tác dụng với H2PtCl4 không? F có tác dụng với MgCrO4 không? F có tác dụng với [Mg(H2O)6] không? F có tác dụng với MgSO4.7H2O không? F có tác dụng với Mg(HSO4)2 không? F có tác dụng với NaHSO4.H2O không? F có tác dụng với Na(SO3NH2) không? F có tác dụng với NH2 không? F có tác dụng với NaB5O8 không? F có tác dụng với Na2B4O7.10H2O không? F có tác dụng với Na[B(OH)4] không? F có tác dụng với Co(BO2)2 không? F có tác dụng với B2H6 không? F có tác dụng với Na3AsO3 không? F có tác dụng với Na3AsS3 không? F có tác dụng với (NH4)3AsO3 không? F có tác dụng với H2PbCl4 không? F có tác dụng với Ba(O3)2 không? F có tác dụng với BaS2O6 không? F có tác dụng với BaO2.8H2O không? F có tác dụng với Na2O2.8H2O không? F có tác dụng với (NH4)2S2O7 không? F có tác dụng với BaO4 không? F có tác dụng với NH4HF2 không? F có tác dụng với NH4HSO3 không? F có tác dụng với SOCl2 không? F có tác dụng với SBr2O không? F có tác dụng với PCl3O không? F có tác dụng với Ag3N không? F có tác dụng với NaAsO2 không? F có tác dụng với Na3AsO4 không? F có tác dụng với SnCl2.2H2O không? F có tác dụng với H2Sn không? F có tác dụng với KHSO5 không? F có tác dụng với PbCrO4 không? F có tác dụng với KOCN không? F có tác dụng với SnCl4.5H2O không? F có tác dụng với SnF4 không? F có tác dụng với Sn(SO4)2 không? F có tác dụng với [Li(H2O)4)]OH không? F có tác dụng với LiOH.H2O không? F có tác dụng với NiCl2.6H2O không? F có tác dụng với H2S2O8 không? F có tác dụng với NaNCS không? F có tác dụng với NaBF4 không? F có tác dụng với C3H5(COOH)3 không? F có tác dụng với C4H5Ag không? F có tác dụng với Na2BeF4 không? F có tác dụng với NaF.nHF không? F có tác dụng với S4N4 không? F có tác dụng với KC8 không? F có tác dụng với Ni(CN)2 không? F có tác dụng với K3[Ni(CN)5] không? F có tác dụng với BiF5 không? F có tác dụng với S8 không? F có tác dụng với H4V2O7 không? F có tác dụng với VCl3O không? F có tác dụng với VO2Cl không? F có tác dụng với VO2 không? F có tác dụng với V2O3 không? F có tác dụng với SnS không? F có tác dụng với V không? F có tác dụng với NH4VO3 không? F có tác dụng với NaVO3 không? F có tác dụng với VO2NO3 không? F có tác dụng với Al(BH4)3 không? F có tác dụng với [BH4] không? F có tác dụng với Na2Hg không? F có tác dụng với NaB3H8 không? F có tác dụng với SrO không? F có tác dụng với Sr(HCO3)2 không? F có tác dụng với SrSO4 không? F có tác dụng với SrS không? F có tác dụng với Sr(OH)2 không? F có tác dụng với SrCl2 không? F có tác dụng với Sr(NO3)2 không? F có tác dụng với (NH4)2SiF6 không? F có tác dụng với Sb2O4 không? F có tác dụng với SbH3 không? F có tác dụng với Na[Sb(OH)4] không? F có tác dụng với Sb2O5.nH2O không? F có tác dụng với Sb2O5.5H2O không? F có tác dụng với NaSbO3 không? F có tác dụng với Na[Sb(OH)6] không? F có tác dụng với SbOF3 không? F có tác dụng với SbOF không? F có tác dụng với HSbF6 không? F có tác dụng với AsCl3 không? F có tác dụng với As(OH)3 không? F có tác dụng với K3[Fe(CN)6] không? F có tác dụng với Fe3O4 không? F có tác dụng với HBF4 không? F có tác dụng với B4H10 không? F có tác dụng với SbOCl không? F có tác dụng với LiBH4 không? F có tác dụng với Na2S2O4.2H2O không? F có tác dụng với AuCl không? F có tác dụng với AuCl3.2H2O không? F có tác dụng với HAuCl4.4H2O không? F có tác dụng với Au2S3 không? F có tác dụng với HBrO4 không? F có tác dụng với BrF5 không? F có tác dụng với NH4BrO3 không? F có tác dụng với CaHPO4.2H2O không? F có tác dụng với Ca2P2O7 không? F có tác dụng với NbCl5 không? F có tác dụng với [PCl4][NbCl4] không? F có tác dụng với [PCl4][NbCl6] không? F có tác dụng với Na2[Cr(CO)5] không? F có tác dụng với Cu2[Fe(CN)6] không? F có tác dụng với H4[Fe(CN)6] không? F có tác dụng với [Cu(NH3)2]2SO4 không? F có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4.H2O không? F có tác dụng với Ag4[Fe(CN)6] không? F có tác dụng với FeCuS2 không? F có tác dụng với H2SiO3 không? F có tác dụng với BeSO4.4H2O không? F có tác dụng với Li2SO4 không? F có tác dụng với [Li(H2O)4] không? F có tác dụng với Be2SO4(OH)2 không? F có tác dụng với NaPO3 không? F có tác dụng với NaH2PO4.2H2O không? F có tác dụng với Pt2Cl6 không? F có tác dụng với BiI3 không? F có tác dụng với BiBr3 không? F có tác dụng với BiOF không? F có tác dụng với NaBiO3 không? F có tác dụng với Ba(ClO3)2.H2O không? F có tác dụng với [Ba(H2O)8] không? F có tác dụng với Bi2O4 không? F có tác dụng với Ba(ClO4)2 không? F có tác dụng với MgBr2 không? F có tác dụng với RbOH.H2O không? F có tác dụng với RbOH.2H2O không? F có tác dụng với RbHO2 không? F có tác dụng với RbNH2 không? F có tác dụng với RbHS không? F có tác dụng với Rb2SO4 không? F có tác dụng với Rb2S.4H2O không? F có tác dụng với P4S10 không? F có tác dụng với [Zn(NH3)4]SO4 không? F có tác dụng với RbHSO4 không? F có tác dụng với Rb2S2O3 không? F có tác dụng với [Rb(H2O)6] không? F có tác dụng với Na3PO2S2 không? F có tác dụng với Na3POS3 không? F có tác dụng với Ba3XeO6 không? F có tác dụng với S2F2 không? F có tác dụng với SOF4 không? F có tác dụng với Zn3As2 không? F có tác dụng với AsI3 không? F có tác dụng với Hg3As2 không? F có tác dụng với Br3N.6NH3 không? F có tác dụng với NH4 không? F có tác dụng với Pr6O11 không? F có tác dụng với PrO2 không? F có tác dụng với NaClO3.3H2O không? F có tác dụng với Pr không? F có tác dụng với PrF3 không? F có tác dụng với PrI3 không? F có tác dụng với PrBr3 không? F có tác dụng với Si2H6 không? F có tác dụng với Ca3SiO5 không? F có tác dụng với H2Cr3O10 không? F có tác dụng với BrO3 không? F có tác dụng với Ba(BrO3)2 không? F có tác dụng với N3 không? F có tác dụng với LiAlF4 không? F có tác dụng với LiClO4 không? F có tác dụng với LiCl.H2O không? F có tác dụng với LiClO3 không? F có tác dụng với Na2[Zn(OH)4].2H2O không? F có tác dụng với SiS2 không? F có tác dụng với OsS2 không? F có tác dụng với PbCl4 không? F có tác dụng với PbClOH không? F có tác dụng với CfO2 không? F có tác dụng với Cf2O3 không? F có tác dụng với Cf(OH)3 không? F có tác dụng với Cf(NO3)3 không? F có tác dụng với CfBr2 không? F có tác dụng với RhF6 không? F có tác dụng với RhF5 không? F có tác dụng với Rh2O3 không? F có tác dụng với Cf(NO3)4 không? F có tác dụng với Na3RhCl6 không? F có tác dụng với TlOH không? F có tác dụng với Zn2P2O7 không? F có tác dụng với NaAlSiO4 không? F có tác dụng với AlAlO[SiO4] không? F có tác dụng với [AlF6] không? F có tác dụng với LiPO3 không? F có tác dụng với Cl không? F có tác dụng với Rb2O2 không? F có tác dụng với H2SO2 không? F có tác dụng với K2S5O6 không? F có tác dụng với FeSi2 không? F có tác dụng với P4O8 không? F có tác dụng với P4S3 không? F có tác dụng với KO3 không? F có tác dụng với NaBrO4 không? F có tác dụng với B3H6N3 không? F có tác dụng với NH4H2PO4 không? F có tác dụng với (NH4)3H2P3O10 không? F có tác dụng với NH4PO3 không? F có tác dụng với KPO3 không? F có tác dụng với KH2PO4 không? F có tác dụng với Hf(NO3)4 không? F có tác dụng với [Ag(CN)2] không? F có tác dụng với KAu(CN)2 không? F có tác dụng với K2[Zn(CN)4] không? F có tác dụng với SeCl2O không? F có tác dụng với SrCrO4 không? F có tác dụng với SeO không? F có tác dụng với BeCO3.4H2O không? F có tác dụng với HBr.H2O không? F có tác dụng với HOCN không? F có tác dụng với LiNO3.3H2O không? F có tác dụng với NaCN.2H2O không? F có tác dụng với NaOCN không? F có tác dụng với NaAg(CN)2 không? F có tác dụng với KAl(SO4)2 không? F có tác dụng với AlCl3.6H2O không? F có tác dụng với BrF3 không? F có tác dụng với Ba3N2 không? F có tác dụng với Au(OH)3 không? F có tác dụng với K[Pt(C2H4)Cl3].H2O không? F có tác dụng với [Pt(C2H4)Cl3] không? F có tác dụng với PtS không? F có tác dụng với [Pt(NH3)4][PtCl4] không? F có tác dụng với Pt(NH3)2Cl2 không? F có tác dụng với trans-[Pt(NH3)2Cl2] không? F có tác dụng với K2Pt(NO2)4 không? F có tác dụng với PtO2 không? F có tác dụng với [Pt(NH3)6]Cl4 không? F có tác dụng với [Pt(NH3)4]Cl2.H2O không? F có tác dụng với BaPtCl4 không? F có tác dụng với Li(C2H5O) không? F có tác dụng với Pd(NO3)2 không? F có tác dụng với [Pd(H2O)4] không? F có tác dụng với (NH4)2[BeF4] không? F có tác dụng với NH4BeF3 không? F có tác dụng với RbPF6 không? F có tác dụng với KPF6 không? F có tác dụng với NH4SO3F không? F có tác dụng với UOF2.H2O không? F có tác dụng với LiHCO3 không? F có tác dụng với LiAlO2 không? F có tác dụng với Hg2(NO3)2.2H2O không? F có tác dụng với Hg2NO3OH không? F có tác dụng với Hg2CrO4 không? F có tác dụng với Cu2SO4(OH)2 không? F có tác dụng với Na2Cu(OH)4 không? F có tác dụng với Na4FeO3 không? F có tác dụng với FeHPO4 không? F có tác dụng với (HCOO)2Mg không? F có tác dụng với (NH4)2PtCl6 không? F có tác dụng với (NH4)3VS4 không? F có tác dụng với Na2S2O6 không? F có tác dụng với U(SO4)2 không? F có tác dụng với UO2(OH)2 không? F có tác dụng với VSO4 không? F có tác dụng với (VO)SO4 không? F có tác dụng với (NH4)4P2O7 không? F có tác dụng với Cs[AuCl4] không? F có tác dụng với Au2O3 không? F có tác dụng với Au(NH2)2Cl không? F có tác dụng với NH2OH.H2O không? F có tác dụng với (NH3OH)3PO4 không? F có tác dụng với NH4C không? F có tác dụng với NaC không? F có tác dụng với Na3AsS4 không? F có tác dụng với Na2TeO4 không? F có tác dụng với SeCl2 không? F có tác dụng với H2SeCl6 không? F có tác dụng với TeCl4 không? F có tác dụng với TlNO3 không? F có tác dụng với Rh2S3 không? F có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? F có tác dụng với H3RhCl6 không? F có tác dụng với C2H5NH3Cl không? F có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? F có tác dụng với AsCl4 không? F có tác dụng với Ni(NO2)2 không? F có tác dụng với [PCl4][PF6] không? F có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? F có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? F có tác dụng với NO2ClO không? F có tác dụng với ZrCl2O không? F có tác dụng với SnCl2O không? F có tác dụng với (NO)2S2O7 không? F có tác dụng với HfCl2O không? F có tác dụng với RbNO2 không? F có tác dụng với RbNO3.HNO3 không? F có tác dụng với Tl2O không? F có tác dụng với TlCl không? F có tác dụng với [Tl(H2O)] không? F có tác dụng với Tl2S không? F có tác dụng với Tl2CrO4 không? F có tác dụng với Tl2[Zn(OH)4] không? F có tác dụng với Tl3PO4 không? F có tác dụng với NaH2PO2 không? F có tác dụng với H2PO2 không? F có tác dụng với S2O6 không? F có tác dụng với Ag2SO3 không? F có tác dụng với LiHSO4 không? F có tác dụng với Li2HPO4 không? F có tác dụng với Li3PO4.12H2O không? F có tác dụng với K5P3O10 không? F có tác dụng với K4P2O7 không? F có tác dụng với K2HPO4.3H2O không? F có tác dụng với LiH2PO4 không? F có tác dụng với NiSO4.7H2O không? F có tác dụng với Sc không? F có tác dụng với ScCl2OH không? F có tác dụng với ScF3 không? F có tác dụng với Sc(OH)3 không? F có tác dụng với Sc2O3 không? F có tác dụng với ZrCl2 không? F có tác dụng với ScCl3.xH2O không? F có tác dụng với ZrCl không? F có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? F có tác dụng với Zr không? F có tác dụng với ZrO2 không? F có tác dụng với ZrCl3 không? F có tác dụng với HfCl3 không? F có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? F có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? F có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? F có tác dụng với PtS2 không? F có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? F có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? F có tác dụng với ThCl2O không? F có tác dụng với [Th(H2O)] không? F có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? F có tác dụng với [PtCl4] không? F có tác dụng với Th không? F có tác dụng với Th(OH)4 không? F có tác dụng với ThCl4.8H2O không? F có tác dụng với ThO2 không? F có tác dụng với [SO3] không? F có tác dụng với BaI2 không? F có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? F có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? F có tác dụng với Na5P3O10 không? F có tác dụng với TeO không? F có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? F có tác dụng với Na2Se2O5 không? F có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? F có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? F có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? F có tác dụng với NaIO4 không? F có tác dụng với NaIO3.H2O không? F có tác dụng với GeS không? F có tác dụng với HS không? F có tác dụng với Ba(OH)2.8H2O không? F có tác dụng với KFe[Fe(CN)6] không? F có tác dụng với K2[Fe(H2O)(CN)5] không? F có tác dụng với Fe[Fe(CN)6] không? F có tác dụng với Cu3[Fe(CN)6]2 không? F có tác dụng với K[Al(OH)4] không? F có tác dụng với Ba(HS)2.4H2O không? F có tác dụng với AgSbS2 không? F có tác dụng với Sb2S5 không? F có tác dụng với Na2S2O5.7H2O không? F có tác dụng với Na3SbS3.9H2O không? F có tác dụng với Na3SbS4 không? F có tác dụng với Na3SbS4.9 H2O không? F có tác dụng với Na2H2P2O7.6H2O không? F có tác dụng với Na3P3O9 không? F có tác dụng với H2P2O7 không? F có tác dụng với Na2H2P2O6.6H2O không? F có tác dụng với Na2H2P2O5 không? F có tác dụng với Ag4Ge không? F có tác dụng với Na2GeO3 không? F có tác dụng với H2GeO3 không? F có tác dụng với CoNO3OH không? F có tác dụng với Na3[Co(NO2)6].0,5H2O không? F có tác dụng với Na[B(OH)4].2H2O không? F có tác dụng với [B(H2O)(OH)3] không? F có tác dụng với BI3 không? F có tác dụng với PN(NH) không? F có tác dụng với TcO2 không? F có tác dụng với Tc2O7 không? F có tác dụng với H2TcCl6 không? F có tác dụng với NaTcO4 không? F có tác dụng với Tc không? F có tác dụng với HTcO4 không? F có tác dụng với Tc2S7 không? F có tác dụng với TcS2 không? F có tác dụng với Tc(OH)4 không? F có tác dụng với Pb(HCO3)2 không? F có tác dụng với Pb2CO3(OH)2 không? F có tác dụng với PbF2 không? F có tác dụng với I không? F có tác dụng với SnF2 không? F có tác dụng với Si2O3 không? F có tác dụng với Na[Sn(OH)3] không? F có tác dụng với Na2SnO2 không? F có tác dụng với Ca[Sn(OH)6] không? F có tác dụng với S[Sn(OH)6] không? F có tác dụng với Na2SnO3 không? F có tác dụng với Sr[Sn(OH)6] không? F có tác dụng với Na2SnCl6 không? F có tác dụng với Ba[Sn(OH)6] không? F có tác dụng với K[Sn(OH)3] không? F có tác dụng với KCr(SO4)2 không? F có tác dụng với NaClO.5H2O không? F có tác dụng với NaOH.H2O không? F có tác dụng với SO3F không? F có tác dụng với NaSO3F không? F có tác dụng với SO2.nH2O không? F có tác dụng với SO3NH2 không? F có tác dụng với BiNO3(OH)2 không? F có tác dụng với Bi(NO3)O không? F có tác dụng với Bi(NO3)3.5H2O không? F có tác dụng với Bi(NO3)2OH không? F có tác dụng với BiO(OH) không? F có tác dụng với BiClO không? F có tác dụng với Bi2(SO4)O2 không? F có tác dụng với BiCl(OH)2 không? F có tác dụng với BiSO4(OH) không? F có tác dụng với Bi(HSO4)SO4 không? F có tác dụng với Bi2CO3(OH)4 không? F có tác dụng với At2S3 không? F có tác dụng với AtCl3 không? F có tác dụng với [N2O2] không? F có tác dụng với Ag2N2O2 không? F có tác dụng với Na2[Ni(OH)4] không? F có tác dụng với NiF3 không? F có tác dụng với KHF2 không? F có tác dụng với K2NiF4 không? F có tác dụng với Ni2SO4(OH)2 không? F có tác dụng với [Ni(NH3)6]SO4 không? F có tác dụng với Ni(NO3)OH không? F có tác dụng với [Ni(NH3)6](NO3)2 không? F có tác dụng với NiF2.4H2O không? F có tác dụng với Ni(NO3)2.6H2O không? F có tác dụng với [Ni(NH3)6]F2 không? F có tác dụng với Ni2O(OH)4 không? F có tác dụng với Li2O2.H2O không? F có tác dụng với LiOOH·H2O không? F có tác dụng với Li2O2.H2O2.3H2O không? F có tác dụng với HSeO3F không? F có tác dụng với [SeO3] không? F có tác dụng với BeF2.H2O không? F có tác dụng với Fe(NH4)2(SO4)2 không? F có tác dụng với K[AsF4] không? F có tác dụng với CaHClO không? F có tác dụng với Na2[Pb(OH)6] không? F có tác dụng với Ca(HCN2)2 không? F có tác dụng với BeCl2.4H2O không? F có tác dụng với Na2[Pd(OH)4] không? F có tác dụng với PdO không? F có tác dụng với [Pd(NH3)4](OH)2 không? F có tác dụng với [Pd(NH3)4]Cl2 không? F có tác dụng với (NH4)4SnS4 không? F có tác dụng với (NH4)2PdCl4 không? F có tác dụng với K2PdCl4 không? F có tác dụng với (NH4)2PdCl6 không? F có tác dụng với Na2SnS3 không? F có tác dụng với K2RuO4.H2O không? F có tác dụng với Ru không? F có tác dụng với K2[RuCl6] không? F có tác dụng với RuO2 không? F có tác dụng với RuCl3.RuCl4 không? F có tác dụng với OsO2 không? F có tác dụng với OsO4 không? F có tác dụng với Os3(CO)12 không? F có tác dụng với Os(OH)4 không? F có tác dụng với [OsO2(OH)4] không? F có tác dụng với (CH3)3CNH2 không? F có tác dụng với (CH3)3CNHCHO không? F có tác dụng với KOH.H2O không? F có tác dụng với K2[OsO4(OH)2] không? F có tác dụng với K3FeO4 không? F có tác dụng với KFeO2 không? F có tác dụng với BaFeO4.H2O không? F có tác dụng với [Sr(H2O)n] không? F có tác dụng với AgAtO3 không? F có tác dụng với Na2Te.9H2O không? F có tác dụng với H2Te không? F có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2OH không? F có tác dụng với K2Ni(CN)4.H2O không? F có tác dụng với K3[Ni(CN)4] không? F có tác dụng với K2[Pt(CN)4].3H2O không? F có tác dụng với KAsF6 không? F có tác dụng với [AsF6] không? F có tác dụng với H2F không? F có tác dụng với AsOF3 không? F có tác dụng với HAsF6.H2O không? F có tác dụng với [Fe(C5H5)2]NO3 không? F có tác dụng với Na2HAsO3 không? F có tác dụng với Sr(ClO4)2 không? F có tác dụng với Na2ZrO3 không? F có tác dụng với H2ZrOF4 không? F có tác dụng với Na[Zr(H2O)3(OH)5] không? F có tác dụng với CeOOH không? F có tác dụng với CeCO3(OH) không? F có tác dụng với HCl.H2O không? F có tác dụng với Ce(NO3)3.6H2O không? F có tác dụng với Ce2(SO4)3 không? F có tác dụng với Ce(NO3)3OH không? F có tác dụng với Ce(NO3)O không? F có tác dụng với [KrF][AuF6] không? F có tác dụng với [ClF6][AsF6] không? F có tác dụng với IO2F không? F có tác dụng với NH4(Hg) không? F có tác dụng với [Co(NH3)6](OH)3 không? F có tác dụng với S2F10 không? F có tác dụng với SClF5.17H2O không? F có tác dụng với HSbCl4 không? F có tác dụng với RbO3 không? F có tác dụng với Cs2S2O7 không? F có tác dụng với CrSi2 không? F có tác dụng với Rb2S2O7 không? F có tác dụng với RbHCO3 không? F có tác dụng với Al2(SO4)3.18H2O không? F có tác dụng với Cr(SO4)OH không? F có tác dụng với Pr(OH)3 không? F có tác dụng với PrCl3.7H2O không? F có tác dụng với PrClO không? F có tác dụng với LaCl(OH)2 không? F có tác dụng với La không? F có tác dụng với Pr2O3 không? F có tác dụng với La(OH)3 không? F có tác dụng với LaBr3 không? F có tác dụng với LaI3 không? F có tác dụng với PrPO4 không? F có tác dụng với LaCl3.7H2O không? F có tác dụng với LaCO3(OH) không? F có tác dụng với LaClO không? F có tác dụng với Yb2O3 không? F có tác dụng với Yb không? F có tác dụng với La2S3 không? F có tác dụng với La2(SO4)3 không? F có tác dụng với Sm2O3 không? F có tác dụng với Sm không? F có tác dụng với YbF3 không? F có tác dụng với YbCl3 không? F có tác dụng với YbBr3 không? F có tác dụng với YbI3 không? F có tác dụng với Yb2(SO4)3 không? F có tác dụng với Yb(OH)3 không? F có tác dụng với NaPF6.H2O không? F có tác dụng với HPF6.6H2O không? F có tác dụng với NaPO2F2 không? F có tác dụng với GeCl2 không? F có tác dụng với H2GeCl6 không? F có tác dụng với Na2[Ge(OH)6] không? F có tác dụng với Na2[GeS3] không? F có tác dụng với H2[HfOF4] không? F có tác dụng với HfO(OH)2 không? F có tác dụng với HfO2.nH2O không? F có tác dụng với Rb2CO3.1,5H2O không? F có tác dụng với RbIF4 không? F có tác dụng với RbSO2F không? F có tác dụng với [IF6][AuF6] không? F có tác dụng với UF4.2,5H2O không? F có tác dụng với UF4.H2O không? F có tác dụng với K[PtF6] không? F có tác dụng với UO2Cl2 không? F có tác dụng với O2PtF6 không? F có tác dụng với PtF6 không? F có tác dụng với KPtF6 không? F có tác dụng với UO2(NO3)2 không? F có tác dụng với Na2UO4 không? F có tác dụng với UO2SO4 không? F có tác dụng với (NH4)2U2O7 không? F có tác dụng với Na2U2O7 không? F có tác dụng với NaWO3 không? F có tác dụng với WO3.H2O không? F có tác dụng với WO3.2H2O không? F có tác dụng với H3[PW12O40] không? F có tác dụng với WC không? F có tác dụng với Na4XeO6.nH2O không? F có tác dụng với HIO4 không? F có tác dụng với WCl6 không? F có tác dụng với WF6 không? F có tác dụng với H4I2O9 không? F có tác dụng với NaH4IO6 không? F có tác dụng với Ba3(H2IO6)2 không? F có tác dụng với Na5IO6 không? F có tác dụng với ReO2 không? F có tác dụng với NH4ReO4 không? F có tác dụng với H4Re2O9 không? F có tác dụng với Re2O7 không? F có tác dụng với ReO3 không? F có tác dụng với Re2S7 không? F có tác dụng với Re2(CO)10 không? F có tác dụng với Na2ReO3 không? F có tác dụng với Na2ReH9 không? F có tác dụng với ReF6 không? F có tác dụng với Re(CO)5Br không? F có tác dụng với ReBr3 không? F có tác dụng với ReCl5 không? F có tác dụng với Co(C5H5)2 không? F có tác dụng với Ni(C5H5)2 không? F có tác dụng với Tl(C5H5)2 không? F có tác dụng với TlCl2 không? F có tác dụng với V(C5H5)2 không? F có tác dụng với VCl3 không? F có tác dụng với Cr(C5H5)2 không? F có tác dụng với FeS2O3 không? F có tác dụng với ReO3Cl không? F có tác dụng với VCl2 không? F có tác dụng với C5H5 không? F có tác dụng với FeSO3.2,75H2O không? F có tác dụng với FeS2O6 không? F có tác dụng với [Bi6(OH)12](ClO4)6 không? F có tác dụng với KBiO3 không? F có tác dụng với Ga(NO3)3.9H2O không? F có tác dụng với GaF3 không? F có tác dụng với Na[Ga(OH)4] không? F có tác dụng với NH4[Ga(OH)4] không? F có tác dụng với Na2[Pt(CN)4] không? F có tác dụng với H2[Pt(CN)4].5H2O không? F có tác dụng với (NH3OH)ClO4 không? F có tác dụng với CNF không? F có tác dụng với NH4CN không? F có tác dụng với GaCl không? F có tác dụng với GaH3 không? F có tác dụng với Na3HXeO6 không? F có tác dụng với Na2H2XeO6 không? F có tác dụng với NaHXeO4 không? F có tác dụng với [PO2F2] không? F có tác dụng với H2PO3F không? F có tác dụng với HPO2F2 không? F có tác dụng với NH4PF6 không? F có tác dụng với K2TeO4 không? F có tác dụng với K2H4TeO6.3H2O không? F có tác dụng với K2TeO3 không? F có tác dụng với Na6TeO6.2H2O không? F có tác dụng với HfI2O không? F có tác dụng với HfN không? F có tác dụng với K2HgI4.2H2O không? F có tác dụng với (Hg2N)I.H2O không? F có tác dụng với (NH4)2S4O6 không? F có tác dụng với I3N không? F có tác dụng với Rb2SnCl6 không? F có tác dụng với (NH4)2SnCl6 không? F có tác dụng với Cs2[SnCl6] không? F có tác dụng với OCN không? F có tác dụng với BO3 không? F có tác dụng với SCN không? F có tác dụng với [S2O3] không? F có tác dụng với In(NO3)3.5H2O không? F có tác dụng với In(NO3)O không? F có tác dụng với In2(SO4)3.9H2O không? F có tác dụng với CH3CHClCOOH không? F có tác dụng với NH2CH2CH2CH2CN không? F có tác dụng với HNCO không? F có tác dụng với CN không? F có tác dụng với Na[Au(CN)2] không? F có tác dụng với Na[Ag(CN)2] không? F có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? F có tác dụng với CH2=C(CH3)COOCH3 không? F có tác dụng với (CH3)3CCOOH không? F có tác dụng với C3H7COOH không? F có tác dụng với C3H7CHO không? F có tác dụng với CaZnO2 không? F có tác dụng với AlO2 không? F có tác dụng với Mg2C3 không? F có tác dụng với C3H4 không? F có tác dụng với NaKCO3 không? F có tác dụng với CH3CH(OH)CH2CH3 không? F có tác dụng với CH3C(O)CH2CH3 không? F có tác dụng với C5H11Cl không? F có tác dụng với C5H11Br không? F có tác dụng với FexOy không? F có tác dụng với CHI3 không? F có tác dụng với C7H15Br không? F có tác dụng với BrHC=CHBr không? F có tác dụng với C2H2Br4 không? F có tác dụng với (CH3)2-N-N=O không? F có tác dụng với (CH3)2NH không? F có tác dụng với C6H14O6 không? F có tác dụng với C3H5(ONa)3 không? F có tác dụng với C3H7Cl không? F có tác dụng với PbI2 không? F có tác dụng với [C3H5(OH)2O]2Cu không? F có tác dụng với C6H5SO3Na không? F có tác dụng với C4H4 không? F có tác dụng với CH2=CH-COONa không? F có tác dụng với CH2=CH-COOH không? F có tác dụng với HCOO-CH=CH2 không? F có tác dụng với C6H5N2Cl không? F có tác dụng với (C2H4)n không? F có tác dụng với C4H6Br2 không? F có tác dụng với C3H4Br4 không? F có tác dụng với Ba(HSO3)2 không? F có tác dụng với CuCl2.2H2O không? F có tác dụng với C2H4(ONa)2 không? F có tác dụng với H2SO4.3SO3 không? F có tác dụng với C2H4Cl2 không? F có tác dụng với C6Cl6 không? F có tác dụng với C4H6Br4 không? F có tác dụng với C4H6(OH)4 không? F có tác dụng với Fe(SCN)3 không? F có tác dụng với CuS2 không? F có tác dụng với (CH3COO)2Zn không? F có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? F có tác dụng với C6H5OCH2CH3 không? F có tác dụng với C6H4Br-CH3 không? F có tác dụng với C6H4CH3ONa không? F có tác dụng với P2H4 không? F có tác dụng với H2SO4.2SO3 không? F có tác dụng với [Ag(NH3)6]3PO4 không? F có tác dụng với (CH3COO)3Fe không? F có tác dụng với HOCH2(CHOH)4COONH4 không? F có tác dụng với OHCH2(CHOH)4COOH không? F có tác dụng với C6H5CH(CH3)2 không? F có tác dụng với Ca5F(PO4)3 không? F có tác dụng với (C2H5)2O không? F có tác dụng với Ba(COO)2 không? F có tác dụng với Ca(COO)2 không? F có tác dụng với Sr(COO)2 không? F có tác dụng với BaBr2 không? F có tác dụng với CH2BrCHBrCH2OH không? F có tác dụng với CH2=CHCH2OH không? F có tác dụng với CH3CH2CH2NH2 không? F có tác dụng với CH3CH2CH2NH3+Cl- không? F có tác dụng với H2NCH2COOCH3 không? F có tác dụng với HOOC(CH2)4COOH không? F có tác dụng với NaOOC(CH2)4COONa không? F có tác dụng với (HOC6H3CH2)n không? F có tác dụng với (C2H5O)2Mg không? F có tác dụng với CxHy không? F có tác dụng với CCl3CHO không? F có tác dụng với (NH4)2[Hg(SCN)4] không? F có tác dụng với Zn[Hg(SCN)4] không? F có tác dụng với fecl2y/x không? F có tác dụng với C15H31COONa không? F có tác dụng với (C15H31COO)3C3H5 không? F có tác dụng với Al4C3 không? F có tác dụng với OF2 không? F có tác dụng với Sb2O5 không? F có tác dụng với BP không? F có tác dụng với NaFeO2 không? F có tác dụng với H4P2O6.2H2O không? F có tác dụng với C3H5O9N3 không? F có tác dụng với (C6H10O5)n không? F có tác dụng với (CH3COO)2C2H4 không? F có tác dụng với CxHy(COOH)2 không? F có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? F có tác dụng với (C2H3Cl)n không? F có tác dụng với CBrCl3 không? F có tác dụng với Ag4P2O7 không? F có tác dụng với BaS4O6 không? F có tác dụng với HgO.Hg(NH2)I không? F có tác dụng với NH2.Hg2I3 không? F có tác dụng với NxOy không? F có tác dụng với MgSO3 không? F có tác dụng với Mg3(BO3)2 không? F có tác dụng với H2B4O7 không? F có tác dụng với MgNH4PO4 không? F có tác dụng với K2MnF6 không? F có tác dụng với MnF3 không? F có tác dụng với KSbF6 không? F có tác dụng với NaSCN không? F có tác dụng với Cr(OH)SO4 không? F có tác dụng với C6H11O7Na không? F có tác dụng với FePO4 không? F có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-CH3 không? F có tác dụng với CH2OH-CHOH-CH3 không? F có tác dụng với CH2Br-CH2-CHBr2 không? F có tác dụng với CHBr2-CHBr-CH3 không? F có tác dụng với CH3-CH2-CBr3 không? F có tác dụng với CH2OH-CH2-CHO không? F có tác dụng với CH3-CHOH-CHO không? F có tác dụng với Ca(OCl)2 không? F có tác dụng với ZnI2 không? F có tác dụng với HCOONH3CH3 không? F có tác dụng với Ba(MnO4)2 không? F có tác dụng với Ag2S2O3 không? F có tác dụng với (NH4)2MoO4 không? F có tác dụng với MoCl2 không? F có tác dụng với PbBr2 không? F có tác dụng với CnH2nBr2 không? F có tác dụng với CuI2 không? F có tác dụng với (NH2CO)2NH không? F có tác dụng với Ca5(PO4)3F không? F có tác dụng với AAC không? F có tác dụng với Sn(NO3)2 không? F có tác dụng với CH3CH2CHO không? F có tác dụng với C4H5Cl không? F có tác dụng với NH2CH2COOH không? F có tác dụng với ClNH3CH2COOH không? F có tác dụng với NH2CH2COONa không? F có tác dụng với CH3CH(NH2)COOC2H5 không? F có tác dụng với C3H5Cl không? F có tác dụng với CH3CHCH2Cl không? F có tác dụng với C6H5CH2ONa không? F có tác dụng với C6H5NH3NO3 không? F có tác dụng với (NH4)3PO4.12MoO3 không? F có tác dụng với Na2CrO2 không? F có tác dụng với CH3OCS2K không? F có tác dụng với CH3COONH3C6H5 không? F có tác dụng với 2PbCO3.Pb(OH)2 không? F có tác dụng với Pb(BF4)2 không? F có tác dụng với CH2BrCHBrCHCH2 không? F có tác dụng với CH3CHClCH3 không? F có tác dụng với OHCH2-CH(CH3)O-Cu-OH(CH3)C-CH2OH không? F có tác dụng với CH3COO không? F có tác dụng với H2PO4 không? F có tác dụng với HPO4 không? F có tác dụng với PO4 không? F có tác dụng với ZnO2 không? F có tác dụng với P2S3 không? F có tác dụng với C6H14 không? F có tác dụng với C4H10O không? F có tác dụng với C7H14 không? F có tác dụng với C8H16 không? F có tác dụng với N không? F có tác dụng với C2H3Cl3 không? F có tác dụng với SCl2O không? F có tác dụng với C6H6O không? F có tác dụng với Cu3P2 không? F có tác dụng với MnO4 không? F có tác dụng với KCrO4 không? F có tác dụng với CrO5 không? F có tác dụng với H[CuCl2] không? F có tác dụng với AlCO3 không? F có tác dụng với C6H5CHNC6H5 không? F có tác dụng với CH3COOC6H5COOH không? F có tác dụng với OHC6H5COOH không? F có tác dụng với HONO không? F có tác dụng với CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOCH3 không? F có tác dụng với CH3[CH2]16COOCH3 không? F có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2OH không? F có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? F có tác dụng với R - COO - R' không? F có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? F có tác dụng với Ba(H2PO4)2 không? F có tác dụng với K[Ag(CN)2] không? F có tác dụng với K[Au(CN)2] không? F có tác dụng với (CH3COO)2Pb không? F có tác dụng với NH4OCOOCH3 không? F có tác dụng với Mn(OH)4 không? F có tác dụng với Cu2O3 không? F có tác dụng với CH3MgI không? F có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CN không? F có tác dụng với CH3CH2OCH3 không? F có tác dụng với CH3CH2I không? F có tác dụng với CH3CH2CH2Cl không? F có tác dụng với 1,2-C6H4(OH)2 không? F có tác dụng với o-CH3C6H4OH không? F có tác dụng với (CH3)3COH không? F có tác dụng với HCOOCH = CH2 không? F có tác dụng với (C6H11O6)2Cu không? F có tác dụng với KI không? F có tác dụng với protein không? F có tác dụng với amino axit không? F có tác dụng với (C6H11O6)2Cu không? F có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? F có tác dụng với C12H22O11 không? F có tác dụng với C15H35COOH không? F có tác dụng với C3H5(OH)3 không? F có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? F có tác dụng với C17H31COOH không? F có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? F có tác dụng với C2H4O2 không? F có tác dụng với CH2OH(CHOH)4COONH4 không? F có tác dụng với CH3COO-C6H4 -COOH không? F có tác dụng với CH3COOK không? F có tác dụng với KOC6H4 -COOH không? F có tác dụng với CH3CH2CH2CH2COOH không? F có tác dụng với CH3CH2CH2CH2COONa không? F có tác dụng với C6H5-CH=CH2 không? F có tác dụng với C6H5-CHBr-CH2Br không? F có tác dụng với CnH2n-2 không? F có tác dụng với CnH2n +3N không? F có tác dụng với CH3CH2COOH=CH2 không? F có tác dụng với CH3CH2COONa không? F có tác dụng với Na[Al(OH)4] không? F có tác dụng với C4H9F không? F có tác dụng với HCOO - C6H4 – CH2 – OOCH không? F có tác dụng với NaO – C6H4 – CH2OH không? F có tác dụng với HO – C6H4 – CH2OH không? F có tác dụng với HCOO - C6H4 – CH2 – OOCH không? F có tác dụng với Na4C không? F có tác dụng với (C17H35COO)2Ca không? F có tác dụng với C2H5OH không? F có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONH4 không? F có tác dụng với CH3COOCH3 không? F có tác dụng với C6H5ONa không? F có tác dụng với C6H5COOCH3 không? F có tác dụng với C6H5COONa không? F có tác dụng với C17H35COONa không? F có tác dụng với C3H5(OH)3 không? F có tác dụng với HCOONH3CH2CH3 không? F có tác dụng với CH3CH2NH2 không? F có tác dụng với Al không? F có tác dụng với O2 không? F có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? F có tác dụng với (CH3NH3)2CO3 không? F có tác dụng với Cu(HCO3)2 không? F có tác dụng với C2H5COOCH=CH2 không? F có tác dụng với C3H6O2 không? F có tác dụng với C2H5COOC6H5 không? F có tác dụng với C2H5COONa không? F có tác dụng với C6H5ONa không? F có tác dụng với CH3COOCH2CH2OOCH không? F có tác dụng với HCOOCH = CH2 không? F có tác dụng với C3H6Br2 không? F có tác dụng với CH2(CHO)2 không? F có tác dụng với CH2(COOH)2 không? F có tác dụng với CH2(COOCH3)2 không? F có tác dụng với OHCOOCH3 không? F có tác dụng với (C17H33COO)3C3H5Br không? F có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? F có tác dụng với CH3CH(NH2)COONa không? F có tác dụng với (CH3[CH2]16COO)3C3H5 không? F có tác dụng với CH3[CH2]16COONa không? F có tác dụng với NaZnO2 không? F có tác dụng với CH3CH2COOH không? F có tác dụng với CH3COOCH2CH3 không? F có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? F có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? F có tác dụng với CH3-CO-CH2ONa không? F có tác dụng với C2H5NH3-OCO2-NH4 không? F có tác dụng với C2H5NH3NO3 không? F có tác dụng với C2H5COOCH3 không? F có tác dụng với HCO3H3N(CH2)2NH3NO3 không? F có tác dụng với H2N(CH2)2NH2 không? F có tác dụng với C2H4(OH)2 không? F có tác dụng với [C2H4(OH)O]2Cu không? F có tác dụng với (CH3COO)2Cu không? F có tác dụng với HCOOCH=CH-CH3 không? F có tác dụng với HCOOC(CH3)=CH2 không? F có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? F có tác dụng với CH2=C(CH3)COONa không? F có tác dụng với HCOOCH2CH=CH2 không? F có tác dụng với CH2=CH-CH2-OH không? F có tác dụng với C6H12O6 không? F có tác dụng với [C6H7O2(OH)3]n không? F có tác dụng với HCOOCH=CH2 không? F có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? F có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? F có tác dụng với C17H31COONa không? F có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? F có tác dụng với H2N-[CH2]6-NH2 không? F có tác dụng với HOOC-[CH2]4-COOH không? F có tác dụng với [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n không? F có tác dụng với [C6H7O2(OH)2ONa]n không? F có tác dụng với (CH3)3N không? F có tác dụng với CH2=CH-COOCH3 không? F có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? F có tác dụng với CH3CH(NH2)COOCH3 không? F có tác dụng với C2H5OCOONH4 không? F có tác dụng với H2NC3H5(COOH)2 không? F có tác dụng với C6H4Cl2 không? F có tác dụng với CH2=CH-COONa không? F có tác dụng với C6H5OOCCH=CH2 không? F có tác dụng với C6H5COOCH=CH2 không? F có tác dụng với C2H5OOC-COOCH3 không? F có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? F có tác dụng với RCOONa không? F có tác dụng với HCOOC6H5 không? F có tác dụng với CH3NH2 không? F có tác dụng với CH3CH2COOH không? F có tác dụng với CH3CH2CH2COOH không? F có tác dụng với C15H31COOH không? F có tác dụng với C17H33COOH không? F có tác dụng với C17H35COOH không? F có tác dụng với HOOC-COOH không? F có tác dụng với HOOC-(CH2)4-COOH không? F có tác dụng với HOOC-CH(OH)-CH2-COOH không? F có tác dụng với C6H5-COOH không? F có tác dụng với C6H5-CH=CH-COOH không? F có tác dụng với C6H5-CH2-COOH không? F có tác dụng với CH3(CH2)3-COOH không? F có tác dụng với (CH3)2CH-COOH không? F có tác dụng với CH3-(CH2)5-COOH không? F có tác dụng với CH3-(CH2)4-COOH không? F có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOH không? F có tác dụng với CH3-CH=CH-COOH không? F có tác dụng với CH2=CH-CH2-COOH không? F có tác dụng với CH3-CH(OH)-COOH không? F có tác dụng với CH2(COOH)2 không? F có tác dụng với CH≡C-COOH không? F có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? F có tác dụng với (NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO)n không? F có tác dụng với NH2CH2COOC2H5 không? F có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? F có tác dụng với CH3 – OOC – (CH2)2 – COO – C2H5 không? F có tác dụng với CH2 = C (CH3) - CH = CH2 không? F có tác dụng với CH3COOCH2-C6H5 không? F có tác dụng với CH3COOCH2-CH = CH2 không? F có tác dụng với CH2 = CH–CH2OH không? F có tác dụng với CH3[CH2]3OH không? F có tác dụng với CH3CH2CH2COOC2H5 không? F có tác dụng với C2H5OCO-CH2-COOCH3 không? F có tác dụng với CH3OCO-COOCH3 không? F có tác dụng với RCHO không? F có tác dụng với RCOOH không? F có tác dụng với C6H5COOC6H5 không? F có tác dụng với H2NCH(CH3)COOH không? F có tác dụng với ClH3N-C3H5(COOH)2 không? F có tác dụng với H2N-C3H5-(COONa)2 không? F có tác dụng với Ba(CrO2)2 không? F có tác dụng với C6H5COOC2H5 không? F có tác dụng với (C2H4(OHO))2 không? F có tác dụng với CnH(2n+3)N không? F có tác dụng với CH3CH(NH2)COOCH3 không? F có tác dụng với CH3COO-C3H7 Propyl axetat không? F có tác dụng với (HCOO)3-C3H5 không? F có tác dụng với ((CH3)2NH2)NO3 không? F có tác dụng với Cn(H2O)m không? F có tác dụng với C2H5COOC2H5 không? F có tác dụng với CH3NH3HCO3 không? F có tác dụng với C2H4(OOCCH3)2 không? F có tác dụng với C2H4(OOCH)2 không? F có tác dụng với CnH2n+2-2kO2 không? F có tác dụng với CH2(COONa)2 không? F có tác dụng với C17H35COONa không? F có tác dụng với C15H31COONa không? F có tác dụng với C17H33COONa không? F có tác dụng với C4H9Cl không? F có tác dụng với C4H9OH không? F có tác dụng với C4H9NO2 không? F có tác dụng với CH3-CH2-COONa không? F có tác dụng với CH3CH2COCH3 không? F có tác dụng với CH3-CH2-CONa không? F có tác dụng với C4H8O không? F có tác dụng với C2H5CHO không? F có tác dụng với C3H7CHO không? F có tác dụng với C3H7COONH4 không? F có tác dụng với NH2CH2COOCH3 không? F có tác dụng với NH2CH2COONa không? F có tác dụng với CH2=CH-COONH4 không? F có tác dụng với CH2=CH-COONa không? F có tác dụng với CH3 không? F có tác dụng với (CH3)2NH không? F có tác dụng với H2NCH(CH3)COOK không? F có tác dụng với H-NH-[CH2]5COOH không? F có tác dụng với CH2=CHCH=CH2 không? F có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? F có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? F có tác dụng với NaC6H5CO2 không? F có tác dụng với (C6H5COO)2Cu không? F có tác dụng với CH3CH(OH)COOH không? F có tác dụng với CH3CH2CH2COOH không? F có tác dụng với CH2=CHCOOC6H5 không? F có tác dụng với HOCH2CH2NH2 không? F có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? F có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? F có tác dụng với CnH(2n + 3)N không? F có tác dụng với CxHyO không? F có tác dụng với CnH2n+2O không? F có tác dụng với C6H12O7NH4 không? F có tác dụng với C6H5CH2OH không? F có tác dụng với H2N-CH2-COOH không? F có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? F có tác dụng với HOCH2COOH không? F có tác dụng với CH2=CHCOO-CH3 không? F có tác dụng với C2H5NHCH3 không? F có tác dụng với H2N-CH2-COOK không? F có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? F có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? F có tác dụng với H2N-CH2-COOC2H5 không? F có tác dụng với CH3CONHC6H5 không? F có tác dụng với CH3COOCH(Br)-CH2Br không? F có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COOH không? F có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONa không? F có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? F có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? F có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOCH3 không? F có tác dụng với ClCH2CH(CH3)CHClCH3 không? F có tác dụng với CH2=CHCOONa không? F có tác dụng với HO-C6H2(NO2)3 không? F có tác dụng với CH2=CHCH3 không? F có tác dụng với CH2Br-CH(Br)-CH3 không? F có tác dụng với CH3-CH2-CH3 không? F có tác dụng với CH2(CH3)-CH2-CH3 không? F có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? F có tác dụng với CH3CH2CH=O không? F có tác dụng với CH3CH2COOH không? F có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? F có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-COOH không? F có tác dụng với C3H4Br2O2 không? F có tác dụng với C6H5-CH(Br)-CH2Br không? F có tác dụng với HCOONa không? F có tác dụng với NH4NaCO3 không? F có tác dụng với (Br)3C6H2OH không? F có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? F có tác dụng với CH(C6H5)=CH2 không? F có tác dụng với (-CH2-CH=CH-CH2-)n không? F có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2(OH) không? F có tác dụng với RCH=O không? F có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH=O không? F có tác dụng với HCOOCH2CH2CH(CH3)2 không? F có tác dụng với C2H5ONa không? F có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? F có tác dụng với (-CH2-CH2-)n không? F có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? F có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? F có tác dụng với CH2=C(CH3)-CH=CH2 không? F có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? F có tác dụng với C2H5COOCH − CH = CH2 không? F có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? F có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? F có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? F có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? F có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? F có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không? F có tác dụng với CH2=CH(CH3) không? F có tác dụng với (-CH2-CH(CH3)-)n không? F có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? F có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? F có tác dụng với CH2=CH-Cl không? F có tác dụng với (-CH2-CH-Cl-)n không? F có tác dụng với CF2=CF2 không? F có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? F có tác dụng với CH2=C-Cl-CH=CH2 không? F có tác dụng với (-CH2-C-Cl-CH-CH2-)n không? F có tác dụng với CH2 = CH(CN) không? F có tác dụng với (-CH2-CH(CN)-)n không? F có tác dụng với CH2=CH(CN) không? F có tác dụng với (CH2CH2)O không? F có tác dụng với OH-CH2-CHO không? F có tác dụng với (HOCH2CH2)2NH không? F có tác dụng với (HOCH2CH2)3N không? F có tác dụng với HO–CH2CH2 –O–CH2CH2–OH không? F có tác dụng với HO–CH2CH2–O–CH2CH2 – O–CH2CH2–OH không? F có tác dụng với HO–(CH2CH2 –O–)nH không? F có tác dụng với CH2OH-CH2Cl không? F có tác dụng với ClOH không? F có tác dụng với CH3-CCNa không? F có tác dụng với CH3CH2CN không? F có tác dụng với CH3CH2CH(Br)CH2CH2CH3 không? F có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CH2F không? F có tác dụng với CH3CH(Br)CH2CH2CH3 không? F có tác dụng với CH3CH2CH(I)CH2CH3 không? F có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH2CH(Cl)CH2CH3 không? F có tác dụng với CH3CH(Cl)CH2CH2CH(CH3)CH2CH3 không? F có tác dụng với R-COO-CH3 không? F có tác dụng với R-CH2-OH không? F có tác dụng với C6H5-CH2COOH không? F có tác dụng với C6H5-CH2-CH2OH không? F có tác dụng với C6H5-CO-CH2CH3 không? F có tác dụng với CH3-CH(CH2Br)-CH3 không? F có tác dụng với CH3-CH(CH2MgBr)-CH3 không? F có tác dụng với C6H5-CH2Br không? F có tác dụng với C6H5CH2COOH không? F có tác dụng với C6H5-COCl không? F có tác dụng với Ph-COOH không? F có tác dụng với C6H5-CH2-CN không? F có tác dụng với Ph-CH2-CN không? F có tác dụng với C6H5CONHC2H5 không? F có tác dụng với C6H5COCH2CH3 không? F có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH3 không? F có tác dụng với R-CN không? F có tác dụng với R-CO-R không? F có tác dụng với R-CH2-NH2 không? F có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH-CH3 không? F có tác dụng với CH3-CH2-N(CH2-CH3)-CH2-CH3 không? F có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH2 không? F có tác dụng với CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 không? F có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH-CH3 không? F có tác dụng với H2N-CH2-CH2-CH2-CH2OH không? F có tác dụng với CH3CH2CH2NHC2H5 không? F có tác dụng với C6H5N≡NCl không? F có tác dụng với ArNH2 không? F có tác dụng với CH3-CH3-N(CH3)-CH2-CH2-CH3 không? F có tác dụng với CH3-CH2-NH-CH2-CH3 không? F có tác dụng với CH3CH2CH2NHCH3 không? F có tác dụng với C6H5CHO không? F có tác dụng với C6H11-CHO không? F có tác dụng với C6H5-CH2-CHO không? F có tác dụng với CH3CH2CH2CHO không? F có tác dụng với CH3-CH(CH3)-CHO không? F có tác dụng với CH3-CH2-CH2-CH2-CHO không? F có tác dụng với CH3(CH2)5CHO không? F có tác dụng với CH3(CH2)5-C(NOH)-H không? F có tác dụng với C6H5-C(NNHC6H5)-CH3 không? F có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2CH2CH2CH3 không? F có tác dụng với C6H5-CH(OH)-Ph không? F có tác dụng với C6H11COOH không? F có tác dụng với C6H11-CO-CH3 không? F có tác dụng với C6H5COCH2CH2CH3 không? F có tác dụng với C6H5-C≡N không? F có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH2-CH2-CH3 không? F có tác dụng với C6H5-CO-CH2-CH2-CH2-CH3 không? F có tác dụng với C6H11CH3 không? F có tác dụng với C6H11CH2Br không? F có tác dụng với C6H11CH2MgBr không? F có tác dụng với C6H11CH2CH(OH)CH3 không? F có tác dụng với CH3C(CH3)=CHCH3 không? F có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH3 không? F có tác dụng với CH3CH(CH3)CH3 không? F có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2Cl không? F có tác dụng với CH3C(Cl)(CH3)CH3 không? F có tác dụng với C6H11Br không? F có tác dụng với C6H11MgBr không? F có tác dụng với CH2Br không? F có tác dụng với CH2MgBr không? F có tác dụng với CH3CH(Br)CH2(Br) không? F có tác dụng với CH2Br – CHBr – COOH không? F có tác dụng với C5H10Br2 không? F có tác dụng với H-COONa không? F có tác dụng với CH2NH2CH2COOH không? F có tác dụng với CH2NH2CH2COONa không? F có tác dụng với CH3-O-C2H5 không? F có tác dụng với C6H4 (OH)2 không? F có tác dụng với C17H33COOK không? F có tác dụng với CH3COOCl không? F có tác dụng với C3H5(ONO2)3 không? F có tác dụng với CH3CH(ONa)COONa không? F có tác dụng với Na3P không? F có tác dụng với Na2[Zn(CN)4] không? F có tác dụng với Zn(O2CCH3)2 không? F có tác dụng với Na[Cr(OH)4] không? F có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? F có tác dụng với (C12H21O11)2Cu không? F có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? F có tác dụng với (CH3)2CHCOOH không? F có tác dụng với (C2H4(OH)O)2Cu không? F có tác dụng với [C6H7O2(OCOCH3)3]n không? F có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? F có tác dụng với [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n không? F có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? F có tác dụng với C6H5-CH=CH-COOH không? F có tác dụng với C6H5-CH2-COOH không? F có tác dụng với CH≡C-COOH không? F có tác dụng với CH2=CH-CN không? F có tác dụng với CH2=CH-COONa không? F có tác dụng với CH3-(CH2)4-COOH không? F có tác dụng với CH3-CH=CH-COOH không? F có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? F có tác dụng với CH3(CH2)3-COOH không? F có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? F có tác dụng với HOOC-(CH2)4-COOH không? F có tác dụng với HOOC-CH(OH)-CH2-COOH không? F có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? F có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? F có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? F có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? F có tác dụng với (-CH2-C(Cl)=CH-CH2-)n không? F có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? F có tác dụng với KAl(SO4)2.12H2O không? F có tác dụng với As không? F có tác dụng với He không? F có tác dụng với Ne không? F có tác dụng với CH3CH2CH=CH2 không? F có tác dụng với (CH3)2C=CH2 không? F có tác dụng với C4H8 không? F có tác dụng với CH3CH2CH2CH=CH2 không? F có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH3 không? F có tác dụng với CH3CH2C(CH3)=CH2 không? F có tác dụng với CH3CH=CH(CH3)2 không? F có tác dụng với (CH3)2CHCH=CH2 không? F có tác dụng với C6H12 không? F có tác dụng với CH2=CH(CH2)3CH3 không? F có tác dụng với CH3CH=CHCH2CH2CH3 không? F có tác dụng với CH2=C(CH3)CH2CH2CH3 không? F có tác dụng với CH2=CHCH(CH3)CH2CH3 không? F có tác dụng với CH2=CHCH2CH(CH3)2 không? F có tác dụng với (CH3)2C=CHCH2CH3 không? F có tác dụng với CH3CH=C(CH3)CH2CH3 không? F có tác dụng với CH3CH=CHC(CH3)2 không? F có tác dụng với CH2=C(CH3)CH(CH3)2 không? F có tác dụng với CH2=CHC(CH3)3 không? F có tác dụng với (CH3)2C=C(CH3)2 không? F có tác dụng với CH3CCl2CH3 không? F có tác dụng với CH3CH(OH)CH2OH không? F có tác dụng với CH2(OH)CH2CH2OH không? F có tác dụng với CHBr2CHBr2 không? F có tác dụng với (CH3)3C-CH2-Br không? F có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH2-OSO3H không? F có tác dụng với (CH3)3C-OH không? F có tác dụng với C6H5-ONO2 không? F có tác dụng với C6H5-OSO3H không? F có tác dụng với (HCOO)2Cu không? F có tác dụng với CH3CCH không? F có tác dụng với CH3OK không? F có tác dụng với K2SO4 không? F có tác dụng với Cr không? F có tác dụng với CH3-CH2-COO-CH2-C6H5 không? F có tác dụng với CH2 không? F có tác dụng với M không? F có tác dụng với HCOOC6H4CH3 không? F có tác dụng với CH3C6H4ONa không? F có tác dụng với BaZnO2 không? F có tác dụng với HgH2 không? F có tác dụng với AlH3 không? F có tác dụng với CH2OH[CHOH]4CH2OH không? F có tác dụng với H2Mn không? F có tác dụng với H2MnO4 không? F có tác dụng với TiCl3 không? F có tác dụng với Na2[Fe(OH)4] không? F có tác dụng với Ti2(SO4)3 không? F có tác dụng với CoCl2. không? F có tác dụng với NaOCl không? F có tác dụng với TiOCl2 không? F có tác dụng với H2ZrCl6 không? F có tác dụng với CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 không? F có tác dụng với CH3(CH2)16CO2CH3 không? F có tác dụng với Na3[Fe(OH)6] không? F có tác dụng với CuSO3 không? F có tác dụng với [C2H4(OHO)]2Cu không? F có tác dụng với (NH4)2S2O8 không? F có tác dụng với Na2MnO3 không? F có tác dụng với (C17H33Br2COO)3C3H5 không? F có tác dụng với C2H5OSO2OH không? F có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? F có tác dụng với CH3CH2SO2Cl không? F có tác dụng với CH3COOR không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có F (Flo) là chất tham gia

Fluorine (atom); Fluorine; F

Xem tất cả phương trình sử dụng F

Phương trình có F (Flo) là chất sản phẩm

Fluorine (atom); Fluorine; F

KrF2 => Kr + 2F 4H2O + NaF => F + [Na(H2O)4] Xem tất cả phương trình tạo ra F

Xem Phương Trình Hóa Học Ở Các Ngôn Ngữ Khác

Arabic (قاموس المعادلات الكيميائية) Bulgarian (речник на химичните уравнения) Chinese (Simplified) (化学方程式字典) Chinese (Traditional) (化學方程式字典) Croatian (rječnik kemijskih jednadžbi) Czech (slovník chemických rovnic) Danish (kemisk ligningsordbog) Dutch (woordenboek voor chemische vergelijkingen) Finnish (kemiallisten yhtälöiden sanakirja) French (dictionnaire d'équations chimiques) German (Wörterbuch für chemische Gleichungen) Greek (λεξικό χημικής εξίσωσης) Hindi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Italian (dizionario delle equazioni chimiche) Japanese (化学反応式辞書) Korean (화학 방정식 사전) Norwegian (kjemisk ligningsordbok) Polish (Słownik równań chemicznych) Portuguese (dicionário de equação química) Romanian (dicționar de ecuații chimice)
Advertisement
Russian (словарь химических уравнений) Spanish (diccionario de ecuaciones químicas) Swedish (kemisk ekvationsordbok) Catalan (diccionari d’equacions químiques) Filipino (kemikal na equation ng kemikal) Hebrew (מילון משוואה כימית) Indonesian (kamus persamaan kimia) Latvian (ķīmisko vienādojumu vārdnīca) Lithuanian (cheminių lygčių žodynas) Serbian (речник хемијских једначина) Slovak (slovník chemických rovníc) Slovenian (slovar kemijske enačbe) Ukrainian (словник хімічних рівнянь) Albanian (fjalor i ekuacionit kimik) Estonian (keemiliste võrrandite sõnastik) Galician (dicionario de ecuacións químicas) Hungarian (kémiai egyenlet szótár) Maltese (dizzjunarju tal-ekwazzjoni kimika) Thai (พจนานุกรมสมการเคมี) Turkish (kimyasal denklem sözlüğü)
Advertisement
Persian (فرهنگ معادلات شیمیایی) Afrikaans (chemiese vergelyking woordeboek) Malay (kamus persamaan kimia) Swahili (kamusi ya equation ya kemikali) Irish (foclóir cothromóid cheimiceach) Welsh (geiriadur hafaliad cemegol) Belarusian (слоўнік хімічных ураўненняў) Icelandic (efnajöfnuorðabók) Macedonian (речник за хемиска равенка) Yiddish (כעמיש יקווייזשאַן ווערטערבוך) Armenian (քիմիական հավասարության բառարան) Azerbaijani (kimyəvi tənlik lüğəti) Basque (ekuazio kimikoen hiztegia) Georgian (ქიმიური განტოლების ლექსიკონი) Haitian Creole (diksyonè ekwasyon chimik) Urdu (کیمیائی مساوات کی لغت) Bengali (রাসায়নিক সমীকরণ অভিধান) Bosnian (rječnik hemijskih jednadžbi) Cebuano (kemikal nga equation nga diksyonaryo) Esperanto (vortaro pri kemia ekvacio) Gujarati (રાસાયણિક સમીકરણ શબ્દકોશ) Hausa (kamus din lissafi na sinadarai) Hmong (tshuaj lom neeg txhais lus) Igbo (chemical dictionary ọkọwa okwu) Javanese (kamus persamaan kimia) Kannada (ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣ ನಿಘಂಟು) Khmer (វចនានុក្រមសមីការគីមី) Lao (ວັດຈະນານຸກົມສົມຜົນທາງເຄມີ) Latin (equation eget dictionary) Maori (papakupu whārite matū) Marathi (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Mongolian (химийн тэгшитгэлийн толь бичиг) Nepali (रासायनिक समीकरण शब्दकोश) Punjabi (ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੀਕਰਨ ਕੋਸ਼) Somali (qaamuuska isle'eg kiimikada) Tamil (வேதியியல் சமன்பாடு அகராதி) Telugu (రసాయన సమీకరణ నిఘంటువు) Yoruba (iwe itumọ idogba kemikali) Zulu (isichazamazwi se-chemical equation) Myanmar (Burmese) (ဓာတုညီမျှခြင်းအဘိဓါန်) Chichewa (mankhwala equation dikishonale) Kazakh (химиялық теңдеу сөздігі) Malagasy (rakibolana fitoviana simika) Malayalam (rakibolana fitoviana simika) Sinhala (රසායනික සමීකරණ ශබ්ද කෝෂය) Sesotho (lik'hemik'hale ea equation ea lik'hemik'hale) Sudanese (kamus persamaan kimia) Tajik (луғати муодилаи химиявӣ) Uzbek (kimyoviy tenglama lug'ati) Amharic (የኬሚካል እኩልታ መዝገበ-ቃላት) Corsican (dizziunariu d'equazioni chimichi) Hawaiian (puke wehewehe ʻōlelo kūmole) Kurdish (Kurmanji) (ferhenga hevkêşeya kîmyewî) Kyrgyz (химиялык теңдемелер сөздүгү) Luxembourgish (chemesche Gleichwörterbuch) Pashto (د کيمياوي معادلې قاموس) Samoan (vailaʻau faʻasino igoa) Scottish Gaelic (faclair co-aontar ceimigeach) Shona (kemikari equation duramazwi) Sindhi (ڪيميائي مساوات ڊڪشنري) Frisian (gemysk fergeliking wurdboek) Xhosa (imichiza equation dictionary)

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(